Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi birimi deneyimli ekibi, günümüz teknoloji ile donatılmış ameliyathanesi ve endoskopi laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

Sindirim sistemi, karın ön duvarı hastalıkları, meme, tiroid bezi yakınmaları ya da hastalığı olan kişilere teknolojik yeniliklerin desteğiyle, en üst düzeyde, kaliteli, çağdaş teknoloji eşliğinde, kanıta dayalı bilim çerçevesinde çağdaş tanı ve tedavi hizmeti sunulmaktadır.

Hastanemizde sindirim sistemi organları olan özofagus, mide, duodenum, ince ve kalın barsaklar, appendiks, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas, dalak ile ilgili problem yaşayan hastalara her türlü hizmeti vermektetir. Endoskopik ve radyolojik ileri görüntüleme ve laboratuvar yöntemleri ile tanı koymanın yanı sıra, klasik ya da laparoskopik cerrahi tedavinin uygulanabilmesi ile çok yönlü yaklaşım yapılmaktadır.

Endoskopi ünitesinde, yüksek teknolojili (dar bant görüntüleme, dijital özellikli) gastroskopi ve kolonoskopi cihazları ile görüntüleme ve kayıt edebilme olanağı bulunmaktadır.

Genel Cerrahi birimimizde tedavi yaklaşımı kararında, radyoloji ve anestezi birimlerinin desteği ve multidisipliner çalışma ilkesi esas alınmaktadır. Çağdaş ve kanıta dayalı bilimsel verilerin ışığında, kısa sürede tanı koymayı ve tedavi sürecini belirlemeyi amaçlayan birimde, pek çok hastalığın ameliyatı laparoskopik yöntemlerle sağlanmaktadır.

- Gastroözofageal reflü hastalığı, hiatal herni (mide fıtığı), akalazya, özofagus divertikülleri ve özofagus kanseri gibi yemek borusu hastalıkları
- Mide ülseri, gastrit, mide çıkışı darlığı, mide kanseri gibi mide hastalıkları
- Oniki parmak barsağı ülseri ve kanseri gibi oniki parmak bağırsağı hastalıkları
- İnce ve kalın barsağın tümörleri, iltihabi hastalıkları, doğumsal anormallikleri
- Hemoroid, fissür, fistül, abse gibi anal bölgenin hastalıkları veya tümörleri
- Karaciğerin abseleri, kistleri, iyi huylu ya da kötü huylu tümörleri ve portal hipertansiyonun cerrahi tedavileri
- Safra yolları enfeksiyonları, taş hastalığı, yaralanmaları, darlıkları ya da tümörlerinin cerrahi tedavileri
- Safra kesesinin polip, iltihabi ya da taş hastalığında, safra kesesi tümörlerinde cerrahi tedavi
- Pankreasın akut ya da kronik iltihabi hastalıkları, kistik hastalıkları, iyi huylu ya da kötü huylu tümörlerinde cerrahi tedavi
- Dalak abseleri, kistik hastalıkları, iyi huylu ya da kötü huylu tümörleri, cerrahi gerektiren hematolojik hastalıkları
- Memenin iltihabi ya da kistik hastalıkları, iyi huylu ya da kötü huylu tümörleri (plastik cerrahi birimi ile birlikte rekonstrüksiyon ameliyatları da yapılabilmektedir)
- Tiroid bezinin iltihabi ya da kistik hastalıkları, toksik guatr, hipertiroidi, nodüler guatr, tiroid kanserlerinin cerrahi tedavisi
- Karın ön duvarında, kasık bölgesinde ya da karın ameliyatlarından sonra gelişen kesi yeri fıtıklarının ameliyatları
- Cilt altında yerleşen iyi huylu yağ bezeleri, yağ kistleri gibi kitlelerin ameliyatları
- Kıl dönmesi (pilonidal sinüs) cerrahi tedavisi
- Acil cerrahi müdahaleler ve karınla ilgili travma hastalarının bakım ve ameliyatları
- Onkolojik hastaların cerrahi müdahaleleri, port katater yerleştirilmesi