İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

Dahiliye Nedir?
İç hastalıkları bölümü çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili tanı ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyin kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Dahiliye, tıbbın bir ana bilim dalı olup İç Hastalıkları olarak da bilinir. İnsanın sindirim sistemi, hormonal sistemi, kalp, akciğer, böbrek, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

Genel Dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarının temelinde olan bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

Dahiliye, iç hastalıkları olarak bilinen, 6 ana bölümden oluşan bir bilim dalıdır.

Bu Bölümler
1. Hematoloji (Kan Hastalıkları)
2. Endokrinoloji (Hormon Hastalıkları)
3. Gastroentenoloji (Sindirim Sistemi Hastalıkları)
4. Onkoloji (Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları)
5. Romatoloji (Romatizmal Hastalıklar)
6. Nefroloji (Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon)

Hematoloji Nedir?
Kan, kan yapıcı organlar (kemik iliği, dalak) ve lenf bezlerinden kaynaklanan hastalıkları inceleyen bilimdir. Hematoloji hastalıklarda tanı için kan tahlili dışında lüzumlu hallerde kemik iliği incelemesinde gerekebilir.

Başlıca Hematolojik Hastalıklar

 • Kansızlık (Anemi)
 • Vitamin B12 eksikliği
 • Lösemi
 • Lenfoma
 • Multipl Myeloma
 • Kanama, pıhtılaşma bozuklukları
 • Hemofili

Endokrinoloji Nedir?
Vücudumuzun sağlıklı çalışmasını düzenleyen pek çok hormon ve bunları salgılayan organlar bulunmaktadır. Endokrinoloji, bu hormonların az veya fazla üretilmesiyle ortaya çıkan hastalıkları inceler.

Bu gruptaki başlıca hastalıklar şunlardır

 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
 • Troid Hastalıkları (Guatr, vb.)
 • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları
 • Obezite (Şişmanlık)
 • Osteoporoz (Kemik Erimesi)
 • Kolesterol yüksekliği, trigliserid yüksekliği
 • Kıllanma

Gastroenteroloji Nedir?
Ağzından, anüse kadar tüm sindirim sistemi organlarının bozukluklarını inceler (ağız, yutak,yemek borusu, mide, on iki parmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, safra kesesi, karaciğer, pankreas). Bu bilim dalında endoskopik tanı yöntemleri ve ultrason sıkça kullanılır.

Bu guruptaki başlıca hastalıklar

 • Reflü Hastalığı
 • Gastrit
 • Mide Ülseri, Mide Kanamaları
 • Hazımsızlık
 • İshaller
 • Kolitler (Ülseratif Kolit, Chran)
 • Kabızlık, Basur (Hemoroid)
 • Karaciğer Hastalıkları (A,B,C Hepatit, Siroz, Karaciğer Yağlanması, Sarılıklar)
 • Safra Kesesi Taşları ve İltihapları
 • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
 • Pankreas İltihapları
 • Kanserler (Yemek borusu, Mide, Barsak, Karaciğer, Pankreas)

Onkoloji Nedir?
Çeşitli organların selim ve hapis tümörlerinin teşhis edilip tedavisinin yapıldığı bilim dalıdır. Tanı için ayrıntılı tetkikler gerekebilir (kan tahlilleri, röntgen, ultrason, tomogrofi, MR, biyopsi, mamografi ve endoskopi gibi). Tedavide ise, hastalığın tipine göre ve evresine göre ilaç tedavisinde (Kemoterapi) veya cerrahi tedavi uygulanabilir.

Nefroloji Nedir?
Başlıca böbrekler olmak üzere, mesane ve idrar yollarını kapsayan boşaltım sisteminin hastalıklarını inceleyen bilimdir.
Başlıca hastalıkları şunlardır:

 • Böbrek İltihapları (Nefrit, Pyelonefrit gibi)
 • Böbrek Yetmezliği (Akut veya Kronik)
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Hipertansiyon (Böbrek Kaynaklı)

Yönlendirici Bölüm Olarak Dahiliye
Dahiliye yukarıda anlatılan 6 bölüm dışında Nöroloji (Beyin ve sinir hastalıkları ) Psikiyatri (Ruh Hastalıkları), Enfeksiyon Hastalıları (İltihabi Hastalılar), Göğüs Hastalıları (Akciğer Hastalıkları) ve Kardiyoloji (Kalp ve Damar Hastalıları) ile ilgili hastalılar içinde yönlendirici bir görev üstlenir.

Genel Dahiliye
Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar. Genel dahiliye hizmeti, ayakta poliklinik muayneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up'ı içerir.

Check Up, kişinin herhangi bir şikayeti olmaksızın belirli periyodarda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Günümüzde birçok ölümcül hastalığın tedavisi bu şekilde yapılan taramalar sonucu konulan erken tanıya bağlıdır. Hastanemizde kadın ve erkeklere yanı sıra farklı yaş gruplarına farklı Check Up programları uygulanmaktadır.

Burada amaç, farklı cins ve yaş gruplarına göre, artan risk faktörleri doğrultusunda tarama yapılmasıdır. Bu Check Up programları kapsamında, dört uzman hekim tarafından yapılan fizik muayeneler, detaylı laboratuar (kan, idrar, dışkı tahlileri), radyolojik ve kardiyolojik tetkikler bulunmaktadır.