Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji Laboratuvarı

Odyoloji bölümü, Kulak Burun Boğaz Polikliniğine bağlı olarak çalışan, birçok test tekniği ile Kulak Burun Boğaz hastalıklarının teşhisinde KBB doktorlarına yardımcı olan bölümdür. Testler odyometristler tarafından uygulanır. Odyoloji polikliniğinde yapılan testler; Odyometri, Timpanometri, Akustik refleks, Konuşma odyometrisi, OAE.

ODYOMETRİK TESTLER
Odyometri cihazı ile yapılan işitme kaybının seviyesini, tipini, konuşma anlaşılırlığı ve sesin rahatsızlık eşiğini tespit eden, özel test kabinlerinde uygulanan ve hastaların cevaplarına dayalı subjektif testlerdir. Bunlar;

 • Saf ses odyometrisi
 • Konuşma odyometrisi;
  • SRT (Konuşmayı alma eşiği)
  • SDS (Konuşmayı ayırt etme)
  • MCL (En rahat ses yüksekliği)
  • UCL (Tedirgin edici ses yüksekliği)

TİMPANOMETRİK TESTLER
Timpanometri cihazı ile yapılan, kulağa hafif bir basınç verilerek orta kulak basıncını ölçen bir testtir. Kulak zarının ve orta kulaktaki kemikçiklerin hareketini yansıtan, östaki borusunun çalışıp çalışmadığını gösteren objektif testlerdir. Bu testler;

 • Timpanogram
  • Akustik Refleks
 • Refleks Decay
  • Östaki Tüp Fonksiyon Testleri

OTOAKUSTİK EMİSYON (OAE)
Yenidoğan bebeklerde işitme kaybının olup olmadığının belirlenmesi amacı ile kullanılan, ayrıca iç kulak kaynaklı işitmekaybının olup olmadığını gösteren objektif bir testtir.

Hastanemizde her yenidoğan bebeğe, işitme kaybının olup olmadığını belirlemek için oto akustik emisyon testi uygulanmaktadır. Sonucu uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilmektedir.