Lokomat®Pro - ROBOTİK YÜRÜME CİHAZI

Lokomat® – Çok sayıda küçük adım, büyük gelişimleri tetikleyebilir.
Nöroplastisiteye dayalı “göreve özgü öğrenme” kavramı, sürekli tekrarlamalar ve yoğun eğitimler sayesinde, günlük hayatın aktivitelerinin, eğitimle elde edilebileceğini ve geliştirilebileceğini savunmaktadır.
Robotik Lokomat terapisi, bu talebi karşılar ve Gelişmiş Performans Geri Bildirimli yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisine imkan verir.

ROBOTİK LOKOMASYON TERAPİSİ NEDİR?

 • Fonksiyonel hareket ve duyusal stimülasyon, MS (multiple sclerosis), serebral palsi ya da diğer nörolojik hastalık ya da hasarın yanı sıra, felç, spinal kord hasarı, travmatik beyin hasarının akabinde, nörolojik hastanın rehabilitasyonunda önemli bir rol oynar.
 • Manuel eğitimle birlikte, yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisinin yönetilmesi için, yeterli bilgiye sahip personel bulunmalıdır. Ayrıca bu terapide emek yoğundur ve nispeten kısa eğitim seanslarına imkan vermektedir.
 • Ayrıca manuel olarak yardım edilen yürüyüş terapisi, özellikle obez hastalar ya da spastik hastalarda dürtücü ve motive edici olabilir. 

Lokomat terapisi, özellikle zorlayıcı hastalarda yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisinin tek bir fizyoterapist tarafından yönetimine imkan verir.

YOĞUN FONKSİYONEL LOKOMASYON TERAPİSİ
Lokomat, robotik yürüme ortezi ve gelişmiş vücut ağırlık destek sisteminin bir koşu bandı ile kombine edilmesinden oluşur.

 • Tekerlekli sandalyedeki hastalar, koşu bandındaki rampa üzerinden kullanıcı refakatinde Lokomat içerisine kolaylıkla alınırlar.
 • Bilgisayar kontrollü motorlar, koşu bandının hızı ile tam olarak senkronize çalışırlar, hastanın bacağını fizyolojik yürüme paternine uygun, yürüme siklusu boyunca hareket ettirir.
 • Elverişli kullanıcı arayüzü terapistin Lokomat’ı kolaylıkla çalıştırabilmesine imkan verir ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlamak için eğitim parametrelerini ayarlar.

Otomatik çalışma terapistin fiziksel olarak yorulmasını engeller, uzun ve etkili terapi seansları gerçekleştirmeye imkan verir.

TAM DİNAMİK VÜCUT AĞIRLIK DESTEK SİSTEMİ FİZYOLOJİK YÜRÜME EĞİTİMİNİ OPTİMİZE EDER

 • Dinamik düşük durağanlıklı süspansiyon sistemi, hastanın tam olarak açılmasına izin verir ve optimize edilmiş duyusal stimülasyon için daha fizyolojik yürüyüşü destekler.
 • Sürekli olarak ayarlanabilir vücut ağırlık destek sistemi hafif hastalar ve çocukların eğitimlerinin kolaylaştırılmasını destekler.
 • Otomatik hasta kaldırma ve indirme işlemi eğitimi kolaylaştırır ve terapi seansı boyunca, gerçek zamanlı ayarlamalara izin verir.

Vücut ağırlık destek sistemi, hastanın ihtiyaçlarına göre tam olarak ayarlanabilir ve uygun bir eğitim ortamı yaratır.

Gelişmiş fonksiyonel lokomosyon terapisi, hastanın ihtiyacına göre programlanabilmektedir.
Lokomat, yürüyüş bozukluğu olan hastaların, bir koşu bandı üzerinde, yürüme hareketlerine yardım eder ve yoğun fonksiyonel lokomasyon terapisi ile hasta inceleme ve geri bildirim araçlarını kombine eder.

TERAPİ TABANLI LOKOMATIN FAYDALARI

 • Güdümlü robotik yürüme ortezi, geniş bir aralıkta eğitim imkanı sağlayan bir koşu bandı üzerinde, hastanın alt ekstremitelerine kılavuzluk eder.
 • Daha uzun ve yoğun fonksiyonel eğitim seansları sayesinde hızlı ilerlemeler, manuel treadmill eğitimi ile mukayese ediliemez.
 • Terapistin fiziksel yorgunluğunu ortadan kaldırı.
 • Tek terapist kullanım için yeterlidir.
 • Hasta yürüme aktivitesi, kolay bir şekilde denetlenir ve değerlendirilir.
 • Yürüyüş modeli ve rehber güç fonksiyonel eğitime uyum sağlamak için hastanın ihtiyaçlarına gore bireysel olarak ayarlanabilir.
 • Görselleştirilmiş performans geri bildirimi sayesinde gelişmiş hasta motivasyonu.
 • Değerlendirme ayarları hasta gelişimi hakkında kolay ve yeniden elde edilebilir ölçümlerin elde edilmesine imkan verir.
 • Eğer gerekirse kolay bir şekilde robotic terapiden manuel yürüme terapisine geçiş yapılabilir.
 • LokomatPro, robotic yürüme ortezleri üzerine direkt monte edilmiş kuvvet dönüştürücüleri yoluyla hasta aktivitesinin ölçülmesini sağlar.
 • Her bacak için ayrı, sürekli olarak ayarlanabilir rehber güç rehabilitasyonun ileri aşamalarında ya da unilateral felç hastalarının eğitimlerinde rehber gücün azaltılmasıyla daha yoğun çalışılabilmesi için hastanın cesaret kazanmasını sağlar.
 • Entegre biyolojik geri bildirim sistemi, hastanın yürüyüşünü izler, bunun yanı sıra, aktif katılımda hastayı motive etmek için, gerçek zamanlı görsel performans geri bildirimi sağlar.
 • Daha hızlı ilerleme kaydedilmesi için, bireysel olarak ayarlanmış terapi hastayı motive eder.

LOKOMATPRO, UYGUN HASTA DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜM ARAÇLARINDAN OLUŞUR:
• L-WALK: Her adım için hastanın yürüme performansını kaydeder, ayrıca analiz etme ve dokümantasyon için bilgiyi depolar.
• L-STIFF: Tork değerlerinin kaydedilmesi ve özel bir hareket modeli sayesinde, hastanın bacağı hareket ederken, hastanın kalça ve diz eklemlerindeki sertlik ölçülmektedir.
• L-FORCE: Statik pozisyondayken, hasta tarafından üretilen izometrik kuvveti ölçer.
• L-ROM: Lokomat robotic yürüme ortezi desteği olmaksızın, hastanın kalça ve diz eklemindeki hareket açıklığını (ROM) net olarak ölçer.
Hasta Lokomatdayken bir dizi standart ölçümleme araçları sayesinde hasta incelemeleri kaydedilir ve desteklenir.

GELİŞMİŞ PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ, SANAL ORTAMDA MOTİVE EDİCİ, ÖĞRETİCİ VE FONKSİYONEL GERİ BİLDİRİM SAĞLAR:
• Uygun fonksiyonel geri bildirim tarafından teşvik edilen fizyolojik yürüyüş
• Fonksiyonel geri bildirim, hastaların terapilerine olan ilgilerini artırır.
• Hastaları motive etmek için onları sanal ortamda tutar.
• Zorluk seviyesi ve yoğunluk, her hastanın bilişsel becerileri ve spesifik gereksinimlerine göre ayarlanabilir.
• Çeşitli sanal ortamlar içerir.
• Hastanın yapması gereken hareketler, fizyolojik ve biyomekanik prensiplere dayalıdır.