Op. Dr. TOYGUN BAŞARAN

 • Görev Yeri:

  Kadın Hastalıkları ve Doğum

 • Doğum Tarihi:

  13/04/1971

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  T.C  Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve  Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.  2003

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  T.C  Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve  Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

  T.C  Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi    

  Özel Gaizosmanpaşa Hastanesi

  T.C Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Özel Çorlu Vatan Hastanesi

 • Katıldığı Kurslar:

  Uzmanlık Sonrası Alınan Eğitimler

  • Fellowship in minimal Access  Surgery  Advanced Laparoscopic training at Laparoscopy  Hospital,New Delhi Reg.No:S/45555Gowerment ofNew Delhi. World Association Laparoscpic Surgeon 2006
  • Actively participated to the practical surgery course concerning the surgical treatment of urinary stres incontinence and prolapse with meshes organised in the University Hospital of Caen in France, department of Gynaecology and  Obstetrics and Reproductive Medicine 2007
  • TC Sağlık Bakanklığı Laparoskopi Sertifkası. Sertifka No:837
  • Ankara GATA Histeroskopi sertifakası.  2004
  • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde  Uzmanlık  sonrası Eğitim:  Prenatal Tanı ve Pretnatal invaziv girişimler  2003
  • Ian Donald Inter –Unversity  School  of Medical Ultrasound:  Advanced Ultrasound Course in Obstetrics and Gynecololgy
  • Certifcate in Early pregnancy Ultrasound The 11-14 Week Scan  2003 Fetal Medicine Foundation
  • European School of Perinatal Medicine Fetal Heart and Perinatal Management 2010 Perinatal Medicine Foundation

 • Yayınlar:

  Bilimsel Çalışmalar:

   

  Yayınları

  • The sixth clinical reposrt of rare association: Agnathia-holoprosencephaly-situs inversus. Prenatal Diagnosis 2002
  • Mammographic Breast density changes after one year of tibolon . Maturutas Dergisi. 2003
  • The effect of metformin treatment to ovarian response  in cases with PCOS  Archives of Gynecology and Obstetrics 2002
  • Zeynep Kamil Hastanesinde son 10 yılda Sezaryan Sonrası Acil Histerektomi vakaların değerlendirilmesi. Archive ofObstetricsand Gynecology 2004
  • Yardımcı Üreme Tekniklerinde Eksojen HCG uygulam Günü E2 Düzeyinin Prognostik Değeri Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002
  • IVF-ET Sikluslarında Ovaryan Stimulasyon için Rekombinant Folikül Stimulan Hormon ve Human Menopozal Gonadotropin Kullanımın Sonuçları Üzerine etkisi  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002
  • Rüptüre Rudimenter Horn Gebelik . Olgu Sunumu Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002
  • Aile Planlamasında Sezaryan  Esnasında Postplasental Rahim İçi  Araç Uygulanması  ve Sonuçları.  Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2002
  • Doğum Sırasında Epizyotomi uygulanmasının Hemogram Üzerindeki Etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003
  • Endometrial Stromal Sarkom Olgu Sunumu Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003
  • Yardımcı Üreme Yöntemlerinde Rekombinant FSH ile High-P Uriner  FSH ın Tedavi Etkinliklerin Karşılaştırılması. Türkiye Kilinkler Dergisi 2003

  Kongre Katılımı

  • 30’ un üzerinde kongre VE WORKSHOP  katılımı

  Sunum Yaptığı Worshoplar

  • göztepe eğitim ve araştırma hastanesinde uriner stress inkontinas   ve total uterovaginal  prolapsusun mesh ile cerrahi tedavisi 2007
  • Şişli etfal eğitim ve araştırma hastanesinde uriner stress inkontinansın mesh ile cerrahi tedavisi 2007
  • trabzon fatih bölge hastanesinde  laparoskopik histerektomi ve uterovaginal  prolapsusun mesh ile cerrahi tedavisi  (POSTERİOR IVS) 2007