Uzm. Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN MURAT ÖZKAN

 • Görev Yeri:

  Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

 • Doğum Tarihi:

  01.08.1965

 • E-Posta Adresi:

  m.ozkan@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

   

  Lisans - Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Askeri Tıp Fakültesi 1984-1990
  Y. Lisans - Gülhane Askeri Tıp Akademisi - Askeri Tıp Fakültesi 1990-1992
  Doktora - Psikiyatri      GATA  Psikiyatri  A.D. 1997-2001

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  1992-1997 Pratisyen Hekim Lüleburgaz
   
  1997-2001 GATA Psikiyatri Psikiyatri Asistanlık Eğitimi

  2001-2004 AĞRI Asker Hastanesi Psikiayri Uzmanı

  2004 Çorlu, Muayenehane, Serbest Hekim

  2011 Özel Reyap Hastanesi Psikiyatri Uzmanı

 • Katıldığı Kurslar:

  GATA İlk ve Acil Yardım Kursu (1992)

  KKK LİSAN OKULU: İngilizce Temel Kursu 1995-1996 dönemi 8 ay süreli

  Uyku Bozuklukları Kursu 2001 (Prof. Dr. H. Aydın, Prof. Dr. E. Gözükırmızı)

  TTB. İş Yeri Hekimliği Kursu 2003

  ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Katılımı (1998,2000,2003,2009,2010)

  XIV. IFTA WORLD FAMILY TERAPHY CONGRESS 2004

  Psikodinamik psikoterapinin temelleri (PAUD)Prof Dr  L.Zİleli.Ankara. Haftada 2 saat 2 yıl süreli  Süpervizyon eğitimi

  Psikiyatri Atölyeleri 3-4 EKİM 2009 İstanbul

  CLİNİCAL RESEARCH STİLL WORKSHOP FOR İNVESTİGATORS PFİZER. ANKARA.22 Nov 2000

  PAUD: Yeme Bozuklukları Kursu, 31.03.2001 - 01.04.2001 Ankara

  GAZİ Günleri İnteraktif Sempozyum (1998,1999,2005)

  HALİME ODAĞ Vakfı Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri I ve II (1999,2000)

 • Yayınlar:

   

  7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

  1- Duloksetin tedavisi ile ilişkili galaktore ve hiperprolaktinemi. Olgu sunumu.  Hüseyin Murat Özkan, Turkish Journal of Psychiatry,Vol 28,Autumn 2017, Suppl.2, p60-61.

  2- Depresif bozuklukta intihar girişimi ile agresyon ilişkisinin araştırılması. Hüseyin Murat Özkan, Hamdullah Aydın.  Turkish Journal of Psychiatry. Vol 29,Spring 2018,Suppl.1, p16.

               3- Galactorrhea and hyperprolactinemia during vortioxetine use: case report.                       Hüseyin Murat Özkan. 2018-07-09 | journal-article.

  https://doi.org/10.1515/tjb-2018-0106 Received March 20, 2018; accepted May 31, 2018

  4- Galactorrhea and hyperprolactinemia during vortioxetine use: case report. Hüseyin Murat Özkan. Poster presantation. III. Turkey in vitro Diagnostic (IVD) Symposium Endocrine and Metabolic Diseases Biomarkers From Diagnostic To Therapy 28 February - 2 March 2018 Izmir. Turkish Journal of Biochemistry 2018 • Vol. 43 • Suppl. Issue 1.  P 31.

   

  7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  1-Galactorrhea and hyperprolactinemia associated with trazodone: A case report H.M. Özkan.  26th European Congress of Psychiatry, 03-06.03.2018. Nice France / European Psychiatry 48S (2018) S453–S764

  2- İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencilerinde depresyon ve anksiyete düzeyleri ile agresyon ilişkisinin araştırılması: Hüseyin Murat Ozkan, Aynur Karakaya, Hüseyin Kayadibi, Aliye Güzelant, Hamdullah Aydın, Metin  Uyanık.  Psikiyatri Akademisi 2018 –İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi (İPEK) 15-18 Ekim 2018, KIBRIS.  Sözel Sunum.

   

  7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

  7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   

  7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

  1-.Deprem sonrası Psikiyatrik morbidite. Adnan Cansever, Özcan Uzun, Semih Dikkatli, H.Murat Özkan, Fuat Özgen,    36 ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2000, ANTALYA

  2- Bir olgu nedeniyle Lewy Cisimli Demans; Dikkatli S, Özgen F, Özkan M, Gülçat Z, Aydın H, 36 ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2000, ANTALYA

  3- Travma sonrası stres bozukluğunda Tianeptine Etkinliği. Dikkatli S,  Sütçigil L, Özkan H.M, Özgen F, Aydın H, 36 ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2000, ANTALYA

  4- Duloksetin tedavisi ile ilişkili galaktore ve hiperprolaktinemi. Olgu sunumu. Hüseyin Murat Özkan. 53 Ulusal Psikiyatri Kongresi 3-7.10.2017 BURSA

  5- Vortioksetin Kullanımı sırasınd gelişen galaktore ve hiperprolaktinemi. Olgu sunumu. Hüseyin Murat Özkan. III nci Türkiye İn vitro Diyagnostik Sempozyumu- Endokrin ve Metabolik hastalıklar tanıdan  tedvaiye biyolojik belirteçler. 28.02.2018-02.03.2018 İZMİR

  6- Depresif bozuklukta intihar girişimi ile agresyon ilişkisinin araştırılması. Hüseyin Murat Özkan. Sözel Sunum. TPD 22. Yıllık Toplantısı  ve Klinik Eğitim Sempozyumu. 11-14.04.2018 Antalya.

 • Dernek ve Kuruluş Üyelikleri:

  Tekirdağ Tabip Odası

  Türkiye  Pisikiyatri Derneği

  EMDR Derneği