Notice: Undefined index: ebulten in D:\vhosts\reyaphastanesi.com.tr\httpdocs\title.php on line 32

Doktorlar

E-randevu

Yrd. Doç. Dr. O. MELİH BEYSEL

Yrd. Doç. Dr. O. MELİH BEYSEL

Yrd. Doç. Dr. O. MELİH BEYSEL

Üroloji
  • Görev Yeri:

    Üroloji

  • Doğum Tarihi:

    23.09.1968

  • Yabancı Dil:

    İngilizce

  • Eğitim Bilgileri:

    Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 1991

    Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - ihtisas - 1996

  • Mezuniyet Sonrası Görevler:

    Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

    Çorlu Devlet Hastanesi

    Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

    İzmir Mevki Asker Hastanesi

    Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  • Katıldığı Kurslar:

    Kongre ve Eğitim Programlarında Panelist ve Davetli Konuşma Dökümü

    Androloji Bilim Dalı Asistan Eğitim Programı

    “Güncel Androloji Literatürünün Tartışılması” Ocak-2003

    5.Ulusal Androloji Kongresi

    Diyabet ve Cinsel Fonksiyon Bozukluğu 06 Haziran 2003

    Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -İstanbul

    ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 04 Mart-2004

    Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -İzmir

    ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 11 Mart-2004

    Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -Ankara

    ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 30 Mart-2004

    Androlojide Yenlikler ve Zor Vakaların Çözümü Sempozyumu

    Mini Sempozyum-Sildenafilin diğer PDE5 inhibitörlerinden farkı 11 Haziran 2004

    6.Ulusal Androloji Kongresi

    BPH’nin Medikal Tedavisinde Kullanılan İlaçlarla PDE5 İnhibitörlerinin Etkileşimi 08 Haziran 2006

    6.Ulusal Androloji Kongresi

    Erektil Disfonksiyon ve Sildenafil – Zor Vakalar 09 Haziran 2006

    6.Ulusal Androloji Kongresi

    PDE5 İnhibitörlerinin İlaç Etkileşimleri 11 Haziran 2006

    7.Ulusal Androloji Kongresi

    Prostatit – Güncel Sınıflama 07 Haziran 2007

    Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi

    Üretritler ve İnfertilite 07 Haziran 2008

    8. Ulusal  Androloji Kongesi

    Katıldığı Kurs, Seminer ve Sempozyumlar  

    Endoüroloji Derneği Yaz Okulu-Laparoskopi&PCNL

    1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi

    Temel Ürodinami Kursu

    8. Ulusal Androloji Kongresi

    24.  European Association of Urology Congress

    Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı

    20. Ulusal Üroloji Kongresi

    İnternational Continence Society Educational Course

    Sempozyum: Androlojide Güncelleme ve Avrasya androloji Zirvesi

    5.Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu

    1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi

    European Society for Sexual Medicine 2007

    4.Genitüriner İnfeksiyon sempozyumu

    7.Ulusal Androloji Kongresi

    19.Ulusal Üroloji Kongresi

    Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler

    Ürolojide Robotik Cerrahi

    6.Ulusal Androloji Kongresi

    American Urological Association Annual Meeting

    18.Ulusal Üroloji Kongresi

    Androlojide Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu

    1.Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi

    BPH Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

    5.Ulusal Androloji Kongresi

    18. European Association of Urology Congress

    14.European Society for Pediatric Urology Congress

    Erkek infertiitesinde Varikosel(Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu)

    17.Ulusal Üroloji Kongresi

    Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi

    American Urological Association Annual Meeting

    4.Ulusal Androloji Kongresi

    5.Ankara Üroonkoloji Kursu

    Üreteroskopi Kursu

    16.Ulusal Üroloji Kongresi

    Üretra Cerrahisinde Paradoksal Konular Kursu

    III.Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi

    American Urological Association Annual Meeting

    3.Ankara Üroonkoloji Kursu

    12.ANKEM Kongresi

    I.Ulusal Üro-Jinekoloji Sempozyumu

    17.Ulusal Üroloji Kongresi

    Androloji ve Erkek İnfertilitesi

    II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi

    Birinci Kontinan Diversiyon Toplantısı

    II.Vakıf Gureba Tıp Kongresi

    İmpotans ve Korpus Kavernozum Revaskülarizasyonu Sempozyumu ve Kursu

    3.Ankara Üroonkoloji Kursu

    4th Mediterranean Congress of Urology

    17.Ulusal Üroloji Kongresi

    “Erectile Dysfunction” Toplantısı

    International Congress on Andrology in Turkey

  • Yayınlar:

    aris.

    6-Benign prostat hipertrofisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile “Visual Laser Ablation”’un bir yıllık tedavi sonuçlarının karşılaştırılması.

    ¨    Şengör, F., Beysel, M., Erol, A., Yücebaş, E., Erdoğan, K..

    14.Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris

    7- Power doppler sonografi: akut pyelonefritin erken tanısında yeni bir teknik.

    ¨      Aslan R., Beysel M., Gürdal M., Yücel Y., Şengör F.

    16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.  

    8-Tekrarlayan bulbo-membranöz üretra darlıklarının tedavisinde ND:YAG lazerin kullanımı.

    ¨      Gürdal M., Beysel M., Aslan R., Yücebaş E., Ekinci M., Şengör F.

    16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

    9-Penis fraktüründe klinik yaklaşımız.

    ¨      Beysel M., Aslan R., Kulalı Ş., Gürdal M., Şengör F.

    16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

    10-Sigara içen ve/veya varikoselli hastaların sperm morfolojisi ve hareketliliğindekideğişim.

    ¨      Beysel M., Aslan R., Kulalı Ş., Erdoğan K., Şengör F.

    16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

    11-Hipospadias tedavisinde güncel yaklaşım.

    ¨      Gürdal M., Tekin A., Aslan R., Beysel M., Yücebaş E., Şengör F.

    5.   Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 2001, Samsun.

    12-İntrinsik sfinkter yetmezliğinin cerrahi tedavisinde pubovajinal sling yöntemi: allograft fasya lata kullanımıyla ilgili deneyim.

    ¨      Gürdal M, Tekin A, Kireçci S, Yücebaş E, Beysel M, Şengör F.

    2.Ulusal Ürojinekoloji kongresi,2002, İstanbul.

    13- Sigara ve/veya varikoselin sperm morfolojisi ve hareketliliği üzerine etkisi var mı?

    ¨      Beysel, M., A. Tekin, E. Yücebaş, Ş. Kulalı, F. Şengör.

     1. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi, 2002, İstanbul

    14- Benign prostat hiperplazisine bağlı mesane çıkımı obstrüksiyonunda ultrasonografi ile belirlenen mesane ağırlığının klinik ve ürodinamik parametrelerle korelasyonu.

    ¨      Tekin, A., Kulalı Ş., Gürdal M., Yücebaş E., Beysel M., Şengör F..

     17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

    15- Normal rektal muayene ve yüksek serum PSA düzeyleri (4-20 ng/ml) olan erkeklerde serbest ve total PSA değişkenliğinin prostat histolojisi ile ilişkisi.

    ¨      Tekin, A., Yücebaş E., Özkazanç D., Gürdal M., Beysel M., Şengör F..

     17. Ulusal Üroloji Kongresi2002, Antalya.

    16- Penil fraktürlerde tanısal araştırma ve tedavi: klinik bulguların doğruluğu ve kavernozografinin değeri.

    ¨      Tekin, A., Beysel M., Gürdal M., Yücebaş E., Şengör F..

     17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

    17- Benign prostatik hiperplazili erkeklerde doksazosin tedavisinin bir vasküler risk faktörü belirteci olan ortalama trombosit hacmi (MPV) üzerine etkisi.

    ¨      Tekin, A., Demirtunç R., Şengör F., Bilgi M., Beysel M., Başar M..

     17. Ulusal Üroloji Kongresi,2002, Antalya.

    18- Varikosel ve/veya sigara kullanımının sperm morfolojisi ve hareketliliği üzerine etkisi.

    ¨      Beysel, M., A. Tekin, M. Gürdal, E. Yücebaş, E. Alkan, F. Şengör.

     17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

    19- Renokolonik fistül: olgu bildirisi

    Kılıçoğlu G, Beysel M, Kuş D, Sarıtaş M, Alkan E, Tilki M, Şengör F.

    23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2002, Antalya.