Uzm. Dr. ÇAĞDAŞ BALCI

 • Görev Yeri:

  Nöroloji

 • E-Posta Adresi:

  cagdas.balci@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  • Hacettepe Üniverstesi Tıp Fakültesi(İngilizce)  2005/2011 ANKARA
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. 2012/2016

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  • Sağlık Bakanlığı Balıkesir Manyas Devlet Hastanesi Acil Servis/Balıkesir 2011/2012 – Pratisyen Hekim
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD. 2012/2016 - Araştırma Görevlisi
  • Özel Pendik Şifa Hastanesi  (2017/2019) - Nöroloji Uzmanı
  • Reyap Hastanesi İstanbul (2019/....) Nöroloji Uzmanı
  • İlgi Alanları:

   EMG, EEG ve Botulinium Toksin (Botoks) Uygulamaları

 • Yayınlar:

  Tez

  “Multipl Skleroz Hastalarının Spastisite Derecesinin Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale, 2016

  Araştırmalar ve Yayınlar:

  1-H. M. ŞEN, A. ÖZKAN, Ç. BALCI, H.I. ÖZIŞIK KARAMAN Headache Could Be Finding of Sinus Vein Thrombosis in Behcet’s Patients. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 4): 484-6.

   

  2- H. M. ŞEN, Ç. BALCI, A. ÖZKAN, H.I. ÖZIŞIK KARAMAN Insulinoma May Present as Epilepsy: A Case Report. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 4): 515-7.

   

  3- A. ÖZKAN, Ç. BALCI,H. M. ŞEN, G. ADAM, H.I. ÖZIŞIK KARAMAN, Ciddi Vertigo ve İşitme Kaybı ile Seyreden Bilateral Anterior İnferior Serebellar Arter Enfarktı. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(1): 41-44

   

  4- Ç. BALCI,  Nörobilim içi Bir Kavram Tartışması: Bilinç ve Özne. Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, ed: B. GULSEN, U. MORKOÇ 2014, Ege Üniverstesi Yayınları

   

  5- BALCI, Ç , ULUÇ, D , MERAL, Ü , ÖZIŞIK KARAMAN, H . (). Cerrahi ile Hızlı Düzelme Gösteren Nadir Bir Peroneal Sinir Tuzak Nöropatisi Sebebi: Obezite Cerrahisi. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 2 (1), 43-47.

   

   

  BİLDİRİLER

  Sözel Bildiriler

  1- Çağdaş Balcı, Adile Özkan, Gökhan Ateş, Coşkun Bakar, Handan Işın Özışık Karaman. “Rutin EEG Süresi Kaç Dakika Olmalı?” Üzerine Bir Çalışma . Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016, Antalya

  2- Çağdaş Balcı. Bir Nonkonvulzif Status Epilepticus Hikayesi. KÜÇAB-İ Nöroloji Bilimsel Toplantısı, 2016, Balıkesir

  3- Çağdaş Balcı. Toksoplazmada Santral Sinir Sistemi Tutuluşu. KÜÇAB-İ Nöroloji Bilimsel Toplantısı, 2016, Afyon

  4- Çağdaş Balcı. Multipl Skleroz Hastalarında Kişilik Özellikleri. KÜÇAB-İ Nöroloji Bilimsel Toplantısı, 2015, Kütahya

  5- Çağdaş Balcı. Portal Ven Trombozuna Bağlı Hiperamonyemiye Sekonder Nonkonvulzif Status Epilepticus. KÜÇAB-İ Nöroloji Bilimsel Toplantısı, 2015, Çanakkale

  6- Çağdaş Balcı. Hiperglisemiye Bağlı Epileptia Parsialis Continua. KÜÇAB-İ Nöroloji Bilimsel Toplantısı, 2014, Afyon

  7- Çağdaş Balcı. Nadir Görülen bir Bulbus Enfarktı: Opalsky Sendromu. KÜÇAB-İ Nöroloji Bilimsel Toplantısı, 2014, Çanakkale

   

  Poster Bildiriler

  1- Halil Murat Şen, Adile Özkan, Çağdaş Balcı, Handan Işın Özışık Karaman. Kronik alkol kullananlarda akut gelişen nörolojik tabloda unutulmaması gereken etyolojik bir neden: Marchiafava–Bignami Hastalığı. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014, Antalya.

  2- Halil Murat Şen, Adile Özkan, Çağdaş Balcı, Handan Işın Özışık Karaman. Tedaviye dirençli epilepsi olarak sunulan bir insülinoma olgusu. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2014, Antalya.

  3- Çağdaş Balcı, Adile Özkan, Tülay Tan, Handan Işın Özışık Karaman. Radyolojik İzole Sendromlu Anne ve Relapsing Remitting Multipl Sklerozlu İki Kızı: Ailesel Multipl Skleroza Bir Bakış. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2016, Antalya

 • Dernek ve Kuruluş Üyelikleri:

  • Türk Tabipleri Birliği
  • Türk Nöroloji Derneği