Op. Dr. Öğr. Üyesi İSMAİL ÖZGÜR KAVAK

 • Görev Yeri:

  Genel Cerrahi

 • E-Posta Adresi:

  ismail.kavak@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  1991-1996 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2003-2008 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İhtisas

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  Muş Bulanık Devlet Hastanesi - Acil Servis 
  Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesi - Acil servis 
  Afyonkarahisar Çay Devlet Hastanesi - Genel Cerrahi
  Afyonkarahisar Devlet Hastanesi - Genel Cerrahi
  Özel Park Hastanesi - Genel Cerrahi

 • Katıldığı Kurslar:

  Sertifikalar:

  Cerrahi Endoskopi Eğitimi Belgesi
  Covidien Center Of Innovatin Bariatric Surgery Master Class

 • Yayınlar:

  Uzmanlık Alanları:

  Obezite Cerrahisi (Sleeve Gastrektomi)
  Laparoskopik Cerrahi
  Obezite Cerrahisi (Sleeve Gastrektomi)
  Onkolojik Cerrahi (Kolorektal, Mide-Laparoskopik)
  Reflü - Mide Fıtığı Cerrahisi (Laparoskopik)
  Minimal İnvaziv Cerrahi
  Laparoskopik Fıtık Cerrahisi
  Endokrin Cerrahi (Tiroid-Meme Cerrahisi)
  Ameliyatsız Obezite Tedavisinde Endoskopik Yöntemle Mide Balonu Uygulaması
  Lazer Hemoroidopeksi (LHP) ile Hemoroid Cerrahisi
  FILAC ( Fistula Laser Closure) Yöntemi ile Perianal Fistül Cerrahisi

 • Katıldığı Kongreler:

  7-8 Nisan 2006 XI. EGE ONKOLOJİ GÜNLERİ "KANSERDE PALYATİF YAKLAŞIM"
  SEMPOZYUMU

  16-18 ŞUBAT 2007 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI "KANITA DAYALI ONKOLOJİ 2" SEMPOZYUMU

  TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TARAFINDAN 24-28 MAYIS 2006 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN "ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2006"

  TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TARAFINDAN 28-31 MAYIS 2008 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN "ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2008"

  27-30 NİSAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL KONGRESİ MERKEZİNDE DÜZENLENEN "10. ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ"

  18-22 MAYIS 2011 TARİHLERİ ARASINDA TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ TARAFINDAN ANTALYA'DA DÜZENLENEN "XIII. ULUSAL KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ"

  COVIDIEN 28 MAYIS 2015 TARİHİNDE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ" KLİNİK EĞİTİMİ

  09 ŞUBAT 2007 TARİHİNDE E.Ü ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE DÜZENLENEN "EGE TİROİD HASTALIKLARI SEMPOZYUMU"

  30 EYLÜL-4 EKİM 2009 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR ÇEŞME'DE DÜZENLENEN "X.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ"

 • Dernek ve Kuruluş Üyelikleri:

  Türk Tabipler Birliği
  Türk Cerrahi Derneği