DR. İBRAHİM OKTAY

DR. İBRAHİM OKTAY

Acil Servis
 • Görev Yeri:

  Acil Servis

 • Doğum Tarihi:

  13.09.1966

 • E-Posta Adresi:

  i.oktay@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  1989-1991 yılları arasında; Kastamonu Tosya İlçesi Büyük Sekiler Köyü Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yaptı.

  1991-2000 yılları arasında; Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinde,

  2000-2002 yılları arasında; Tekirdağ Merkez 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yaptı.

  2002-2008 yılları arasında; Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünde Acil Sağlık Hizmetleri ile Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları Şubelerinden sorumlu Şube Müdürlüğü,

  2008-2012 yılları arasında; Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünde Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Yataklı Tedavi Hizmetleri, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı-Tedavi Hizmetleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetlerinden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcılığı, İl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü ile İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü yaptı.

  2010-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığının Hastane ve ADSM Hizmet Kalite Standartları Değerlendirici ekibinde görev aldı.

  Kamu görevi dışında;

  2000-2002 yılları arasında; Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi,

  2010-2012 yılları arasında; Tekirdağ Tabip Odası adına TTB Büyük Kongre Delegeliği görevleri aldı.

 • Katıldığı Kurslar:

  Sağlık Bakanlığının; Toksikoloji, Acil Hekimliği Temel Modül Eğiticiliği, İlkyardım Eğitici Eğitmenliği (Master Trainer) Eğitimi ile 1. HKS Okulu Eğitimleri,

  Türk Resüsitasyon Derneği ile Türk Kardiyoloji Derneğinin; Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursları ile,

  Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsünde; Genel Pratisyenliğin Felsefesi, Birinci Basmakta Bilgisayar Kullanımı, Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji, İletişim ve Eğitim Becerileri Eğitimlerini aldı.

  13.04.2012 tarihinde kamu görevinden ayrılarak Tekirdağ Özel Reyap Hastanesinde Mesul Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.