OP. DR. CİHAN EŞİTKEN

OP. DR. CİHAN EŞİTKEN

Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Görev Yeri:

  Kadın Hastalıkları ve Doğum

 • Doğum Tarihi:

  18.08.1982

 • E-Posta Adresi:

  cihan.esitken@reyaphastanesi.com.tr

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  Lise: Danisment Gazi Anadolu Lisesi
  Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001-2007
  Uzmanlık: Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi 2009-2013

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  Pratisyen Doktor Olarak:
  Şanlıurfa Beykapısı Sağlık Ocagı ve 500 Yataklı Devlet Hastanesi Acil Bölümü 2007-2009

  Uzman Doktor:
  Konya Akşehir Devlet Hastanesi 2013-2015
  Kocaeli Darıca Devlet Hastanesi 2015-2016
  İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi 2016-2017
  İstanbul Özel Reyap Hastanesi 2017-halen

 • Bilimsel Çalışmalar:

  Bilimsel Yayınlar: 

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  A1. B. Duran , T. Özlü, O . Koç , C. Eşitken,  A. Topçuoglu Relationship of thyroid hormone levels and thyroid autoantibodies with early pregnancy loss and infertility. Journal of Obstetrics and Gynaecology, November 2013; 33: 862-864

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

  B1. Koc O, Duran B, Eşitken C, Donmez M. Laparoscopic sacrocervicopexy for the treatment of Uterine Prolapse -Oral Video Presentation- AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy, pp:205,  Istanbul, Turkey, April 6-10, 2011

  B2. Koc O, Duran B, Eşitken C. Laparoscopic multiple myomectomy using colpotomy incision for myoma removal. Oral Video Presentation- AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology in Conjunction with Turkish Society of Gynecological Endoscopy, pp:229, Istanbul, Turkey, April 6-10, 2011

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  C1. Ulaş F, Doğan Ü, Duran B, Keleş A, Ağca S, Eşitken C, (2015). "Evaluation of Polycystic Ovary Syndrome Patients Using Optical Coherence Tomography" "Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology" , 24(2), 76-83. DOI: 10.5336/ophthal.2014-41969, ISSN: 1300-0365.

  C2. Duran B, Akaya A, Tuncel C, Önder Koç, Eşitken C, Topçuoğlu A. Non kominike sağ rudimenter uterin hornlu sol unikornuat uterus. Abant Medical Journal 2012; 1(3): 83,  DOI: 10.5505/abantmedj.2012.74936

  C3. Duran B, Önder Koç, Topçuoğlu A, Eşitken C, Vajinal sakrospinöz ligament fiksasyon, abdominal sakrokolpopeksi ve total mesh uygulamalarının perioperatif komplikasyonları ve uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 6(2): 12-17

  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  D1. Önder Koç, Duran B, Eşitken C, Laparoskopik myomektomilerde myom kitlesinin batın dışına alınmasında elektrik motorlu doku morselasyon ve kolpotomi eksizyon yöntemlerinin total ameliyat süresine etkisinin karşılaştırılması. 5.Ege Jinekolojik endoskopi sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, İzmir

  D2. Duran B, Önder Koç, Eşitken C, Rektosigmoid yerleşimli RİA olgusuna laparoskopik yaklaşım. 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya

  D3. Duran B, Tuncel C, Önder Koç, Eşitken C, Topçuoğlu A. Non kominike sağ rudimenter uterin hornlu sol unikornuat uterus; Olgu sunumu. 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 5-9 Ekim 2011, Antalya

  D4. Önder Koç, Duran B, Bakar Y, Eşitken C, Özengin N. Stres Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Ekstrakorporeal Magnetik İnervasyon Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması. 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011, Antalya

  D5. Önder Koç, Duran B, Demirci Ş, Koç Ü, Eşitken C, Doğum indüksiyonu amacıyla dinoproston vaginal ovül ve düşük doz oksitosin uygulamasının karşılaştırılması. 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011, Antalya

 • Katıldığı Kurslar:

  Mesleki İlgi Alanları:
  Gebelik takibi
  Kadın hastalıkları (Jinekoloji)
  İleri düzey minimal invaziv cerrahi (Laparoskopi ve Histeroskopi)
  İdrar kaçırma operasyonları
  Vajinal estetik