AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Akılcı İlaç Kullanımı

    
Akılcı İlaç Kullanımı

 • Doğru tanıya dayanmak,
 • Uygun ilacı seçmek, gereken dozunu uygun yoldan ve yeterli süre boyunca tedavi sanatı ile sunmak,
 • İlacın yan etkilerini ve hastanın uyumunu izleyerek tedavinin başarısını değerlendirmek,
 • Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşimlerini değerlendirmek,
 • Tasarlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini ve maliyetini dikkate almak.

Akılcı İlaç Kullanımı İçin Hasta Tavsiyelerimiz

 • İlaç doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kesintisiz olarak alınmalıdır.
 • Hasta kendini iyi hissettiğinde ilacı kendiliğinden kesmemeli, doktoruna haber verilmelidir
 • İlaçtan yarar görülmüyorsa durum hastanın doktoruna bildirilmelidir.
 • İlacın kullanımıyla ilgili kuşku varsa hastanın doktoruna danışılmalıdır.
 • Hastanın dalgınlıkla ilacı unutabileceği göz önüne alınarak bazı hatırlatıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Bir hastaya iyi gelen bir ilacın başka hastaya zarar verebileceği unutulmamalıdır.
 • Hastanın yanında getirdiği bazı ilaçların etkilerini kaybetmiş olabilecekleri, hatta toksik bazı sorunlar oluşturabilecekleri göz ardı edilmemelidir. İlaçların son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir.
 • Ülke ekonomimiz ve kendi bütçeniz açısından gereksiz ilaç kullanımından ve reçetesinden kaçınılmalıdır.
 • İlaç kullanılırken doktor tavsiyesinin dışına çıkılmamalıdır.