ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

Reyap Hastanesi İstanbul Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünde Yapılan Ameliyatlar:

ESTETİK CERRAHİ

Rinoplasti

Yüz Germe

Alt-Üst Bleferoplasti

Orta Yüz Germe

Meme Büyütme - İmplant ve/veya Yağ Enjeksiyonu

Meme Küçültme veya Meme Dikleştirme (Mastopeksi) 

Kepçe Kulak Onarımı

Liposuction

Karın Germe (Liposuction ile veya tek başına)

Jinekomasti (Liposuction ile, nadiren cerrahi eksizyon )

Brakioplasti (Kol Germe)

Thighlift (Uyluk Germe)

Gluteal ve Bacak Protezi

Botox - Dolgu

 

SAÇ VE SAKAL EKİMİ

 

EL CERRAHİSİ

Elde yumuşak doku enfeksiyonu

Sinir sıkışmaları ve yaralanmalaları (ulnar, median ve radial sinir)

Fleksör ve ekstansör tendon yaralanmalaları

Tendon transferi gerektiren sinir kesilerinin geç dönemleri

Amputasyonlar

Başparmak onarımları

Dupuytren kontraktürü

Sindaktili polidaktili gibi konjenital el anomalileri

Yanık nedeniyle sekel (sıklıkla kontraktür) gelişmiş el 

 

MEME REKONSTRÜKSİYONU (Yeniden Oluşturulması)

Meme rekonstrüksiyonu

Meme kanseri nedeniyle mastektomi ya da lumpektomi uygulanmış hastaya implant, TRAM flep, serbest flep seçenekleri veya bunların karışımı ile meme onarımı.

Tuberous meme onarımı

Konjenital meme deformitesi özellikli yaklaşım gerektirir. 

 

YANIK TEDAVİSİ

Her türlü (haşlanma, alev, elektrik, kimyasal)  akut yanık tedavisi

Pansuman veya eksizyon + greftleme ile onarım

Yanık sekelleri (kontraktür, keloid ya da hipertrofik skar revizyonu) tedavisi

 

MAKSİLLOFASİAL TÜMÖR - TRAVMA CERRAHİSİ

Maksillofasial travma onarımı

Yumuşak doku onarımı - primer sütür ya da fleplerle onarım, frontal sinüs, orbita, zigoma, maksilla, nazal kemik ve mandibula fraktür fiksasyonları, ateşli silah yaralanmaları 

Tümör

Özellikle bazal ve skuamoz hücreli kanser eksizyonu sonrası ya da travma nedeniyle skalp, burun, dudak, yanak ve göz kapağı ve çene (mandibula ve maksilla) rekonstrüksiyonu (onarımı) 

Fasial paralizi

Fasial paralizi sonrası sinir onarımı, kaş, göz kapağı, yanak ve dudak tedavileri

 

YARIK DUDAK DAMAK CERRAHİSİ

Yarık dudak, damak ve yarık dudak burnu tedavisi

Hamileliğin ilk haftalarında dudak ve/veya damağın orta hatta, çeşitli sebeplerle birleşememesinden kaynaklanan, aile ve yarık dudak damak ekibinin uzun yıllar birlikte hareket etmesi gereken ve uygun yaklaşım ile yüz güldürücü sonuçlar veren bir hastalıktır.

 

TÜMÖR CERRAHİSİ

Tümör cerrahisi

Deride ortaya çıkan iyi ya da kötü huylu tümörlerin çıkarılması ve oluşacak defektin primer onarım, deri grefti ya da fleplerle kapatılması. İyi huylu tümör olarak nevüsler ve kistler. Kötü huylu tümörlerden en çok görülenler: bazal hücreli, skuamoz hücreli kanser ve malign melanom.

 

LENF ÖDEM CERRAHİSİ

Lenf ödem cerrahisi

Fizik tedavi ile 6 ayda iyileşmeyen evre 2, evre 3 lenf ödemde  lenfatikovenöz anastomoz, uygun vakalarda da lenf nodu transferi  yapılmaktadır.

AKUT - KRONİK YARA İYİLEŞMESİ

Tüm vücut yüzeyinde, yani saçlı deriden ayak tırnağına kadar olan bölgede, yeni oluşmuş ya da çeşitli negatif faktörlerle (yaş, diabet, venöz ya da arteriel yetmezlik, obezite, radyodermatit vs.) kronikleşmiş - iyileşmeyen yara kapatılması (sekonder iyileşme - pansuman, deri grefti, doku genişletme - ekspander ya da flep - mikro cerrahi yöntemle ya da pediküllü), yara kapatımı açısından öne çıkan anatomik bölgeler 

Göğüs duvarı onarımı

By-pass sonrası torakotomi hattının kronikleşmesi, tümör, travma, meme ca nedeniyle radyoterapi yaraları, meningomiyelosel onarımı

Karın duvarı onarımı

Batın ön duvarında travma, enfeksiyon ya da insizyonel herniye sekonder açık yara onarımı - VAC sonrası deri grefti veya bölgesel fleplerle onarım

Alt ekstremite ve ayakta yara kapatımı

Özellikle diabet sonrası, atonik-geçmeyen ya da travma sonrası gelişen yaraların  VAC + greft veya flep (mikrocerrahi ya da bölgesel fleplerle) ile kapatılması

Perine onarımı

Tümör cerrahisi sonrası gelişen vajina defekt onarımı, özellikle enfeksiyon sonrası gelişen perine bölgesinin diğer cilt defekt onarımları

Bası yarası tedavisi

Bası nedeniyle sakral, trohanterik, iskial bölgelerde ortaya çıkan atonik yaraların pansuman veya lokal fleplerle onarımı. 

 

PENİS CERRAHİSİ

Peyroni hastalığı

Penisin eğriliklerinin plikasyon veya dermal - fasyal  greftlerle onarımı

Hipospadias

Üretral açıklığın yerleşim yerine bağlı olarak değişik yöntemler kullanmakla birlikte çoğunlukla TIPU yöntemiyle onarım. 

Penis uzatma

Liposuction, süspensör ligament serbestleştirme ve Z plasti ile yaklaşık 1 - 1.5 cm’lik uzunluk elde edilir.

REYAP HASTANESİ İSTANBUL E-RANDEVU