KLİNİK LABORATUVAR

Sözcük anlamı ’’canlı kimyası’’ olan biyokimya bilimi bütün canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeleri ve oluşan kimyasal süreçleri incelemektedir.

Klinik biyokimya vücutta gerçekleşen biyokimyasal mekanizmaları moleküler düzeyde araştıran, hastalık nedenlerinin saptanması, tanı ve tedavi süreçlerinde hekimlere yardımcı olan bilim dalıdır. Klinik laboratuvar önleyici hekimlikte de çok önemlidir. Sağlıklı bireyler çeşitli testler yaptırabilir, bu testlerin  sonuçlarına göre olası hastalıklardan korunmak için önlem alabilirler.

Biyokimya Laboratuvarımızda bulunan cihazlar:

  • ROCHE c501 Cobas 6000 serisi otoanalizör
  • ROCHE e601 Cobas 6000 serisi otoanalizör
  • ROCHE e411 Cobas 4000 serisi otoanalizör
  • SYSMEX Xn-1000 SA-01 Hemogram
  • TCOAG marka Desting Plus Model Tam Otomatik Koagülametre
  • STAGO marka Start 4 Model 4 Kanallı Yarı Otomatik Koagülametre
  • KAPILLER Bilirubinmeter BR-501
  • Santrifujler
  • Mikroskoplar

Bu cihazlardan yararlanarak vucüt sıvılarının, salgılarının ve dokularının normal ve patolojik hallerindeki bileşimleri analiz ederek hastalarımıza ve hekimlerimize yardımcı oluyoruz.