KVC YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

KVC Yoğun Bakım Ünitesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi

Hastanemizde ameliyat sonrası bakım ve takibin profesyonel olarak gerçekleştirildigi 8 yataklı, 8 ventilatörlü KVC yoğun bakım ünitesinde bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların takip edilebileceği 2 adet basınç ayarlı izolasyon odası bulunmakta, her yatak başında EKG, non invaziv, invaziv tansiyon, solunum, ısı gibi temel paramatrelerin yanında intra aortik balon pompası ve tüm özel girişim gerektiren basınç ölçüm izlenimlerini sağlayan gelişmiş monitörler bulunmaktadır.

Yoğun bakımda hasta başı monitörizasyonuna ilave olarak monitör teknisyenlerinin santral monitörizasyon ile 24 saat hasta takibi yapılmaktadır.

Her yatak başında solunum desteği sağlamak için ventilatör (yapay solunum cihazı) bulunuyor. Ayrıca ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine ve Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans gibi tetkikler icin yoğun bakım ünitesinden Radyoloji bölümüne transferde kullanılmak üzere mobil ventilatörler bulunuyor.

Enfeksiyon riski taşıyan hastalar için bir adet izalosyon odası vardır. Gerektiğinde yatak başında kalp ultrasonu (EKO), Röntgen, EEG, göğüs tüpü takılması, trakeostomi açılması işlemleri yapılıyor.

İzole hasta odalarımızın hepa filtresi yoğun bakımın içindeki hepa filtrelerden ayrıdır.

Yoğun bakım ünitesinin ameliyathaneye bitişik olarak yapılandırıldığı hastanemizde, hastalarımızın ameliyat sonrası enfeksiyon riski minimuma indirgenmiştir. Enfeksiyon riskini minimuma indiren en yeni sistemlerle donatılmış olan Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemiz, kapalı sistem ve özel iklimlendirme havalandırma sistemine sahiptir.