PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ ÜNİTESİ UYGULAMALARI

 • El Cerrahi
 • Saç Ekimi
 • Estetik Cerrahi (Kozmetik Cerrahi)
 • Yüz germe – yenileme ameliyatı
 • Meme Büyütme
 • Silikon meme protezi implantı
 • Estetik meme küçültme ameliyatı
 • Estetik burun ameliyatı
 • Kalça ve uyluk ameliyatı
 • Fazla yağların alınması ameliyatı (Liposuction)

Onarım Cerrahisi

 • Doku defektlerinin onarımı
 • Diyabetik ayak tedavisi
 • Yüz kemiklerinin kırıkları
 • Yatak yaralarının tedavisi
 • Yanıkların, geç komplikasyonların düzeltilmesi
 • Kubital Tunel sendromu
 • Karpal tünel sendromu

EL CERRAHİ

El cerrahisinde en sık yapılan işlemler; kiriş, sinir, damar ve eklemlerin hasarlarını, kırılmış kemikleri ve yanıkları ve cilt yaralanmalarını onarmayı içerir. Modern teknikler ciddi yaralanmalarda dahi fonksiyonu ve görüntüyü tekrar düzeltme kabiliyetini büyük oranda arttırmıştır.

Bir çok vakada, cerrahi sonucunda yaralanmış ellere önemli derecede duyu ve fonksiyon kazandırılabilir.

Fakat iyileşme aylar sürebilir ve sıklıkla rehabilitasyona ihtiyaç duyulur.

KARPAL TÜNEL SENDROMU

Karpal tünel, bilekle, kirişleri ve elin ana sinirlerinden birinin geçtiği bir tüneldir. Tünelin içindeki basınç çeşitli hastalıklardan yararlanmalardan, gebelik sırasında sıvı toplamasından, aşırı kullanmaktan veya tekrarlayıcı hareketlerden sonra artabilir.

Tünelin içindeki sinirin üzerindeki bu basınç artması sıklıkla uyuşukluğun, ağrının ve bozulmuş el fonksiyonunun eşlik ettiği bir elektirklenme hissine neden olur. Bu şikayetler altındaki hastalık karpal tünel sendromu olarak bilinir.

DUPUYTREN KONTRAKTÜRE

Avuç içinin cilt ve cilt altındaki dokusunun hastalığı Dupuytren Kontraktüre olarak adlandırılır. Kalın, nedbe benzeri doku avuç içinde cildin altında oluşur ve parmaklara ilerleyip, parmağı avuç içine doğru çekip hareketini kısıtlayabilir.

Cerrahi işlem sonucu hastalığın şiddetine bağlıdır. Genellikle el fonksiyonlarında fizik tedaviden de sonra belirgin bir iyileşme görülür.

KONJENİTAL DEFEKTLER

Elle konjenital anomalileri doğumunda var olan, el gelişimini etkileyen ve elin kullanımında belirgin problemlere neden olan deformitelerdir.

En sık konjenital el anomalisi sindaktilidir. Burada iki veya daha fazla parmak birleşiktir. Cerrahi tedavi olarak parmakları birleştiren dokular kesilir, daha sonra vücudun başka bir yerinden alınan cilt grefleri buradaki boşluklara dikilir.

SAÇ EKİMİ (FUE YÖNTEMİ)

Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için en iyi sonucu veren saç ekiminde FUE (Foliküler Ünite Extraksiyonu), FUT yöntemine gore daha fazla avantaj sunuyor. FUE yönteminde saç alınan bölgede daha az acı hissedilirken, bir seansta daha fazla nakil yapılabiliyor. Ayrıca saç ekimi yapılan kişi bir gün içinde normal yaşamına dönüyor.

ESTETİK CERRAHİ (KOZMETİK CERRAHİ)

Estetik cerrahi vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Estetik cerrahide her zaman estetik değil, bazen de tıbbi problemler çözülür. Örneğin aşırı şişman bir gövdenin veya dev boyutlarda büyümüş memelerin cerrahi olarak düzeltilmesi hem tıbbi hem de estetik problemleri birlikte çözmektedir. Estetik Cerrahi uğraşı alanları:

YÜZ YENİLEME AMELİYATLARI

Yüz germe-yenileme ameliyatları ile alın, yüz ve boyun derisindeki sarkıklıklar ve düzensizlikler giderilir; yanak ve boyundaki fazla yağ dokusu alınır, yüz fasyaları ve yağ dokuları anatomic yerlerine çekilip asılır, yüz dokuları takviye edilir, göz kapakları düzeltilir ve digger tamamlayıcı girişimler yapılabilir. (Deri soyma – peeling, dolgu ve botoks gibi)

ESTETİK ALIN GERME (KAŞ KALDIRMA)

Alında, normalde derinliği kişiden kişiye farklılıklar gösteren enine çizgiler mevcuttur. Kaşlar arasında bu çizgiler dikey bir hal alır. Alın cildi de yüz cildinde olduğu gibi yaşın ilerlemesine paralel olarak gevşemeye sarkmaya başlar ve mevcut çizgiler derinleşir. Zamanla kaşlar aşağı doğru iner ve kişide yorgun bakışlı bir yüz ifadesi ortaya çıkar.

ESTETİK GÖZ KAPAĞI AMELİYATI

Estetik göz kapağı ameliyatı ile fazla deri alınır ve ayrıca fıtıklaşmış yağ dokusu önündeki zar kuvvetlendirilir ve fazla görülen yağ kitlesi alınır.

Bu şekilde hem güzel bir görünüm elde edilir hem de kişinin rahat görmesi sağlanmış olur. Üst göz kapağında kapak boyunca iz kalır. Ancak bu iz kapak kıvrımına uydurulacağı için sadece çok yakından bakıldığında görülebilir haldedir. Alt kapakta ise kirpiklerin hemen altında bir iz kalır.

MEME BÜYÜTME

Memeler, yapısal olarak değişik nedenlerle küçük olabilir. Bİri diğerinden daha küçük, asimetrik olabilir. Doğumsal olarak bir tanesi hiç olmayabilir. Her iki memenin eşit hale getirilmesi yada hacminin arttırılması için, günümüzde en geçerli yöntem silicon protezler (implant)’dir.

SİLİKON MEME PROTEZİ (İMPLANT)

Meme protezleri, meme şeklinde hazırlanmış balona benzer yapılardır. Yuvarlak ve anatomic denilen damla şeklinde olanları mevcuttur. Kadının memesindeki duruma uygun olarak bunlardan biri seçilir. Balon kısmı silikondan yapılmıştır; vücuttaki dokulara uyum sağlaması için protezin yüzeyi pürtüklü olarak üretilmiştir. Balonun içini dolduran maddeler farklı olabilir.

MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

Kadının dış görünümünü düzeltmek amacıyla yapılan kozmetik ameliyatlardan biri gibi gözükmekle birlikte aslında estetik değil rekonstrüktif bir ameliyattır. İriliğe bağlı sarkık bir meme, kadında sırt ve boyun ağrılarına neden olabilir, kamburluğa yol açabilir. Sütyenin kol sinirlerine baskı yapmasına bağlı uyuşmalar olabilir. Nefes almada güçlük çekebilir. Meme küçültme amacıyla uygulanacak bir ameliyat, memelere doğal bir görünüm kazandırır, yukarıda sıralanan sorunlar ortadan kaldırılmış olur, kişinin yaşamı kolaylaşır.

MEME DİKLEŞTİRME AMELİYATI

Memeler değişik nedenlerle sarkık hale gelebilir. Meme dokusunu yerinde tutan bağlar zamanla gevşeyebilir.

Kilo değişikliklerine, emzirmeye ve yerçekimi etkisine bağlı olarak meme dokusu ile etrafını saran deri zarfı arasında uyumsuzluk olabilir. Sorun meme dokusuna, deriye ya da her ikisine birden ait olabilir. Sonuçta adeta içi boş görünümlü sarkık meme ortaya çıkabilir.

ESTETİK BURUN AMELİYATI

Estetik burun ameliyatı burnunuzu küçültebilir veya büyültebilir, burun ucunun veya kemerinin şeklini değiştirebilir, burun deliklerinizin genişliği daraltabilir veya burnunuzla üst dudağınızın arasındaki açıyı değiştirebilir. Aynı zamanda doğumsal veya yaralanmaya bağlı bir şekil bozukluğunu düzeltebilir, veya soluk almanızdaki bazı problemleri giderebilir.

FAZLA YAĞLARIN ALINMASI AMELİYATI (LİPOSUCTİON)

Liposuction ile vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimleri özel bir vakumla veya özel enjektörlerle emilerek vücuttan uzaklaştırılır. Kesinlikle bir zayıflama ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır.

Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur.

Liposuction ameliyatında inatçı yağlanma bölgesi, özel bir sıvı enjeksiyonu ile şişirilir. Daha sonra bu bölge üzerine veya yakınına birkaç mm uzunluğunda birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden hastanın durumuna gore 2-6 mm çapındaki kanül denilen metal borular deri altı tabakası içine sokulur ve kanüller şeffaf hortumlarla vakum cihazına bağlıdır.

Vakum cihazının çalıştırılır, kanüller yağ birikim bölgelerinde uygun derinlikte hareket ettirilerek fazla yağların emilmesi işlemi arzu edilen vücut konturu ve bunun yanında düzgün bir cilt yüzeyi sağlanıncaya kadar devam eder.

Liposuction ile derin katlardaki fazla inatçı yağlar alınmakla birlikte, son 10 yıl içinde geliştirilen yüzeysel Liposuction yada Liposculpture adı verilen yöntemle kontur düzensizliğine neden olan yağ birikimleri de giderilebilmektedir.

Liposculpture tekniği ayrıca deri sarkıklıklarının giderilmesi ve inatçı selülitlerin yok edilmesinde kesin sonuç veren bir yöntem haline gelmiştir. Hastane koşullarında iyi uygulanan teknikle, emniyet sınırı aşılmadığı takdirde herhangi bir riski olmayan bir ameliyattır.

KARIN GERME AMELİYATI

Diyet ve egzersize cevap vermeyen karın derisi sarkıklığı olan fakat vücut kontürleri düzgün olan kadın ve erkekler bu ameliyat için adaydır. Bu ameliyat özellikle birkaç kez doğum yapmış, karın bölgesi derisinde çatlaklar oluşmuş ve sarkmış ve karın kasları zayıflamış kadınlarda son derece faydalıdır.