Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı ilaç kullanımı, hasta güvenliği açısından oldukça önemli bir kavramdır. Bu sebeple ilaç kullanımı esnasında doktorun belirtti doz ve sürenin dışına çıkılmaması, tedavinin etkili olması için önem arz eder.
 • Akılcı ilaç kullanımı;
 • Doğru tanıya dayanmak,
 • Uygun ilacı seçmek, gereken dozunu uygun yoldan ve yeterli süre boyunca tedavi sanatı ile sunmak,
 • İlacın yan etkilerini ve hastanın uyumunu izleyerek tedavinin başarısını değerlendirmek,
 • Birden çok ilaç kullanılacaksa etkileşimlerini değerlendirmek,
 • Tasarlanan tedavinin gerçekleşebilirliğini ve maliyetini dikkate almak.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI İÇİN HASTALARA TAVSİYELERİMİZ 
 • İlaç doğru yoldan, doğru zaman aralıklarında, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kesintisiz olarak alınmalıdır,
 • Hasta kendini iyi hissettiğinde ilacı kendiliğinden kesmemeli, doktoruna haber verilmelidir,
 • İlaçtan yarar görülmüyorsa durum hastanın doktoruna bildirilmelidir,
 • İlacın kullanımıyla ilgili kuşku varsa hastanın doktoruna danışılmalıdır,
 • Hastanın dalgınlıkla ilacı unutabileceği göz önüne alınarak bazı hatırlatıcı düzenlemeler yapılmalıdır,
 • Bir hastaya iyi gelen bir ilacın başka hastaya zarar verebileceği unutulmamalıdır,
 • Hastanın yanında getirdiği bazı ilaçların etkilerini kaybetmiş olabilecekleri, hatta toksik bazı sorunlar oluşturabilecekleri göz ardı edilmemelidir. İlaçların son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir,
 • Ülke ekonomimiz ve kendi bütçeniz açısından gereksiz ilaç kullanımından ve reçetesinden kaçınılmalıdır,
 • İlaç kullanılırken doktor tavsiyesinin dışına çıkılmamalıdır.
X