أطبائنا

Exp. Dr. Filiz Çalışkan, M.D.
Exp. Dr. Babür Süer, M.D.
Prof. Dr. Abdurrahman Kadayıfçı, M.D.
Gastroenterology
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, M.D.
Infectious Diseases and Clinical Microbiology
Prof. Dr. Ercan Eren, M.D.
Cardiovascular Surgery
Prof. Dr. Kaan UZUNCA, M.D.
Physical Therapy and Rehabilitation
Prof. Dr. Murat Tonbul, M.D.
Orthopedics and Traumatology
Prof. Dr. Murat Yılmaz, M.D.
Endocrinology and Metabolic Diseases
Prof. Dr. Mustafa AYDIN, M.D.
Cardiologist
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, M.D.
Urology
Prof. Dr. Salih ÖZGÖÇMEN, M.D.
Physical Therapy and Rehabilitation
Assoc. Dr. Ahmet TÜRKOĞLU, M.D.
General Surgery
Assoc. Dr. Esra Erkol İnal, M.D.
Physical Therapy and Rehabilitation
Assoc. Dr. Kemal Korkmaz, M.D.
Cardiovascular Surgery
Assoc. Dr. Metehan GÜMÜŞ, M.D.
General Surgery
Assoc. Dr. Necati KAPLAN, M.D.
Neurosurgery
Assoc. Dr. Osman Yıldırım, M.D.
Psychiatry
Assoc. Dr. Orhan YÜCEL, M.D.
Respiratory Diseases
Assoc. Prof. Dr. Ozan Balakan, M.D.
Medical Oncology
Assoc. Dr. Serkan KAHRAMAN, M.D.
Nephrology / Internal Medicine
Assist. Assoc. Dr. Ahmet Duran KARA, M.D.
Orthopedics and Traumatology
Assist. Assoc. Dr. Fuat BULUT, M.D.
Ear Nose Throat
Assist. Assoc. Dr. Hüseyin Murat ÖZKAN, M.D.
Psychiatry
Assist. Assoc. Dr. Murat Damar, M.D.
Ear Nose Throat
Assist. Assoc. Dr. Salih AYDIN, M.D.
Pediatric Health and Diseases
Assist. Assoc. Dr. Seyfi EMİR, M.D.
General Surgery
Assist. Assoc. Dr. Tülin COŞKUN, M.D.
Assist. Assoc. Dr. Uğur TOSUN, M.D.
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Op. Dr. Ahmet Şadi Kılınç, M.D.
Orthopedics and Traumatology
Op. Dr. Alper Yüksel, M.D.
 Cardiovascular Surgery
Op. Dr. Bahar MERT, M.D.
Obstetrics and Gynecology
Op. Dr. Cengiz UYAR, M.D.
General Surgery
Op. Dr. Ercüment Taşpınar, M.D.
Pediatric Surgery
Op. Dr. Erhan TEMEL, M.D.
Ophthalmology
Op. Dr. Feride ŞADİ, M.D.
Gynecology and Obstetrics – IVF Unit (IVFU)
Op. Dr. Gönül Kazezoğlu, M.D.
Gynecology and Obstetrics
Op. Dr. Göksel GÜVEN, M.D.
Neurosurgery
Op. Dr. Hıdır YÜKSEL, M.D.
Gynecology and Obstetrics
Op. Dr. Mete Kürşat Koç, M.D.
Gynecology and Obstetrics
Op. Dr. Mirhan Tosun, M.D.
General Surgery
Op. Dr. Nereida Jhaish, M.D.
Gynecology and Obstetrics
Op. Dr. Oğuz ÖLMEZ, M.D.
Gynecology and Obstetrics
Op. Dr. Osman Melih BEYSEL, M.D.
Urology
Op. Dr. Serkan Akçay, M.D.
Orthopedics and Traumatology
Op. Dr. Serkan Çağan, M.D.
Orthopedics and Traumatology
Op. Dr. Sultan BİŞKİN, M.D.
Ear Nose Throat
Op. Dr. Turgay ÇELİKTUTAN, M.D.
Eye Diseases
Op. Dr. Ümeyye TAKA AYDIN, M.D.
Eye Diseases
Op. Dr. Academic Member Diclehan Ali Dicle, M.D.
Ophthalmology
Op. Dr. Academic Member Erhan Hüseyin CÖMERT, M.D.
Gynecology and Obstetrics
Op. Dr. Academic Member Fatih Han Bölükbaşı, M.D.
Neurosurgery (Brain and Nerve Surgery)
Exp. Dr. Akif BAŞARAN, M.D.
Pediatric Health and Diseases
Exp. Dr. Ali Uludağ, M.D.
Radiologist
Exp. Dr. Alper ASLAN, M.D.
Internal Diseases
Exp. Dr. Atanur Özbalcı, M.D.
Genetic Diagnosis and Treatment Specialist
Exp. Dr. Behzat Telören, M.D.
Pediatric Health and Diseases
Exp. Dr. Cevahir ALİOĞLU, M.D.
Cardiologist
Exp. Dr. Derya ŞENGÜN, M.D.
Children's Health and Diseases
Exp. Dr. Eylem YILMAZ, M.D.
Dermatology/ Aesthetic Medicine
Exp. Dr. Fatma Tunçdemir, M.D.
Nuclear Medicine
Exp. Dr. Ferhat ATABEK, M.D.
Anesthesiology and Reanimation
Exp. Dr. Fırat Sarı, M.D.
Neonatal Intensive Care Unit / Children's Health and Diseases
Exp. Dr. Filiz Akın, M.D.
Respiratory Diseases
Exp. Dr. Haci ÇİFTÇİ, M.D.
Cardiologist
Exp. Dr. Hatice ÇELİK YILMAZ, M.D.
Exp. Dr. Hayriye AK YILDIRIM, M.D.
Biochemistry Laboratory
Exp. Dr. Işıl COŞKUN MUSAOĞLU, M.D.
Anesthesiology and Reanimation
Exp. Dr. Kamil TOPAL, M.D.
Biochemistry Laboratory
Exp. Dr. Mehmet ACAR, M.D.
Children's Health and Diseases
Exp. Dr. Mehmet Doğan, M.D.
Pediatric Health and Diseases
Exp. Dr. Mehmet Maşuk Akhan, M.D.
Internal Medicine
Exp. Dr. Mehmet Metin UYAR, M.D.
Internal Diseases
Exp. Dr. Mehmet Yadigar KIRICI, M.D.
Radiologist
Exp. Dr. Merhan Ömeroğlu, M.D.
Neurology
Exp. Dr. Murad Özsoy, M.D.
Anesthesiology and Reanimation
Exp. Dr. Murat Gençay, M.D.
Internal Medicine
Exp. Dr. Mustafa EKİN, M.D.
Internal Medicine
Exp. Dr. Nalan YAĞMUR, M.D.
Physical Therapy and Rehabilitation
Exp. Dr. Nejla DİNÇER, M.D.
Dermatology
Exp. Dr. Nuriye Doğan, M.D.
Infectious Diseases and Clinical Microbiology
Exp. Dr. Öner SERDAROĞLU, M.D.
Radiologist
Exp. Dr. Pınar Acar, M.D.
Anesthesiology and Reanimation
Exp. Dr. Rahime Koç, M.D.
Children's Health and Diseases
Exp. Dr. Refika İlbakan Hanımeli, M.D.
Pediatric Health and Diseases
Exp. Dr. Serap ÇAKIR, M.D.
Respiratory Diseases
Exp. Dr. Serdar YILMAZ, M.D.
Children's Health and Diseases / Neonatal Intensive Care Unit
Exp. Dr. Şillan NAYCI, M.D.
Dermatology
Exp. Dr. Urfan JAFAROV, M.D.
Cardiologist
Exp. Dr. Academic Member Hasan Morcalı, M.D.
Radiation Oncology
Exp. Clinical Psychologist Büşra DELİKAN, M.D.
Psychology
Exp. Clinical Psychologist Elif Gökçe TEZEL, M.D.
Psychology
Dr. Bülent Ali KAPTANOĞLU, M.D.
Emergency
Dr. İbrahim OKTAY, M.D.
Emergency Room
Dr. Emre İmamoğlu, M.D.
Emergency Room
Dr. Fatih ÇİFTLER, M.D.
Emergency
Dr. Mahmut ÇİFTÇİ, M.D.
Emergency
Dr. Mehmet Akif TUNÇ, M.D.
Emergency
Dr. Muhammed Hüseyin Alhafez, M.D.
Emergency Room
Dr. Zeynep Selinay ERSİN, M.D.
Emergency
Dt. Aykut ARIK
Oral and Dental Health
Dt. Filiz Özge YÜKSEL
Oral and Dental Health
Dt. Merve Nur AYDIN
Oral and Dental Health
Dt. Neslihan CAN
Oral and Dental Health
Dyt. Berat DEMİRCİGİL
Nutrition and Diet
Dyt. Buse ÖZDEMİR
Nutrition and Diet
X