АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

За подробна информация и запазване на час

+90 850 473 77 77

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

В отделението за Анестезия и Реанимация, преди отворени или затворени операции, извършени от всички медицински отделения, се оценяват пациенти от всички възрастови групи и се подсигурява, с прилагане на анестезия, част от тялото им или цялостно организма им да не изпитват болка.

Нашите анестезиолози правят необходимите мерки пациентът да продължи своите жизненоважни функции като дишане, бъбречни и мозъчни функции, кръвообращение по време на операцията и прилагат необходимото лечение, за да предотвратят пациентите да не чувстват болка след операцията.

В резултат на това отделението по Анестезиология и Реанимация е отговорен за анестезиологичните процедури, които се извършват, за да се гарантира, че пациентът не изпитва болка преди, по време или след операция, за да се предотврати намесата на пациента на операцията, да се гарантира, че пациентът не си спомня следоперативния процес и да се гарантира, че пациентът се чувства комфортно. Това може да се постигне с обща анестезия, регионална анестезия и локална анестезия.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

2

БОЛНИЦА

106

СПЕЦИАЛИСТ

1200+

ПЕРСОНАЛ

45

МЕДИЦИНСКИ ЕДИНИЦ

1000000+

ГОДИШЕН БРОЙ ПАЦИЕНТИ

X