Този уебсайт е изготвен от болница Reyap и всички права са запазени. Счита се, че потребителите, посещаващи сайта, са приели следните условия, на своя отговорност, когато започнат да използват сайта.

Информация, изображения, документи, снимки, видеоклипове, мнения, препоръки и др. споделяния на този сайт могат да се използват само за информационни цели. Цялата информация на този сайт не може да бъде променяна, възпроизвеждана, публикувана, разпространявана, предавана, превеждана на друг език, частично или изцяло копирана, използвана за търговски цели без разрешението на Болница Reyap. В противен случай лицето, което наруши правилата, подлежи на законови и наказателни санкции.

Болница Reyap няма никакво лечение, диагностика, диагноза, насочване или търговска цел в което и да е съдържание на сайта. Следователно, той не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, произтичащи от използването или злоупотребата с информацията, достъпна чрез този сайт, при никакви обстоятелства. Цялата отговорност се носи от лицето, което посещава този сайт.

Болница Reyap няма да носи отговорност за каквито и да е щети или загуби, които могат да възникнат от използването или неправилното използване на сайтовете, до които ще се осъществява достъп чрез връзките на сайта.

Бяха положени всички усилия, за да се гарантира, че цялата информация, документация и връзки, представени на потребителите на сайта с информационна цел, са правилни. Болница Reyap не поема никаква отговорност в случай на недостъпност на сайта, неудобства, произтичащи от/произтичащи от използването на сайта, недостатъци/грешки в сайта или забавяне на ревизията.

Всички права върху цялата информация, документация и изрази (като текст, снимки, изображения, видеоклипове, лога и т.н.) в съдържанието на този уебсайт принадлежат на болница Reyap и не могат да бъдат използвани без разрешението на болница Reyap. Потребителят на сайта, който изпраща информация към каквото и да е съдържание на сайта, е приел, че всяка идея в предоставената от него информация може да бъде използвана от болница Reyap за всякакви цели.

Текстът на турското правно предупреждение ще бъде взет като основа за всички спорове, които могат да възникнат относно условията и разпоредбите в правното предупреждение и/или във връзка с този уебсайт, и в такъв случай болница Reyap се задължава да използва всичките си законови права.

This site is registered on wpml.org as a development site.