ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

За подробна информация и запазване на час

+90 850 473 77 77

ЗДРАВНА ГРУПА РЕЙАП

Това е специалност, която се занимава с диагностика и лечение на заболявания, причинени от микроорганизми като бактерии, вируси, паразити или гъбички. В това отделение нашите пациенти се проследяват и лекуват по отношение на инфекции.

Клиничните лаборатории по микробиология предлагат референтен и експертен опит във всички области на традиционната и молекулярна медицинска микробиология. Лабораториите предлагат широк спектър от тестове за бързо идентифициране и характеризиране на причинителите на инфекциозни заболявания.

В нашите лаборатории в нашата институция се използват културни техники, имунологични тестове, тестове за антимикробна чувствителност и молекулярни методи за бързо откриване, идентифициране и характеризиране на микробни патогени и за предоставяне на насоки за тяхното лечение.

ЗАДАЧИ НА КЛИНИЧНИТЕ МИКРОБИОЛОЗИ

Лекарите, работещи в микробиологичната лаборатория, стават експерти в:

  • Бактериология
  • Вирусология
  • Паразитология
  • Инфекциозни болести серология
  • Хепатит и HIV
  • Микология и микобактериология

В резултат клиничните микробиолози изследват микроорганизмите, които причиняват инфекции и заболявания. Те наблюдават и анализират микробни култури и проби, използвайки специализиран компютърен софтуер и различни методи за идентификация и клинични анализи.

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

2

БОЛНИЦА

106

СПЕЦИАЛИСТ

1200+

ПЕРСОНАЛ

45

МЕДИЦИНСКИ ЕДИНИЦ

1000000+

ГОДИШЕН БРОЙ ПАЦИЕНТИ

X