ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ

За подробна информация и запазване на час

+90 850 473 77 77

ЗДРАВНА ГРУПА РЕЙАП

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ

Посещението на пациента повишава морала на пациентите и дава възможност на техните близки да получат информация. Поради тази причина здравното посещение, извършено в съответствие с правилата, е много изгодно както за пациента, така и за неговите близки.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТА?

Когато посещението на пациента, което е един от добрите примери за социална солидарност, е извършено надлежно, това повишава морала на пациента и влияе положително на лечебния процес. Също така ви позволява да получите информация за състоянието на пациента.

Основната цел на посещението на пациента е да попита пациента заради него, да осигури психологическа подкрепа и да получи информация за здравето на пациента от лекаря.

КОИ ДНИ И ЧАСОВЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПОСЕЩЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА?

 В болницата ни посещенията се извършват всеки ден.

Часовете за посещение са между 10.00 – 22.00.

Посещение на специализирани отделения като обща интензивна терапия,коронарна интензивна терапия, интензивна терапия за новородени, веднъж на ден, когато клиниката е подходяща, между 14:00 и 14:15, по време и час, определени от отделенията,

Събота; Може да се извърши от роднина на всеки пациент между 13:00 – 13:15.

Неделя; В зависимост от наличността на устройството, нашият надзорник за нощно управление ще съдейства.

НА КОГО ИЛИ КОИ СЕ ДАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО НА ПАЦИЕНТА?

Ако пациентът е възрастен и в съзнание; Информацията се предоставя на него или негов роднина от първа степен.

Ако пациентът е в безсъзнание; информират се роднини от първа степен

Ако пациентът е дете; родителите му биват информирани.

Третите страни не са информирани за пациента.

КОИ ПАЦИЕНТИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСЕЩАВАНИ?

 • Пациенти в реанимация
 • Пациенти с заразни заболявания
 • Имунокомпрометирани пациенти
 • Пациенти, които лекуващият лекар прецени, според състоянието му(За тези пациенти информацията се получава от лекаря на пациента в подходящо време)

КОИ НЕ ТРЯБВА  ДА ОТИВАТ НА ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАЦИЕНТА?

 • деца на възраст под 14 години,
 • Тези с оплаквания като треска, кашлица, кихане и отделяне на храчки и такива с известна инфекция
 • Тези с хронично заболяване
 • Хора, които са склонни към заразяване

КОИ СА СИТУАЦИИТЕ, С КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ?

 • Не настоявайте за посещение на пациент в специални ситуации, които лекарят не позволява.
 • Посещение на пациента по време на посещението
 • Поддържане на кратката продължителност на посещението (за предпочитане най-много 10 минути)
 • Не повече от двама посетители и не говорят достатъчно силно, за да обезпокоят другите пациенти
 • По отношение на инфекцията; да не седи на легла за пациенти и да не докосва нищо до леглото и болничната среда
 • Дезинфекция на ръцете с дезинфектант за ръце на алкохолна основа преди и след посещението
 • Не носи храна при посещение
 • Не безпокойте други пациенти по време на посещението
 • От вас се изисква да зачитате поверителността на другите пациенти.

 

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСЕЩАВА ПАЦИЕНТ ПРЕЗ НОЩТА?

 • През нощта има само дежурен медицински персонал.
 • Посетителите могат ненужно да ги заемат, което води до лошо качество на грижите за пациентите.
 • Безопасността на болницата е засегната неблагоприятно.
 • Спящите пациенти са неудобни.
 • Правата на пациента могат да бъдат нарушени.

 

Не забравяйте, че здравето на вашия пациент е толкова важно за нас, колкото и за вас. Молим ви да спазвате правилата и ви желаем незабавно възстановяване!

 

2

БОЛНИЦА

106

СПЕЦИАЛИСТ

1200+

ПЕРСОНАЛ

45

МЕДИЦИНСКИ ЕДИНИЦ

1000000+

ГОДИШЕН БРОЙ ПАЦИЕНТИ

X