ПРИОРИТЕТ В ПОЛИКЛИНИЧНИТЕ УСЛУГИ

За подробна информация и запазване на час

+90 850 473 77 77

ПРИОРИТЕТ В ПОЛИКЛИНИЧНИТЕ УСЛУГИ

ПРИОРИТЕТ В ПОЛИКЛИНИЧНИТЕ УСЛУГИ
Ред и приоритета в Поликлиничните услуги е публикувана от Министерството на Здравеопазванетона Р Турция и тази заповед се прилага и в нашата болница.
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Главна дирекция на лечебните служби
Номер: B.10.0.THG.0.12.00.04.254.99 /
Относно: Ред на приоритет в Поликлиничните Услуги
ЗАЯВЛЕНИЕ 2010 / 73-80
А) Спешни случаи (внезапно заболяване, злополука, нараняване и подобни ситуации и случаи, когато лекарят реши, че спешно се изисква медицинска намеса)
Б) Инвалиди (изменен циркуляр № 2010/80),
В) Бременни жени,
Г) Възрастни хора на възраст над 65 години,
Д) Деца на възраст под седем години,
Е) Вдовици и сираци от военни и дежурни мъченици и инвалиди и ветерани.
2

БОЛНИЦА

106

СПЕЦИАЛИСТ

1200+

ПЕРСОНАЛ

45

МЕДИЦИНСКИ ЕДИНИЦ

1000000+

ГОДИШЕН БРОЙ ПАЦИЕНТИ

X