ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРОЕКТИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Проектите за социална отговорност включват организации, които са оформени според нуждите на обществото. Тези проекти, които включват много области като повишаване на обществената осведоменост, организиране на курсове, скрининг и организиране на семинари, са важни за предоставяне на информация и ранна диагностика.

Благодарение на Системата за отчитане  на сигурността (GRS), създадена от Министерството на Здравеопазването  на РТурция, можете да информирате за 4 категории грешки в здравните заведения. Тези категории са;

  • Безопасност на лекарствата
  • Безопасност в лабораторията
  • Безопасност в хирургията
  • Безопастност на пациента

Скоро грешки относно безопасността на служителите също ще могат да бъдат докладвани на тази система.

МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Можете да предоставите мнения и предложения като пациент или близък, получил здравна услуга в болница Рейап. Можете също така да дадете съвет относно персонала, предоставящ услугата, която получавате.

АНКЕТИ

Всички пациенти и техните близки, които постъпват в болницата ни, чрез спешна помощ, извънболнична или стационарна помощ, могат да направят оценка на здравната услуга, която получават, като попълнят анкета за удовлетворение и ни дадат възможност да предоставим по-качествена услуга на нашите пациенти

X