РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВА

За подробна информация и запазване на час

+90 850 473 77 77

РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВА

РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВА
Рационалната употреба на лекарства е много важна концепция по отношение на безопасността на пациентите. Поради тази причина е важно да не се превишава дозата и времето, посочени от лекаря по време на употребата на лекарства, за да бъде лечението ефективно.

РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВА

 • Базира се на правилната диагноза.
 • Това е използването на подходящо лекарство в необходимата доза и за достатъчен период от време.
 • Това е оценка на успеха на лечението, чрез проследяване на страничните ефекти на лекарството и съответствието на пациента.
 • Ако ще се използват повече от едно лекарство оценяването на техните взаимодействия.
 • Имайки предвид възможността и цената на предвиденото лечение.

ПРЕПОРЪКИ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА РАЦИОНАЛНА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ

 • Лекарството трябва да се приема по правилния път, през точните интервали от време, в точната доза и без прекъсване за определения период.
 • Когато пациентът се чувства добре, той / тя не трябва сам да спира лекарството, а да информира лекаря си.
 • Ако лекарството не носи полза, ситуацията трябва да бъде съобщена на лекаря.
 • Ако има някакво съмнение относно употребата на лекарството, трябва да се потърси лекар на пациента.
 • Трябва да се предприемат някои мерки за напомняне, като се има предвид, че пациентът може да забрави приема на лекарството си.
 • Трябва да се има предвид, че лекарството, което е полезно за един пациент, може да навреди на друг.
 • Не трябва да се пренебрегва факта, че някои лекарства, донесени от пациента, може да са загубили ефекта си или дори да причинят някои токсични проблеми. Трябва да се обърне внимание на срока на годност на лекарствата.
 • Излишната употреба на лекарства и предписването на лекарства трябва да се избягват от гледна точка на икономиката на нашата страна и вашия собствен бюджет.
 • Докато използвате лекарства,трябва да се има в предвид само препоръката на лекаря.
2

БОЛНИЦА

106

СПЕЦИАЛИСТ

1200+

ПЕРСОНАЛ

45

МЕДИЦИНСКИ ЕДИНИЦ

1000000+

ГОДИШЕН БРОЙ ПАЦИЕНТИ

X