Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Bölümümüzde yatan hasta hizmetleri, poliklinik hizmeti ve acil servis hizmeti haftanın 7 günü ve 24 saat aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Birimin misyonu hasta merkezli, nitelikli, güvenilir ve tıbbi hatasız hizmet vermek, birimin vizyonu ise başta minimal invaziv cerrahi (laparoskopik) olmak üzere tüm klinik cerrahi uygulamalarda başarı oranının üst seviyeye çıkarılması şeklinde belirlenmiştir.

Genel Cerrahi polikliniğimizde

Ameliyatsız obezite tedavisinde endoskopik yöntemle mide balonu uygulaması

Gastrointestinal sistem cerrahisi (yemek borusu, mide, ince ve kalın barsak hastalıkları, anal bölge hastalıkları)

Hepatopankreatobilier cerrahi (karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas hastalıkları)

Meme cerrahisi (en son ve meme koruyucu yaklaşımları içeren uygulamalar)

Frozen Section (Ameliyat esnasında patolog doktorun hazır bulunarak hemen teşhis)

Endokrin cerrahisi (tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi hastalıkları) ameliyatları ve uygulamaları yapılmaktadır.

Lazer Hemoroidopeksi (LHP) ile hemoroid cerrahisi

FILAC ( Fistula Laser Closure) yöntemi ile perianal fistül cerrahisi

Ayrıca laparoskopik cerrahi (kapalı yöntem) ile

Fıtık cerrahisi (kasık, göbek, ameliyat yeri fıtıkları)

Reflü ve Hiatal Herni cerrahisi

Obezite Cerrahisi (Sleeve Gastrektomi)

Kolorektal cerrahi (Onkocerrahi), Kolorektal kanser

Laparoskopik mide cerrahisi

Splenektomi (dalak cerrahisi)

Apandisit

Ülser perforasyonu

Kolesistit (safra kesesi iltihabı)

Akalazya ameliyatları ve uygulamaları yapılmaktadır.

Gastroskopi Kolonoskopi Rektoskopi uygulanmaktadır:

Gastroskopik PEG (beslenme amaçlı mide tüpü uygulaması),

Kolon Anjiyodisplası için APC (argon plazma koagülasyonu),

Mide kolon polipektomiler.

Hastanemizin Genel Cerrahi Bölümünde toplum sağlığının geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilinciyle, kalınbağırsak kanseri ve meme kanserinin erken tanısı için tarama ve detaylı takip programları da yapılmaktadır

Hastanemizde genel cerrahiyi ilgilendiren her çeşit operasyon, akademik prensipler doğrultusunda  modern teknoloji  ve cerrahi teknikler uygulanarak gerçekleştirilmektedir.