Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Reyap Hastanesi İstanbul, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında uzman hekim kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir.

Akut Bronşit (öksürük balgam ateş)
Kronik Bronşit (nefes daralması öksürük balgam)
Allerjik Akciğer Hastlalıkları, Astım,Allerjik rinit ile birlikte seyreden astım tanı ve tedavisi
Pnömoni (zatüre)
Plörezi (Akciğer zarında sıvı toplanması)
Pnömotoraks (Akciğer zarında hava kaçağı, akciğer sönmesi
Pulmoner Emboli (Akciğer embolisi)
Sarkoidoz
İntertisyel akciğer hastalıkları 
Romatizmal Akciğer hastalıkları
Akciğer kanseri tanısı
Bronkoskopi ünitesi
Torax BT eşliğinde TTİAB (biyopsi)
Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri

Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık hırıltılı solunum, horlama, nefes daralması, öksürük, ateş, balgam, ağızdan kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ağrısı, halsizlik, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlere sebep olabilir.

Hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğinde Akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmaktadır.

Allerjik hastalıklar da, deri Prick testi ile etken allerjen tespit edilmekte, tedavi planı  hazırlanmaktadır.

Solunum fonksiyon testi ve reversibilite testi ile Akciğer kapasite ölçümü, KOAH, Astım hastalarında tedavi takibi yapılmaktadır.

Bronkoskopi ünitesinde, flexible bronkoskopi ile solunum yollarının endoskopik incelenmesi yapılmakta, alınan biyopsi örnekleri ile tüberküloz, sarkoidoz, akciğer kanseri, lenfoma gibi hastalıkların tanısı konulmaktadır.

Sigara, toplum sağlığını tehdit eden önlenebilir nedenlerin başında gelmektedir.Akciğer üzerine direkt etkileriyle (KOAH, Kr.bronşit, Amfizem), akciğer kanserine sebep olmaktadır.

Sigara bağımlılığı ile ilgili koruyucu hekimlik yönünde tedavi önerileri ve takipleri polikliniğimizde yapılmaktadır.

Yoğun bakımımızda ve servisimizde yatan ileri derece KOAH ve solunum yetmezliği hastalarına Non invazif Mekanik ventilasyon uygulanmaktadır.