İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

Genel Dahiliye, erişkin yaştaki hasta grubunun iç organı sistemiyle ilgili şikayetlerinden yola çıkarak çeşitli laboratuvar ve radyolojik yöntemlerden faydalanarak hastalıkların tanı, tedavi ve takiplerinin yapıldığı bölümdür.

İç Hastalıkları
Ateşli hastalıklar
Solunum yolları hastalıkları
Sindirim sistemi hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Yüksek tansiyon
Şeker hastalığı
Tiroid hastalıkları
Kalp hastalıkları
Romatizmal hastalıklar
Gıda intoleransı
Kansızlık tedavisi
Böbrek hastalıkları
Kanser teşhisi
Obezite
Kemik erimesi
Otoimmün hastalıkları
İç Hastalıkları Tıbbi Cihazlar

Mikroskop
Stetoskop
Tansiyon
SFT (Solunum Fonksiyon Testleri)