Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Reyap Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde, Prof. Dr. Ercan Eren ve Op. Dr. Alper Yüksel yönetiminde Koroner Bypass cerrahisi, Kapak ameliyatları, Büyük Aort damarı ameliyatları, Bacak atardamarları ve Varis ameliyatları, Karotis (şah damarı) ameliyatları başarı ile uygulanmakta olup, ameliyat öncesi ve sonrası yoğun bakımda hasta takibi yapılmaktadır.

AÇIK KALP OPERASYONLARI
Reyap Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde yapılan açık kalp operasyonlarında, kalp-akciğer makinası kullanılır. Operasyon esnasında bir süre kalp ve akciğer durdurulur. Bu organların görevini bu süre içinde kalp-akciğer makinası üstlenir. Gerekli operasyon yapıldıktan sonra kalp-akciğer makinasından çıkılarak bu organlar görevlerini yeniden üstlenirler.

KORONER BYPASS CERRAHİSİ
Koroner Bypass operasyonlarında genellikle üç ya da daha fazla damara müdahale edilmektedir. Ameliyatların süresi Bypass uygulanacak damarların sayısına ve ek olarak yapılacak girişimlere göre değişmekle birlikte, ortalama 4 saattir. Hasta yoğun bakıma alındıktan 4-6 saat sonra tamamen uyanır ve solunum destek cihazından ayrılır.

Koroner Bypass ameliyatlarından sonra hastalar genellikle 1 hafta içinde kendi ihtiyaçlarını giderebilecek, 2-3 hafta içinde yanlız yaşayabilecek duruma gelirler.

Koroner Bypass ameliyatlarında hastanın göğüs, kol damarı ve bacak toplardamarları rutin olarak kullanılmaktadır.

KAPAK AMELİYATLARI
Reyap Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde “Mitral” ve “Aort” kapak ameliyatları çok sık yapılmaktadır. Aort kapaklarda ileri yaşa bağlı kireçlenmelere yönelik ameliyatlar daha sık olarak yapılmaktadır. Mitral kapak ameliyatlarında sıklıkla görülen ritim bozuklukları (atrial fibrilasyon) yine cerrahi ekibine özel bir yöntem olan radyofrekans ablasyon ile düzeltilmektedir. Bu yöntem ülkemizde sadece birkaç merkezde uygulanmaktadır.

Mitral kapak hastalarında kapağa yönelik tamir yöntemleri tercih edilmektedir. Kapak ameliyatlarında yine daha uzun süre dayanıklılık gösteren mekanik kapaklar tercih edilmektedir.

Genel durumu iyi, beklenen hayat süresi uzun olan ileri yaş hastalarında da aynı tür kapaklar kullanılmaktadır. Biyolojik kapaklar ise, doğum yapmak isteyen genç kadınlarda veya ileri yaşta olup kan sulandırıcı ilaç kullanmakta zorluk çekecek olan hastalarda uygulanmaktadır.

BÜYÜK AORT DAMARI AMELİYATLARI
Büyük Aort damarı ameliyatlarında öncelikle Endovasküler Cerrahi yani Endostent tercih edilmektedir. Kalp damarlarına konulan 1 milimetrelik stentler gibi aort içine konulan 2-3 santimetre çapında stentler başarı ile göğüs ve karın aortasına konulabilmektedir. Bu işlem İnvaziv Radyoloji departmanı ile birlikte yürütülmektedir. Bunun yanında büyük Aort anevrizmalarında tüm aortanın değiştirildiği ameliyat yöntemleri de kullanılmaktadır.

ASENDAN AORT ANEVRİZMA OPERASYONU
Çıkan aortasının genişlemesi, balonlaşması hastalığıdır. 50 mm ve üzerindeki anevrizmalarda disseksiyon, rüptür gelişme olasılığı yüksek olduğu için operasyon önerilir. Genel anestezi altında, kalp-akciğer makinası kullanılarak anevrizmatik damarın eksizyonu, yerine yapay damar yerleştirilmesi operasyonudur.

BACAK ATARDAMARLARI VE VARİS AMELİYATLARI
Damar hastalıkları arasında en sık görülen varis, bir toplardamar hastalığıdır ve Sklero terapi yapılamayan hastalara ameliyat yapılmaktadır. Reyap Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü’nde karın Aortu ve bacak atar damarlarına başarılı Bypass ameliyatları yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda suni damarlar kullanılmaktadır.

VARİS İÇİN SKLEROTERAPİ (ENJEKSİYON İLE KURUTMA)
Enjeksiyon ile kurutma, hastaneye yatmadan yapılabilir. Bazı durumlarda ameliyattan sonra tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceği gibi, nükslerin tedavisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Mikro varisler Reyap Hastanesi Damar Cerrahisi Bölümü’nde Endovenöz Lazer teknigi ile tedavi edilebilmektedir.

KAROTİS (ŞAH DAMARI) AMELİYATLARI
Koroner kalp hastalığı olanlarda şah damarının daraltıcı hastalığı görülme sıklığı oldukça fazladır (% 8 - 12). Bu nedenle Koroner Bypass ameliyatı olması gereken 55 yaşın üzerindeki her hastanın şah damarlarının renkli Doppler Ultrasonografi ile tetkik edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Ameliyat öncesinde % 70 - 80’in üzerinde darlık saptanan hastalarda, şah damarı gerek kalp ameliyatından önce gerekse (özel durumlarda) kalp ameliyatı ile birlikte ameliyat edilmektedir. Bu ameliyatta şah damarını daraltan sert plaklar temizlenmekte ve gerekirse şah damarı bir yama ile genişletilmektedir.

Hastalarımız genellikle ameliyattan bir gün önce yatırılıyor, ameliyat sonrasi 2-5 saat süre ile solunum cihazina bağlı kalıp, ertesi gün servise çıkabiliyor ve ortalama 4-5 gün sonra taburcu ediliyor.