Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Reyap Hastanesi İstanbul Kulak Burun Boğaz bölümünde muayeneler endovizüel sistemle yapılmakta olup hastaların endoskopik görüntüleri ve yapılan radyolojik tetkikler digital ortamda kaydedilmekte ve hastaların muayeneleri ameliyat raporlarında ve arşivlemede kullanılmaktadır.

Kulak Burun Boğaz muayenesinde endoskopi başta olmak üzere gerekli tüm modern araç ve gereçler mevcuttur.

Muayene, tetkikler (laboratuar ve görüntüleme) ve odyolojik değerlendirme sonrası hastalarımızın hemen tamamına teşhis konup tedavilerine başlanmaktadır. 

Ameliyatlarda hasta konforunu artıracak her tür tedbir alınmıştır. KBB pratiğindeki tüm ameliyatları yeterli seviyede yürütecek donanım mevcuttur.

Hastanemiz bünyesinde tedavi edilen KBB hastalıklarının başlıcaları

 • Gırtlak kanseri
 • Boyun diseksiyonlari
 • Tiroid kanserleri
 • Cilt kanserleri
 • Sinüs ve Burun kanserleri
 • Ağız boşluğu kanserleri
 • Kulak hastalıkları (dış kulak, orta kulak ve iç kulak)
 • Alerji ve burun rahatsızlıkları
 • Ağız, boğaz ve gırtlak bölgesinin hastalıkları
 • Ses kısıklıkları
 • Burunda şekil bozuklukları
 • Baş dönmesi (vertigo ), kulak çınlaması (tinnitus) ve işitme kayıpları
 • Boyunda şişlik, tükürük bezi hastalıkları

Reyap Hastanesi İstanbul’da Kulak Burun Boğaz bölümünde yapılan ameliyatlar

 • Guatr ameliyatı
 • Çene ve yüz kırıkları ameliyatları 
 • Beyin sapı implant ameliyatları
 • Koklear implant(biyonik kulak)
 • Kafa tabanı ameliyatları
 • Fonksiyonel Burun Estetiği (Rinoplasti),
 • Burun Kıkırdak Eğriliği (septum deviasyonu),
 • Kronik Sinüzit ve Burun Polip Ameliyatı (Endoskopik Sinüs Cerrahisi),
 • Bademcik, Geniz Eti  ve Kulak Tüpü Ameliyatları (tonsillketomi, adenoidektomi, ventilasyon tüpü takılması),
 • Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi,
 • Burun Etlerini Radyofrekans ile Küçültme  (konka radyofrekans),
 • Kulak Zarı Ameliyatı (miringoplasti , timpanomastoidektomi),
 • Kulak Zarına Yama Ameliyatları (Timponoplasti),
 • Kulağa Tüp Ameliyatları,
 • Ses Tellerine Yönelik Operasyonlar (mikrocerrahi ile ses hastalıkları tedavisi),
 • Kepçe Kulak Estetiği,
 • Burun Kemik Eğriliklerinin Düzeltilmesi (Septoplasti),
 • Tükürük Bezi Ameliyatları (submandibüler gland eksizyonu,parotidektomi)
 • Paratiroidektomi
 • Baş ve Boyun Bölgesi Kitlelerine Yönelik Ameliyatlar,
 • Yüz ve Yüz Etrafı Estetik Cerrahisi.