KVC Yoğun Bakım Ünitesi

KVC Yoğun Bakım Ünitesi

Hastanemizde ameliyat sonrası bakım ve takibin profesyonel olarak gerçekleştirildiği Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların takip edilebileceği basınç ayarlı izolasyon odası, her yatak başında EKG, non invaziv, invaziv tansiyon, solunum, ısı gibi temel paramatrelerin yanında intra aortik balon pompası ve tüm özel girişim gerektiren basınç ölçüm izlenimlerini sağlayan gelişmiş monitörler bulunmaktadır.
Hasta başı monitörizasyonuna ek olarak monitör teknisyenlerimiz santral monitörizasyon ile 24 saat hasta takibi yapmaktadır. Her yatak başında solunum desteği sağlamak için ventilatör (yapay solunum cihazı) bulunmaktadır. Ayrıca hastanın ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine ve Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans gibi tetkikler için yoğun bakım ünitesinden Radyoloji bölümüne transferinde kullanılmak üzere mobil ventilatörler kullanılmaktadır.
Yatak başında, gerektiğinde kalp ultrasonu (EKO), Röntgen, EEG, göğüs tüpü takılması, trakeostomi açılması işlemleri yapılmaktadır. Kapalı sistem ile özel iklimlendirme ve havalandırma sistemine sahip KVC Yoğun Bakım Ünitesinin ameliyathaneye bitişik olarak yapılandırıldığı hastanemizde hastalarımızın ameliyat sonrası enfeksiyon riski minimuma indirgenmiştir.