Nöroloji

Nöroloji

Özel Reyap Hastanesi'nde Nöroloji Polikliniği'nde erişkin ve çocuk beyin-sinir kas hastalıklarının tanıları, tedavileri klinik deneyimlerden ve son teknolojik gelişmelerden yararlanarak yapılıyor.

Kliniğimizce tetkik ve tedavisi sürdürülen hastalıklar şunlardır

Genel Nöroşiroloji

Epilepsi
İnme Merkezi
Nöropsikoloji
Baş Ağrısı
Nöro-onkoloji
Alzheimer
Uyku bozuklukları
Baş dönmesi ve denge bozuklukları
Multiple Skleroz
Parkinson ve hareket bozuklukları
Sinir ve Kas Hastalıkları

Beyin damar hastalıkları (felç-inme) özellikle ilk oluştuğu dakikalar ve saatler içinde tedavi edilebildiğinde kalıcı hasarlar önlenebilir. 24 saat hizmet veren İnme Merkezi'nde acil yaklaşım yapılıyor ve sonrasında nörolojik yoğun bakım ve rehabilitasyon takipleri ile hastalar izleniyor. Ayrıca inme sonrasında ikincil korumaya yönelik tanı ve tedavi yapılıyor.

Epilepsinin teşhis ve tedavisi, preoperatif değerlendirme, uzun dönemli video-EEG muayenesi, nöropsikolojik değerlendirme, MR, PET-CT VE SPECT testleriyle değerlendirilerek yapılıyor.

Intraoperatif görüntüleme yöntemleri, olası hastalıkları izleme ve önleme de kullanılıyor.

Nöropsikoloji Laboratuvarı: EEG, EMG, Transkraniyal Magnetik Sitimulasyon

Denge Laboratuvarı: Posturografi

Neurocongnitive Laboratuvarı

Uyku Bozuklukları Laboratuvarı