Nükleer Tıp

Nükleer Tıp

Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı Nükleer Tıp bölümünde teknoloji açısından oldukça gelişmiş cihaz, teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Tanısal tetkikler olarak tiroit, kemik, kalp, böbrek ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi yapılmaktadır.

Kanserli doku taraması yapan PET/CT cihazı onkoloji hastaları için oldukça önemli veriler sağlamaktadır.
Bölümde aynı zamanda tiroit hastalıkları başta olmak üzere bazı tümör ve enflamatuar hastalıkların tedavisi de yapılmaktadır.

PET/CT ve Gamma Kamera ile hizmet verilmektedir.