Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Radyasyon Onkolojisi bölümü kanser tanısı almış hastaların yüksek enerjili radyasyon üreten özel cihazlarla tedavi edildiği birimdir. Kanser tedavisinde karşılaşılan en büyük sorun tedavi sırasında yalnızca kanser hücrelerinin değil, sağlam dokuların da etkilenmesidir. Günümüzdeki modern teknoloji cihazlar ile bu ayrım çok net bir şekilde yapılabilmekte ve yan etkiler en az düzeye indirilebilmektedir.

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİ TEKNİKLERİ
3D-CRT (Konformal Radyoterapi)
IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
VMAT (Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi)
IGRT (Görüntü Eşliğinde Radyoterapi)
SRS (Stereotaktik Radyoterapi)
SBRT (Stereotaktik Vücut Radyoterapisi)
Tüm ve yarı beden foton ışınlamaları

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLARDAN BAŞLICALARI
Akciğer Kanseri
Meme Kanseri
Beyin Tümörleri
Prostat Kanseri
Rektum Kanseri
Pankreas Kanseri
Meningioma
Arteriovenöz Malformasyon
Akustik Nörinoma
Kordoma
Kraniofarengioma
Trigeminal Nevralji
Pediatrik Kanserler
Lenfomalar
Beyin Metastazları
Spinal Metastazlar
Kemik Metastazları
Karaciğer Metastazları

RADYOTERAPİ NEDİR?
Radyoterapi, ışın tedavisi anlamına gelen, iyonize radyasyon ile hastalıklı hücrelerin ışınlanarak yok edilmesidir. Radyoterapi tedavisi nadiren kanser dışı hastalılarda da kullanılabilir.  Yüksek dozlu radyasyon, kanser hücrelerini öldürebilir ya da bölünmesini ve çoğalmasının önüne geçebilir. Son yıllarda kullanılan modern radyoterapi cihazları ve ileri radyoterapi teknikleri ile, radyoterapi tedavisinde tümöral dokuya yüksek doz radyasyon verilirken sağlam dokuların da yüksek oranda korunması sağlanabilmiş ve yan etkiler en aza indirilmiştir. Günümüzde radyoterapi ileri teknoloji cihazlar aracılığı ile güvenilir ve başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

RADYOTERAPİ TEDAVİ BASAMAKLARI NELERDİR?
1. İLK MÜRACAAT
Hasta değerlendirilir. Hastaya yapılan kan tahlilleri, PET-CT, MR gibi görüntülemeler ve patoloji raporları incelenir.

2. TEDAVİ KARARI
Gerekli incelemeler ve tıbbı değerlendirme sonucu hasta için uygun radyoterapi tedavisi, tekniği ve süresi belirlenir.

3. CT-SİMULASYON
Hastanın tedavi edilecek bölgesi ve uygulanacak tedavi tekniğine uygun sabitleyici aparatlar ile tedavi öncesi hazırlık tomografisi çekilir.

4. KONTURLAMA
Hastanın çekilen tomografisi üzerinde ve gerekirse PET-CT, MR, Anjiografi gibi   görüntülemeleri ile füzyon yapılarak hastanın hastalıklı ve sağlam dokularının tanımlaması yapılır.

5. TEDAVİ PLANLAMASI
Hastanın hastalıklı ve sağlam dokuları tanımlandıktan sonra  gelişmiş bilgisayar programlarında hastaya uygulanacak tedavinin doz, süre gibi teknik hesaplamaları medikal fizik uzmanı tarafından yapılır.

6. TEDAVİ
Hastalığın türü, lokalizasyonu, kullanılan tedavi tekniğine göre 1 ile 8 hafta arası değişebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Radyoterapi her yaştan hastaya uygulanabilir mi?
Evet, her yaştan hastaya uygulanabilir. Lokal bir tedavi tekniği olduğundan çeşitli ek hastalıkları olan kişilerde dahi güvenle uygulanabilir.

Radyoterapi sırasında uyanık olacak mıyım?
Evet, uyanık olacaksınız. Radyoterapi uygulaması sırasında bir şey hissedilmediğinden sedasyon veya anesteziye gerek duyulmaz

Radyoterapi günlük yaşantımı etkiler mi?
Radyoterapi tedavisi sırasında günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz, yakınlarınız ile temasınızda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Radyoterapi sırasında ne hissedeceğim?
Radyoterapi esnasında bir şey hissedilmez, kullanılan ışın gözle görülür veya hissedilebilir değildir.

Yan etkileri nelerdir?
Sadece yapıldığı bölgeyi etkilediği için vücut genelinde yan etkisi olmaz, uygulandığı bölgeye göre farklı yan etkiler gelişebilir. Oluşabilecek yan etkilerde doktorunuza danışmanız önerilir.

Vücudumda yanıklar oluşur mu?
Truebeam cihazı ile uygulanan tedavi tekniklerinde ileri derece cilt yan etkileri son derece nadirdir.

Saçlarım dökülür mü?
Tedavi alanına giren bölgelerde saç/kıl dökülmesi olabilir, tedavinin süresi ve dozuna bağlı olarak bu kalıcı veya geçici olabilir