Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji, X ışınları (röntgen, mamografi, tomografi-BT, anjiyografi), ses dalgaları (ultrasonografi, doppler) ve manyetik alan (manyetik rezonans görüntüleme - MR) kullanarak dijital olarak vucüdumuzdaki organların görüntülenmesine, hastalıkların tanısının konulmasına, tedavi öncesi ve sonrasında doktorlara rehberlik etmeye yarayan bir tıp bilim dalıdır. 

Radyoloji tanısal ve girişimsel olarak ikiye ayrılır. 

Tanısal radyoloji hastalıklara tanı konulma aşamasındaki girişimsel olmayan her türlü görüntüleme işlemini kapsamaktadır.

Reyap Hastanesi İstanbul Radyoloji ünitemizde tıp alanında gelişmeler göz önünde bulundurularak son teknoloji cihazlarla görüntüleme yapılmaktadır.

Radyoloji Ünitemizde:

  • 1 adet 3 Tesla MR görüntüleme cihaz
  • 1 adet 256 kesit multidedektörlü BT cihazı
  • 1 adet 3D tomosentez digital mamografi cihazı
  • 1 adet C kollu dijital anjiografi (DSA) cihazı
  • 1 adet dijital röntgen (DR) cihazı
  • 1 adet mobil dijital röntgen cihazı
  • 1 adet MR füzyonlu, elastografili, doppler ultrasonografi cihazı
  • 2 adet doppler ultrasonografi cihazı
  • 1 adet kablosuz mobil doppler ultrasonografi cihazı bulunmaktadır

Görüntüler PACS sistemi aracılığıyla hastane içinde ve dışında iş istasyonları ve bilgisayarlarda görüntülenmekte ve ileri değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

3T MR cihazımızla rutin kontrastlı ve kontrastsız klinik uygulamaların dışında ileri görüntüleme yöntemleri (anjiografi, perfuzyon, spektroskopi, BOS akım, kardiyak, traktografi, dinamik kontrastlı incelemeler vs.) yapılmaktadır.

256 kesit multidedektörlü BT cihazımızla tüm anjiografik işlemler (koroner, serebral, periferik, pulmoner), sanal işlemler (kolonoskopi, endoskopi, bronkoskopi) ve diğer kontrastlı ve kontrastsız tüm rutin uygulamalar yapılmaktadır.

3D tomosentez digital mamografi cihazımızla, rutin 2 plan (CC ve MLO) dijital görüntülere ek olarak 3 boyutlu MLO görüntüler alınabilmektedir.
C kollu dijital anjiografi (DSA) cihazımızla serebral ve periferik damarsal yapılar katater aracılığıyla görüntülenebilmekte, tedavi amacıyla stent, koil veya embolizasyon uygulamaları yapılabilmektedir.

MR füzyonlu, elastografili, doppler ultrasonografi cihazımızla MRG de saptanan lezyonların rehberliğinde USG de lezyon karakterizasyonu ve tespiti yapılabilmekte, füzyon görüntüler değerlendirilirken biyopsi veya drenaj işlemleri uygulanabilmektedir. Ayrıca elastografi özellikleri kullanılarak lezyon hakkında detaylı bilgiye erişilmektedir.

Doppler ultrasonografi cihazlarımızla tüm rutin klinik uygulamalar (erişkin ve çocuklarda batın, tiroid, meme, yüzeyel, yenidoğan kalça ve transkranial ultrasonları ile tüm üst ve alt ekstremite venler ve arterleri, karotis ve vertebral arterler, skrotal doppler vs.) yapılabilmektedir.

Dijital röntgen (DR) cihazıyla kontrastsız rutin klinik uygulamalar (akciğer, direkt üriner sistem, ayakta direkt batın, kalça, ekstremiteler vs.) ve ileri klinik uygulamalar (ortoröntgenogram, bacak uzunluk grafisi) yapılabilmektedir.

Mobil röntgen ve ultrasonografi cihazlarımızla servis odalarında ve yoğun bakımlarda yatan hastalarımıza yatak başı görüntüleme yapılabilemektedir.

Girişimsel radyoloji ise görüntüleme cihazları kılavuzluğunda hastaya damar yolu ve ciltten girilerek yapılan biyopsi gibi tanısal işlemleri veya artrografiptk (Safra yolları drenajı)üriner sistem drenajıabse drenajıTAKE (Tümör ablasyon tedavileri) damarlara stent yerleştirilmesianjiyografi ve vakumlu biyopsi gibi girişimsel işlemleri kapsamaktadır.

Girişimsel Radyoloji bölümümüzde Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla  tiroid, meme, akciğer, karaciğer, böbrek, kemik gibi bir çok organdan, ayrıca yüzeyel şişiliklere-kitlelere biyopsi yapılabilmekte, meme kitleleri cerrahiye yol gösterici olarak telle işaretlenmekte veya kitleye marker yerleştirilmektedir.

Vakum biyopsi: Mamografide görülebilen meme kanseri şüphesi olan mikrokalsifikasyonların, biyopsisinde kullanılır. Biyopsi alanı lokal olarak uyuşturulduğu için herhangi bir ağrı hissedilmez.

Akciğerlerdeki ve karın boşluğundaki su toplanmaları, kist ve apse gibi kolleksiyonlar ciltten iğne deliği kadar açıklıktan girilerek drenaj yöntemi tedavi edilebilmektedir.

Tıkanmış olan safra yollarının açılması, hasta durumuna göre drenaj kateteri bırakılması veya balon-stent tedavileri ile kalıcı açıklığın sağlanmasını sağlayan PTK işlemi ve safra kesesi drenajı yapılabilmektedir.

Tıkanmış olan idrar yollarının uygun drenaj sağlanacak şekilde nefrostomi yöntemiyle açıklığının sağlanması ve uygun hastalarda idrar yollarına stent uygulaması yapılır.

Karaciğer ve böbrek gibi organ tümörleri yine ciltten girilerek kullanılan özel iğnelerle ablasyon tedavisi yöntemiyle yakılabilmektedir. Ayrıca kanser hücrelerine damar yolu ile doğrudan ilaç verilmesi yöntemi olan kemoembolizasyon(TAKE) yapılabilmektedir.

Omuz ve kalça eklemlerinin daha detaylı görüntülemesini sağlayan bir yöntem olan MR Artrografi ile. eklem içerisine iğne ile girilerek kontrast madde verilmesini takiben görüntü alınmakta ve ilgili ekleme ait hastalıkları yüksek duyarlılıkla tespit edilmektedir.

Bunların yanında Anjiyografi ünitesinde C kollu dijital Anjiyografi cihazımızla boyun ve beyin damarlarına ait darlık, tıkanıklık, damar yumağı, damar baloncukları gibi hastalıkların tespiti ve tedavisi, ayrıca kalp damarları dışındaki diğer damarların darlık, tıkanıklık ve varis gibi hastalıklarının tedavisi yapılabilmektedir.