Üroloji

Üroloji

Üroloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Reyap  Hastanesi İstanbul Üroloji bölümü: prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde güncel ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, Greenlight Lazer PVP, Greelight Lazer HPS, Feedback Termoterapi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Üroonkoloji

Reyap  Hastanesi İstanbul Üroloji bölümünde ürolojik kanser hastalıklarının tedavisinde tüm medikal ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bölümde sinir koruyucu radikal prostatektomi (prostat kanseri için ve cinsel fonksiyonları kaybetme olasılığını minimuma indiren bir cerrahi yöntem) ve radikal sistektomi (mesane kanseri için) ameliyatları sıklıkla uygulanmaktadır.  Bu ameliyatlar dünya çapında belli merkezlerde uygulanan laparoskopik yani kapalı cerrahi yöntemle yapılmaktadır. Bazı ürolojik kanselere medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde multidisiplinel tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır.

Endoüroloji ve Taş Hastalıkları

Reyap  Hastanesi İstanbul Üroloji bölümünde üriner sistem taş hastalığı tedavisinde güncel teknolojik cihazların kullanılabildiği endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar da uygulanmaktadır.

Üroloji bölümü taş hastalığının endoürolojik tedavisinde (üreteroskopi, perkütan böbrek taşı cerrahisi – PCNL) bugüne kadar birçok hastaya hizmet vermiştir.

Kadın ürolojisi

İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit gibi birçok hastalık alanında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

İdrar kaçırma (üriner inkontinans) 

İstemsiz olarak idrar kaçırma, her zaman araştırılması gereken bir durumdur.  Bu araştırmalar sonucunda, idrar kaçırmanın tipi belirlenir ve buna yönelik tıbbi veya cerrahi tedavi yapılır.Bu amaçla da en sık ve en etkili cerrahi tedavi, idrar yolu altına yama yani meş konulmasıdır. Küçük bir balık ağını andıran bu yama, üretrayı destekleyerek idrar kaçırmayı da engeller. Bu yama 4 şekilde konulabilir:

TVT (Tension free Vaginal Tape): .

TOT (Trans Obturator Tape.

Miniaskı:  Prepubik askı:  Stres tipi idrar kaçırmaya yönelik yama cerrahisine bağlı en sık karşılaşılan sorun nedir?

İdrar kaçırmanın medikal tedavisi var 

Stres tipi idrar kaçırmada medikal tedavinin yeri konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Özellikle aşırı aktif mesane olarak adlandırılan ani işeme hisli idrar kaçırmada ilaç tedavisi planlanabilmektedir.

Ürodinami ünitesi idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunlarında ayrıntılı tanısal incelenme olanağı sağlar. Her tip idrar kaçırma sorunlarının, örneğin çocuklarda gece ıslatmaları ya da kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıklarının ve miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı, tedavi ve takibinde ürodinamik incelemeler ve modern üro-radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.

Androloji

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon (sertleşme problemi-iktidarsızlık) olarak adlandırılan sertleşme problemleri ve erken boşalma ile erkek infertilitesi olarak nitelen erkeğe bağlı kısırlık durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik ve tedavi olanakları diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Varikoselin, spermin üretimini ve spermin kalitesini bozduğu, bu nedenle infertiliteye (kısırlığa) yol açabildiği düşünülmektedir. Ayrıca varikosel testislerde atrofi ve boyutlarında küçülmeye yol açabilmektedir. Kurumumuzda türkiyede yeni uygulanmaya başlayan kapalı yöntemle (laparoskopik ) varikoselektomi yöntemi uygulanmaktadır.

Çocuk Ürolojisi

Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün özel ilgili alanlarından biridir. Hipospadias’ın hem birincil onarımı hem de daha önce ameliyat edilmiş ancak sonuç alınamamış vakaların cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.

İnmemiş testis (testislerin skrotumda olmaması) tedavisinde amaç testislerin yerine indirilmesidir. Bu amaca ulaşmada hormonal tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere 2 yol mevcuttur. Tedavi mümkün olduğunca erken yapılmalıdır. Tercihen 1 yaştan önce veya 1 yaş civarında yapılması önerilmektedir