Doç. Dr. Hasan ABUOĞLU

Doç. Dr. Hasan ABUOĞLU Hakkında

Branşı: Genel Cerrahi
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri: Tıp Fakültesi: Selçuk Üniversitesi, 1994 - 2000

Uzmanlık Eğitimi: S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 2003 - 2009

Mezuniyet Sonrası Görevler:

2001-2003 S.B. Aksaray Eskil Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim

2009-2012 S.B. Kars Sarıkamış Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlığı ve Başhekimlik (Mecburi Hizmet)

2012-2013 S.B. İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

2012-2020 S.B. İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2020 Reyap Hastanesi İstanbul Genel Cerrahi Kliniği

Klinik Deneyim ve Tecrübe

2009 yılında genel cerrahi uzmanı olduktan sonra 2012 yılında mecburi hizmetimi tamamladım. 2012 yılı Şubat ayında başladığım Haydarpaşa Numune EAH genel cerrahi kliniğinde karaciğer transplantasyonu ekibine dahil oldum. 2012 yılından itibaren hastanenin organ nakli bölümünde mesul müdür olarak çalıştım.

Transplantasyon tecrübemi artırmak için 2014 yılında 6 aylık süre ile Cleveland Clinic hepatopankreatobilier ve karaciğer transplantasyon servisinde gözlemci olarak bulundum. Renal transplantasyon ekibiyle kısa süreli çalıştım ve renal transplantasyon ameliyatlarına dahil oldum.

Aynı zamanda ileri laparoskopik cerrahi tecrübemi kolon ve mide tümörleri, hepatobilier cerrahi, sürrenal cerrahi ve fıtık cerrahisi alanlarında geliştirdim. Binlerce vaka tecrübem vardır.

2010 yılında hastanemizde kurulmuş olan bariatrik ve metabolik cerrahi ekibiyle 2012 yılından itibaren çalışmaya başladım. Yaklaşık 8 yıldır aktif olarak bariatrik ve metabolik cerrahi ile ilgilenmekteyim.

1000’in üzerinde obezite ve metabolik cerrahi vaka tecrübem vardır. Bariatrik ve metabolik cerrahiyi ilgilendiren çok sayıda kurs ve seminerlere katıldım. Halen bu alanda akademik çalışmalara devam etmekteyim.

2019 yılında Üniversiteler Arası Kurul kararıyla Genel cerrahi bilim alanında Doçentlik ünvanı almaya hak kazandım.

Uluslararası ve ulusal alanda 100 ve üzerinde yayınlanmış bilimsel makale ve sunumlarım mevcuttur.

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

  • Türk Cerrahi Derneği
  • Endokrinolojide Diyalog Derneği
  • ELCD-Ulusal Endoskopik Laparoskopik cerrahi Derneği
  • Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
X