Doç. Dr. Kemal KORKMAZ

Doç. Dr. Kemal KORKMAZ Hakkında

Branşı: Kalp ve Damar Cerrahisi
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994 – 2000)

Mezuniyet Sonrası Görevler:

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzmanlık – 2007

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Ameliyathaneler Sorumlu Hekimi (2007-2009)

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu ve Klinik Sorumluğu (2008-2009) 

Askerlik Hizmeti Ankara GATA (2009-2010)

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu ve A.D. Başkanlığı (2010-2011) 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu (2011- 2017) 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi – 2016

Özel 100.Yıl Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği (Ocak 2017-Temmuz 2017)

Özel Medical Park Silivri Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği (2017- 2020)

Reyap Hastanesi İstanbul (2020 - )

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 25 adet makale ve vaka sunumu ile yurt içi dergilerde yayınlanmış 30 adet makale ve vaka sunumu bulunmaktadır. Bu yayınlara uluslararası yapılan atıf sayısı: 154’dür.
 • Uluslararası katılımlı kongrelerde yer almış 31 adet bildiri-poster ve yurt içi kongrelerde yer almış 28 adet bildiri-poster bulunmaktadır. 
 • İki kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır.
 • Bilimsel toplantılarda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almıştır.​

ÖDÜLLER :

 • Teşekkür Belgesi: Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından (Kırıkkale İlimizde KVC Merkezinin Kuruculuğu ve Açık Kalp Ameliyatlarının Başlatılması Nedeniyle)
 • Teşekkür Belgesi: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nce (Düzce İlimizde KVC Merkezinin Kuruculuğu ve Batı Karadeniz’de Başarılı ilk Endovasküler Aort Anevrizma Tedavisinin Uygulanması Nedeniyle)

Dernek ve Kuruluş Üyelikleri

 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi Derneği
 • Fleboloji Derneği

İLGİ ALANLARI:

 • Açık Kalp Ameliyatları:

Koroner Bypass Ameliyatları(Duran-Çalışan Kalpte), Kalp Kapak Ameliyatları(Değişim-Tamir),Aort Anevrizma(Balonlaşma-Genişleme) Ameliyatları, Aort Diseksiyon(Yırtılma) Ameliyatları, Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Ameliyatları(ASD,VSD,vb), Kardiyak Miksoma ve Tümör Ameliyatları, Aritmi(Ritim bozukluğu) Ameliyatları, Kalp Anevrizma(Balonlaşma-Genişleme) Ameliyatları

 • Endovasküler-Anjiografik Girişimsel Tedaviler:

Tıkayıcı Periferik Damar Hastalığı (Balon, Stent, Aterektomi,vb.), Periferik Damar Anevrizmaları (Stent,Coil,vb.) , Karotis Arter(Şah damarı) Darlıkları ve Anevrizmaları (Stent) ,Aort anevrizması(Balonlaşma-Genişleme) ve Aort Diseksiyonu (Yırtılma) için  EVAR-TEVAR, Pulmoner(Akciğer atardamarı) Emboli ve DVT (Derin Ven Trombozu),  Diyabetik Ayak Tedavisi (Balon, Stent, Aterektomi,vb.)

 • Endovenöz Ablasyon(Varis, Retiküler Ven ve Telenjiektazi Tedavisi):

Varis ve ciltteki kılcal damarların ameliyatsız Endovasküler(Damar içi girişim) yöntemle Tedavisi (Radyofrekans, Lazer,Glue, Skleroterapi vb.)

 • Kök Hücre Tedavileri:

Ameliyat ve Endovasküler girişim yöntemleriyle tedavi şansı olmayan  özellikle Buerger hastalığı olmak üzere Tıkayıcı Periferik Damar Hastalıklarının Tedavisi

 • Periferik Damar Ameliyatları:

Karın içi büyük damarlar ve bacak damarı by-pass Ameliyatları, Embolektomi(Damar içi pıhtı çıkarma) , Travmatik damar yaralanması Ameliyatları

 • Karotis Arter(Şah damarı) Ameliyatları:

Karotis (Şah damarı) Cisim Tümörü çıkarılması , Karotis(Şah damarı) Anevrizma ve Fistül Onarımları, Karotis Arter(Şah damarı) Darlığı için Endarterektomi

 • Vasküler Erişim Ameliyatları(Diyaliz amaçlı):

       Diyaliz amaçlı Arterio-venöz Fistül Açılması, Fistül Revizyonu ve Fistül Kapatılması

X