Dr. İbrahim OKTAY

Dr. İbrahim OKTAY Hakkında

Branşı: Acil Servis
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Doğum Tarihi: 13.09.1966

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989

Mezuniyet Sonrası Görevler:

1989-1991 yılları arasında; Kastamonu Tosya İlçesi Büyük Sekiler Köyü Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yaptı.

1991-2000 yılları arasında; Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinde,

2000-2002 yılları arasında; Tekirdağ Merkez 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yaptı.

2002-2008 yılları arasında; Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünde Acil Sağlık Hizmetleri ile Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları Şubelerinden sorumlu Şube Müdürlüğü,

2008-2012 yılları arasında; Tekirdağ Sağlık Müdürlüğünde Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri, Yataklı Tedavi Hizmetleri, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı-Tedavi Hizmetleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri, Evde Sağlık Hizmetlerinden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcılığı, İl Kanser Kontrol Koordinatörlüğü ile İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü yaptı.

2010-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığının Hastane ve ADSM Hizmet Kalite Standartları Değerlendirici ekibinde görev aldı.

Kamu görevi dışında;

2000-2002 yılları arasında; Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi,

2010-2012 yılları arasında; Tekirdağ Tabip Odası adına TTB Büyük Kongre Delegeliği görevleri aldı.

Katıldığı Kurslar:

Sağlık Bakanlığının; Toksikoloji, Acil Hekimliği Temel Modül Eğiticiliği, İlkyardım Eğitici Eğitmenliği (Master Trainer) Eğitimi ile 1. HKS Okulu Eğitimleri,

Türk Resüsitasyon Derneği ile Türk Kardiyoloji Derneğinin; Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursları ile,

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsünde; Genel Pratisyenliğin Felsefesi, Birinci Basmakta Bilgisayar Kullanımı, Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji, İletişim ve Eğitim Becerileri Eğitimlerini aldı.

13.04.2012 tarihinde kamu görevinden ayrılarak Tekirdağ Özel Reyap Hastanesinde Mesul Müdür olarak göreve başladı.

X