Op. Dr. Ahmet DOBLAN

Op. Dr. Ahmet DOBLAN Hakkında

Branşı: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri:

1999-2002 : Gebze lisesi -Gebze/ KOCAELİ

2002-2009 : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, MALATYA

2010-2015 : Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi, ANKARA

Mezuniyet Sonrası Görevler

Bilecik devlet hastanesi – Acil servis / 2009

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010-2015

Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi / 2015-2016

SBÜ Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2016-2017

SBÜ Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2017-2018

BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / 2018

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA SUAM / 2018-2021

REYAP İSTANBUL HASTANESİ / 2021

ULUSAL ve ULUSLARARASI YETERLİK VE SERTİFİKALAR

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlik Belgesi
 • DA VİNCİ Robotik Cerrahi Sistemleri Kullanım Sertifikası

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Fırat Dicle Havzası KBB-BBC Derneği

Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

 • Histopathologic Evaluation of The Effects of Systemic Methyl-Prednisolone Treatment on Eosinophilic Nasal Polyposis Kazım BOZDEMİR, MD; Behcet TARLAK, MD; Hasan ÇAKAR, MD; Ahmet DOBLAN, MD; Ahmet KUTLUHAN, MD KBB-Forum 2012;11(3)
 • Our Results of Functional Endoscopic Surgery in Children with Chronic Rhinosinüsitis. Kazım Bozdemir, Behçet Tarlak, Hasan Çakar, Ahmet Doblan, Ahmet Kutluhan. KBB-BBC dergisi 21(1):7-11,2013
 • Langerhans cell histiocytosis in bilateral mastoid cavity. Bozdemir K, Tarlak B, Cakar H, Doblan A, Kutluhan A, Dilek I, Adıyaman Süngü N. Case Rep Otolaryngol. 2013;2013:957926. doi: 10.1155/2013/957926. Epub 2013 Jun 11.
 • Role of T-helper 17 cell related cytokines in laryngeal cancer. Muderris TK, Gul F, Doblan A, Ergin M, Muderris T. J Laryngol Otol. 2019 Apr 22:1-5. doi: 10.1017/S0022215119000689.
 • Burak Erden, Ahmet Doblan, Ahmet Yükkaldıran. A case of a carotid body tumor-like Schwannoma: A rare localization of Schwannoma. Praxis of ORL. Yıl: 2019 Cilt: 7  Sayı: 3  166-169. doi: 10.5606/kbbu.2019.86547
 • İclal HOCANLI, Mehmet KABAK, Barış ÇİL, Ahmet DOBLAN, İdris KIRHAN

Bronşektazi Tanılı Hastaların Balgam Kültür Sonuçlarının Hastanede Kalış Süresine

Etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Harran University

Medical Faculty) 2019;16(3):413-416.   DOI: 10.35440/hutfd.625999

 • SEVİL Ergun and Ahmet DOBLAN. “Comparıng The Endoscopıc Technıque Wıth The Mıcroscopıc Butterfly Cartılage Tympanoplasty.” KBB-Forum: Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. Vol. 19. No. 1. 2020.
 • Erden, B., & Doblan, A. (2020). Evaluation of Outcomes Related to Hearing and Tinnitus After Ossicular Chain Reconstruction. Journal of Craniofacial Surgery.
 • Yukkaldıran A, Doblan A. Pediatric Tracheostomy at a Tertiary Healthcare Institution: A Retrospective Study Focused on Outcomes [published online ahead of print, 2020 Aug 31]. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;1-6. doi:10.1007/s12070-020-02093-4
 • Sevil E, Doblan A. Significance of the middle ear risk index in predicting tympanoplasty success in the elderly. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Oct 17. doi: 10.1007/s00405-020-06430-9. Epub ahead of print. PMID: 33068171.
 • Doblan, A . (2020). Tükürük Bezi Tümörü Tanısında Ultrasonografi (USG), Mangnetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi’nin (İİAB) Karşılaştırılması . Dicle Tıp Dergisi , 47 (4) , 911-919 . DOI: 10.5798/dicletip.850494

SÖZLÜ BİLDİRİLER: 

Ulusal Kongrelerdeki Sözlü Bildiriler

 • Doblan A. Trans kanal Endoskopik Tip 1 Timpanoplasti 15. Video Konferanslar Adana 2017.
 • Doblan A. Trans kanal Endoskopik Tip 1 Timpanoplasti Solunum zirvesi Artvin 2018
 • Ahmet Doblan, Paranazal Sinüs Osteomlarına Yaklaşım. İstanbul KBB-BBC uzmanları derneği 12. Kongresi 15-17 ocak 2021. 

Ulualararası Kongrelerdeki Sözlü Bildiriler

 • Doblan A. KBB uygulamalarında Transoral Robotik Cerrahi (TORS) 13. İnternational ENT & Head and Neck surgery congress, 5-7 April 2018, Ankara

Ulusal Kongrelerdeki Bildiriler:

 • Müderris T, Berçin S, Doblan A, Sevil E, Çakar H, Kırış M. Kemikçik zincir rekonstrüksiyonu amacıyla ossiküler replasman protezi uygulanan hastaların fonksiyonel başarı oranları. 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongre Özetleri, pb31, 2013
 • Müderris T, Berçin S, Oğuzhan T, Sevil E, Gül F, Doblan A, Kırış M, Ahsen H. Nadir görülen bir dil kitlesi: Lingual schwannoma. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongre Özetleri, ps3-166, 2013
 • Nazofarenksle birlikte larenkste görülen amiloidozis : olgu sunumu. Bozdemir K, Kutluhan A, Boztaş S, Tarlak B, Çakar H, Doblan A, Ulusal KBB-BBC kongresi p-375,2013
 • Müderris T, Berçin AS, Gül F, Yalçıner G, Sevil E, Oğuzhan T, Doblan A, Kırış M. Moyamoya hastalığının nadir görülen bir semptomu: Tek taraflı ani işitme kaybı. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongre Özetleri, ps1-038, 2013
 • Müderris T, Berçin S, Doblan A, Mişe Hİ, Gül F, Kırış M. Transnazal endoskopik yaklaşım ile orbitanın subperiosteal apsesinin drenajı. 10. Türk Rinoloji Kongresi Özetleri, p135, 2014
 • Müderris T, Berçin S, Doblan A, Kanmaz A, Gül F, Mişe Hİ, Kırış M. Erişkin hastada unilateral koanal atrezi ve transnazal endoskopik girişim. 10. Türk Rinoloji Kongresi Özetleri, p151, 2014p
 • Müderris T, Berçin S, Gül F, Sevil E, Doblan A, Kırış M. Subperiostal orbital apsenin transendoskopik drenajı sırasında gelişen retrobulbar hemoraji ve cerrahi yönetimi. 10. Türk Rinoloji Kongresi Özetleri, p171, 2014
 • Doblan A, Üst Dudakta Sialolithiasis Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongre Özetleri, ps-3018, 2015
 • Doblan A, Rıza Dündar, Ağız Tabanına Açılan Sialolithiasis Olgusu 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongre Özetleri, ps-3033, 2015
 • Doblan A. Müderris T. Frontoethmoidal Osteoimmune Endoskopik Rezeksiyonu 11. Türk Rinoloji Kongresi Özetleri, p370, 2016
 • Doblan A. ‘DSR’nin Nadir Bir Endikasyonu, Lenfomanın Nadir Bir Prezentasyonu’ 13. Türk Rinoloji Kongresi P- 0345, 2017
 • Doblan A. ‘Nadir Bir Baş-Boyun Yumuşak Doku Tümörü; Low Grade Fibromiksoid Sarkom’ 39. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi. P-0141 ,Kasım 2017 Antalya.
 • Yükkaldıran A, Doblan A. ‘Nadir Lokalizasyonlu Dermoid Kist’ Türk Ulusal KBB BBC Kongresi. 39. P-0188 Kasım 2017 Antalya.
 • Doblan A. Peristomal Nüksün Cerrahi Tedavisi 40. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi.
 • Ahmet Kürşad Güneş, Ali Ihsan Gemici,Murat Çinarsoy, Ahmet Doblan, Burak Erden,Osman Kadir Güler, Hilmi Erdem Gözden. Prımary Dıffuse Large B-Cell Lymphoma Localızed To The Nasal Cavıty And Lacrımal Sac. 6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma May 11 – 13, 2017 ; Antalya, Turkey

Katıldığı Bilimsel Toplantılar:

 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ‘Ses ve Yutma Bozukluklarına Güncel Yaklaşım’ , Konya 2011.
 • Vertigo Akademi 2 , Kıbrıs 2011.
 • The 10 international congress of otorhinolaryngology Head and Neck Surgery , Ankara 2012
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ‘İşitme Kayıplarına Güncel Yaklaşım’, Anakara 2012.
 • Türk Rinoloji Kongresi, Antalya 2012.
 • Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2013
 • Hacettepe Alumni Toplantısı , Ankara 2013
 • Türk Rinoloji Kongresi, Antalya 2014.
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ‘Temporal Kemik Diseksiyon ve Koklear İmplantasyon Kursu’ , Konya 2014
 • Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara 2014
 • Türkiye’de Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve ISG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi, Ankara 2014.
 • Pediatrik İşitme Kayıpları, Şanlıurfa 2015
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ‘Baş Boyun Tiroit Cerrahisi ve Laringoloji Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu’ Ankara 2016

İdari Görevler :

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı 2016-2018.

Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimliği  2018-2019

Uzmanlık Alanları :

 • Koklear İmplantasyon (Biyonik Kulak)
 • Otoskleroz Cerrahisi (Kulak Kireçlenme Ameliyatı)
 • Rinore ve Otore cerrahisi (Burun ve Kulaktan Beyin Omurilik sıvısının kaçak onarımı)
 • Endoskopik Kafa tabanı cerrahisi (Burun içinden endoskopik yaklaşım)
 • Maksillofasial Rekonstrüktif Cerrahi (Çene ve yüz kemiklerinin kırıklarının onarımı)
 • Bikoronal Osteoplastik Flep ile Frontal Sinüs Cerrahisi (Alın bölgesi kırıkları ve tümörleri için)
 • Orbital Dekompresyon
 • Horlama cerrahisi
 • Septorinoplasti
 • Kepçe Kulak onarımı
 • Cerrahi yüz germe
 • Botox ve dolgu uygulamaları (Dudak, Çene, ve Yüz dolguları yüz ve boyun botox uygulamaları)
 • Mentoplasti (Çene düzeltme ameliyatı)
 • Bişektomi (Yanak estetiği)
 • Tükürük Bezleri Cerrahisi (Tükürük bezlerindeki taş kanser ve diğer kitleler için ameliyatlar)
 • Larinks Kanserleri Cerrahisi (Total larenjektomi, ,Near-Total Lrenjektomi, Parsiyel larenjektomi Çeşitleri)
 • Radikal ,Fonksiyonel ve Selektif Boyun diseksiyonları
 • Diot Lazer cerrahisi
 • Tiroplasti  (Ses telli ameliyatları)
 • Radikal ve Modifiye Radikal Mastoidektomiler
 • Balon Sinoplasti
 • İşitme rekonstrüksiyonu amaçlı TORP-PORP (Total and Partial Ossicular Replacement Prosthesis) cerrahisi
 • Medial Maksillektomi
 • Parsiyel ve Hemiglossektomi
 • Endoskopik Timpanoplasti ve septoplasti
 • Lazer destekli gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı
 • Lazer destekli gırtlak ve ses telleri ameliyatları
 • Lazer destekli uyku ve horlama cerrehisi
 • Bademcik ameliyatı
 • Geniz eti ameliyatı
 • Kulak tüpü ameliyatları
 • Sinüzit ameliyatı
 • Baş boyun kitlelerinin çıkartılması
 • Endoskopik sinüs cerrahisi
 • Baş dönmesi – Vertigo
 • Kulak çınlaması
 • Bahar nezlesi
X