Op. Dr. Mirhan TOSUN

Op. Dr. Mirhan TOSUN Hakkında

Branşı: Genel Cerrahi
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca

Doğum Tarihi: 30.11.1972

Eğitim Bilgileri: 1990-1996 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisans Mezuniyet

2002 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Sınavı – Genel Cerrahi

Mezuniyet Sonrası Görevler

İstanbul Tıp Fakültesi – Asistan 1996-2002

Özel Safa Hastanesi – Genel Cerrahi Uzmanı 2002-2011

Büyükçemece Kolan Hastanesi – Genel Cerrahi Uzmanı 2012-2012

Gelişim Üniversitesi – Öğretim Görevlisi

Özel Bağcılar Sefa Hastanesi – Genel Cerrahi Uzmanı 2012-2018

Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Öğretim Görevlisi 2018-Halen

Genel Cerrahi Uzmanı Reyap Hastanesi İstanbul 2018-Halen

 

Katıldığı Kurslar:

2.Çukurova Gastro-intestinal hastalıklar ve Cerrahisi sempozyumu

Çukurova tıp fakültesi – 23.03.2018 -25.03.2018 (72 Saat)

5. National anda 3. Mediterranean Obezite Cerrahis ve Metabolik rahatsızlıklar Kongresi

TOSS – 12.10.2017- 15.10-2017 (72 Saat)

Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu -09.06.2017 – 10.06.2017 (48 Saat)

13.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

ELCD – 19.04. 2017 – 22.04-2017(72 Saat)

33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası

Gastroenteroloji Derneği 22.11.2016-27.11.2016

Çukurova İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi

Çukurova Tıp Fakültesi 18.03.2016 – 20.03.2016 (72 Saat)

10.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği – 28.10.2015- 01.11.2015(72 Saat)

Beniğn Koloproktolojik Hastalıklar ve İlkbahar Sempozyumu

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği – 01.04.2014-01.04.2014

Venöz Hastalıklar ve Varis Kursu

Türk Cerrahi Derneği – 16.02.2014- 16.02.2014 (8 Saat)

Laparoskopik Gastroözofageal Reflu Cerrahi Kursu

Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

10. Ulusal Endoskopik Laparoskopi Cerrahi Kongresi

Endoskopi ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

17.Ulusal Cerrahi Kongresi

Türk Cerrahi Derneği

9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Endoskopi ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

Cerrahi Gastroenteroloji

İstanbul Tıp Fakültesi

Kolon ve Rektum Hastalıkları

İstanbul Tıp Fakültesi

Eurosurgery 2000

Türk Cerrahi Derneği

Selim özafagus, mide, duodenum ve ince barsak hastalıkları kursu

İstanbul Tıp Fakültesi

Kötü huylu ve selim safra yolu hastalıkları

İstanbul Tıp Fakültesi

11.Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği


Katıldığı Kongreler:

1-) Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities): A new approach: oblique excision and primary closure of acute pilonidal disease Ciftci F, Abdurrahman I,Tosun M, Bas G İnt.J.Clin.Exp. M2014 Dec 15:7(12):5706-10

2-) Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

a) SB 14 Our Experiences on Patient of sleeve gastrectomy Çiftçi F, Tosun M 2. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 23-26 Kasım 2017

b)SB-012 Laparoskopik İnguinal Hemi Onarımı TEP, TAPP: Tercih Yapalım mı? Çiftçi F, TOSUN M 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 22-25 Nisan 2015

c) P 55 Our Experiences on patient in the early postoperative stage of sleeve gastrectomy

Çiftçi F, TOSUN M 5th national and 3th Mediterranean Kongresi Obezite ve Metabolik Cerrahi 12- 15 Ekim 2017

d) PS 151 Perfore apendisitte laparoskopik apendektomi güvenirlilği (2 Cerrahın deneyimi) Çiftçi F, TOSUN M 19.Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014

X