Op. Dr. Öğr. Üyesi Murat DAMAR

Op. Dr. Öğr. Üyesi Murat DAMAR Hakkında

Branşı: Kulak Burun Boğaz
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri:

LİSANS: ULUDAG ÜNIVERSITESI (1997- 2003)

TIPTA UZMANLIK: ISTANBUL TIP FAKÜLTESI (2004- 2009)

Tez adı: Dil mobil kısım ve agız tabanı kanser cerrahisinde cerrahi rezeksiyon ve rekonstrüksiyon tekniklerinin onkolojik, fonksiyonel, klinik ve kozmetik yönden karsılastırılması (2009) Tez Danısmanı:(NERMIN BASERER)

Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık

KUMBUL YUSUF ÇAGDAS, (2015). Larengofarengeal reflü hastalarında koku fonksiyonlarının degerlendirilmesi, Bülent Ecevit Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Kulak Burun Bogaz ve Bas-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

1.Projelerde Yaptıgı Görevler:

Kolesteatomlu kronik otitis mediada otik kapsül defekti gelisiminde rol oynayan faktörler, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, , 08/04/2013 – 08/04/2015 (ULUSAL) 1.Kronik Otitis Media ve Timpanosklerotik plak etiopathogenezinde Chlamydia pneumonia ve Helicobacteria pylori’nin rolü, ARASTIRMA PROJESI, Arastırmacı, 13/12/2012 – 13/06/2014 (ULUSAL)

2.Idari Görevler 2013-2015

Egitim Koordinatörü BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. SERİFOGLU I, OZ İİ, DAMAR M, BUYUKUYSAL MC, TOSUN A, TOKGÖZ Ö. Relationship between the degree and direction of nasal septum deviation and nasal bone morphology. Head Face Med. 2017 Feb 28;13(1):3. doi: 10.1186/s13005-017-0136-2.

2. DAMAR M. Response to Comments on “Pretreatment Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Salivary Gland Tumors Is Associated with Malignancy”. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Dec;155(6):1069-1070.

3. ŞEVİK ELİÇORA S, ERDEM D, DİNÇ AE, DAMAR M, BİŞKİN S. The effects of surgery type and different ossiculoplasty materials on the hearing results in cholesteatoma surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Feb;274(2):773-780. doi: 10.1007/s00405-016-4350-5.

4. DAMAR M, DİNÇ AE, ERDEM D, AYDİL U, KİZİL Y, ERAVCI FC, BİŞKİN S, ŞEVİK ELİÇORA S, IŞİK H. Pretreatment Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Salivary Gland Tumors Is Associated with Malignancy. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Dec;155(6):988-996. Epub 2016 Jul 19

5. DAMAR MURAT,ERDEM DUYGU,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,SERIFOGLU ISMAIL, ÖZ IBRAHIM ILKER,BISKIN SULTAN,UGUR MEHMET BIROL Does Nasal Septal Deviation Have an Influence on Distribution Patterns of the Frontal Ethmoidal Cells?. West Indian Medical Journal, Doi: 10.7727/wimj.2016.076 (Yayın No: 2658940)

6. UYGUR FIRAT,TANRIVERDI HAKAN,ÖRNEK TACETTIN,ERBOY FATMA,ALTINSOY BÜLENT,ATALAY FIGEN,DAMAR MURAT,TOR MÜGE MELTEM Optimal Time for a Control Titration in Patients with Obstructive Sleep Apnea Treated with Non-Invasive Mechanical Ventilation. West Indian Medical Journal, Doi: 10.7727/wimj.2015.504 (Yayın No: 2659431)

7. SEVIK ELIÇORA SULTAN,ERDEM DUYGU,ISIK HÜSEYIN,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM Difficult septal deviation cases; is it open or closed technique?. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (Yayın No: 2662609)

8. BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT,OKTEM SEMA NUR,SAKALLI ERDAL,ERDEM DUYGU,PAKIR ONUR (2016). A new graft material for myringoplasty: bacterial cellulose. European Archives of OtoRhino-Laryngology, Doi: 10.1007/s00405-016-3959-8 (Yayın No: 2643303)

9. UYGUR FIRAT,TANRIVERDI HAKAN,CAN MURAT,ERBOY FATMA,ALTINSOY BÜLENT,ATALAY FIGEN, ÖRNEK TACETTIN,DAMAR MURAT,KÖKTÜRK FÜRÜZAN,TOR MÜGE MELTEM (2016). Association between continuous positive airway pressure and circulating omentin levels in patients witobstructive sleep apnoea. Sleep and Breathing, Doi: 10.1007/s11325-016-1315-2 (Yayın No: 2643470)

10. EMRE ALI UGUR,KARADENIZ ÇAKMAK GÜLDENIZ,KARAKAYA ARPACI DILEK,UYGUN ILIKHAN SEVIL,DAMAR MURAT (2016). The Efficacy of Intraoperative Single Dose Methylprednisolone on Recurrent Laryngeal Nerve Function After Thyroidectomy. International Surgery, Doi: 10.9738 /INTSURG-D-15-00222.1 (Yayın No: 2643260)

11. UYGUR FIRAT,TANRIVERDI HAKAN,AKTOP ZIYAEDDIN,ERBOY FATMA,ALTINSOY BÜLENT,DAMAR MURAT,ATALAY FIGEN (2016). The neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with obstructive sleep apnoea syndrome and its relationship with cardiovascular disease. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 45(2), 121-125., Doi: 10.1016/j.hrtlng.2016.01.002 (Yayın No: 2643425).

12. UYGUR FIRAT,TANRIVERDI HAKAN,CAN MURAT,ÖRNEK TACETTIN,ERBOY FATMA,ALTINSOY BÜLENT,ATALAY FIGEN,DAMAR MURAT,KÖKTÜRK FÜRÜZAN,TOR MÜGE MELTEM (2016). The Impact of Obstructive Sleep Apnoea and Nasal Continuous Positive Airway Pressure on Circulating Ischaemia-Modified Albumin Concentrations. Mediators of Inflammation, 2016, 1-7., Doi: 10.1155 /2016/8907314 (Yayın No: 2643391)

13. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,UGUR MEHMET BIROL,ÖZ IBRAHIM ILKER,SERIFOGLU ISMAIL (2016). Does the Degree of Septal Deviation Affect Cribriform Plate Dimensions and Middle Turbinate Length?. Journal of Craniofacial Surgery, 27(1), 51-55., Doi: 10.1097/SCS.0000000000002220 (Yayın No: 1870641)

14. SERIFOGLU ISMAIL,ÖZ IBRAHIM ILKER,DAMAR MURAT,TOKGÖZ ÖZLEM,YAZGAN ÖMER,SUNAR ERDEM CEMILE ZUHAL (2015). Diffusion-weighted imaging in the head and neck region: usefulness of apparent diffusion coefficient values for characterization of lesions.. Diagnostic and Interventional Radiology, Doi: 10.5152/dir (Yayın No: 1872129)

15. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,SERIFOGLU ISMAIL, ERDEM DUYGU,ÖZ IBRAHIM ILKER (2015). Midface Osseous Dimensions are not Affected by Uncorrected Nasal Septal Deviation. Archives of Otolaryngology & Rhinology, 1(2), 47-51., Doi: 10.17352/2455-1759.000009 (Yayın No: 1872679)

16. Pakır Onur,DINÇ AYKUT ERDEM,DAMAR MURAT,Ilker Akyıldız,SEVIK ELIÇORA SULTAN,ERDEM DUYGU (2015). Recovery time for inflamed middle ear mucosa in chronic otitis media. Acta OtoLaryngologica, 136(3), 245-248., Doi: 10.3109/00016489.2015.1107191 (Yayın No: 1870950)

17. DINÇ AYKUT ERDEM,DAMAR MURAT,ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,KUMBUL YUSUF ÇAGDAS,AYYILDIZ ILKER (2015). Audiometric correlations with pathologies of ossicular chain in 159 ears with chronic otitis media. Clinical Otolaryngology, Doi: 10.1111/coa.12561 (Yayın No: 1871348)

18. DINÇ AYKUT ERDEM,DAMAR MURAT,UGUR MEHMET BIROL,ÖZ IBRAHIM ILKER,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,TUTAR HAKAN (2015). Do the angle and length of the eustachian tube influence the development of chronic otitis media?. The Laryngoscope, 125(9), 2187-2192., Doi: 10.1002/lary.25231 (Yayın No: 1872274)

19. DINÇ AYKUT ERDEM,CÖMERT FÜSUN,DAMAR MURAT,SEVIK ELIÇORA SULTAN,ERDEM DUYGU,ISIK HÜSEYIN (2015). Role of Chlamydia pneumoniae and Helicobacteria pylori in the development of tympanosclerosis. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 273(4), 889-892., Doi: 10.1007/s00405-015-3645-2 (Yayın No: 1871740)

20. DINÇ AYKUT ERDEM,YILMAZ METIN,TUTAR HAKAN,AYDIL UTKU,KIZIL YUSUF,DAMAR MURAT, KEMALOGLU YUSUF KEMAL (2014). Reliability of SleepStrip as a screening test in obstructive sleep apnea patients. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 271(10), 2813-2818., Doi: 10.1007/s00405-014-3087-2 (Yayın No: 1081484)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.DAMAR MURAT (2016). Transoral endoskopik parafaringeal kitle eksizyonu. 12. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOGAZ VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI (Sözlü Bildiri)(Yayın No:2649344)

2. ERDEM DUYGU,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DAMAR MURAT,BISKIN SULTAN (2016). Otoskleroz ile Birlikte Inkudomalleolar Eklem Fiksasyonu Olan Bir Hastada Malleostapedotomi: Vaka Sunumu. 12. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOGAZ VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI (Poster)(Yayın No:2646755)

3. DURMUSLAR MUSTAFA CENK,DAMAR MURAT,APAYDIN ELIF ASLI,TÜRER AKIF (2015). Endoscopic Enucleation of a Large Dentigerous. 22. INTERNATONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Poster)(Yayın No:2684134)

4. DURMUSLAR MUSTAFA CENK,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,MISIR AHMET FERHAT,SEVIK ELIÇORA SULTAN,TÜRER AKIF (2014). Genis radiküler kistin agız içinden endoskopi ile enükleasyonu. 21. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Poster)(Yayın No:2662725)

5. SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT,YUSUF ÇAGDAS KUMBUL (2014). Dev epiglot kisti. 11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOGAZ VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI (Poster)(Yayın No:1884619)

6. BISKIN SULTAN,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,AYDINLI SEVIM,USLU ERDEMIR RABIYE,DAMAR MURAT (2014). Dilin metastatik kordoması. 11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOGAZ VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI (Poster)(Yayın No:2649322)

7. DINÇ AYKUT ERDEM,DAMAR MURAT,UGUR MEHMET BIROL,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,TUTAR HAKAN,ÖZ IBRAHIM ILKER,KUMBUL YUSUF ÇAGDAS,UZUN RASIT (2014). Östaki Tüpü Açı Ve Uzunlugunun Kronik Otitis Media Gelisimindeki Rolü. 11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOGAZ VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI, Doi: 10.1002/lary.25231 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2649180)

8. SEVIK ELIÇORA SULTAN,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,PAKIR ONUR (2014). Bilateral submandibuler gland MALT lenfoma: vaka sunumu.. 11. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOGAZ VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI (Poster)(Yayın No:2649306) 8. SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,BILGIN ERGIN (2014). Bilateral travmatik fasiyal paralizi: vaka sunumu.. 11. ULUSLARARASI KULAK BURUN
BOGAZ VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI (Poster)(Yayın No:2649287)


C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. ÖZ IBRAHIM ILKER,SERIFOGLU ISMAIL,SALIHOGLU YAVUZ SAMI,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,USLU ERDEMIR RABIYE,BÜYÜKUYSAL MUSTAFA ÇAGATAY,ERDEM LÜTFI OKTAY Diagnostic Performance of Diffusion-Weighted MRI And FDG PET/CT In Detecting the Local Recurrence of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Istanbul Medical Journal, Doi: 10.5152/imj. 2016.15010 (Kontrol No: 2643591)

2. BASARER NERMIN,DAMAR MURAT (2011). Pull-through resection and peroral resection in earlystage (T1 and T2) tongue and floor of the mouth cancers: a comparison of two techniques. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 21(6), 305-311., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.047 (Kontrol No: 232150)


D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KUMBUL YUSUF ÇAGDAS,ERDEM DUYGU,DAMAR MURAT,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM (2015). Nazal Dorsumda Erüptif Vellüs Hair Kist: Olgu Sunumu. 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi (Yayın No:2016115)

2. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,ERDEM DUYGU, BAHADIR BURAK (2015). Parotis Bezinde Sebasöz Lenfadenoma.. 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2015926)

3. KUMBUL YUSUF ÇAGDAS,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,ISIK HÜSEYIN,ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN (2015). Larengofarengeal Reflü Hastalarında Koku Fonksiyonlarının Degerlendirilmesi. 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2015602)

4. ERDEM DUYGU,DAMAR MURAT,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN (2015). Östaki Tüpünde Gizli Kalmıs Yabancı Cisim: Vaka Sunumu. 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2015423)

5. SEVIK ELIÇORA SULTAN,ERDEM DUYGU,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,KÖKTÜRK FÜRÜZAN (2015). Bell Palsi’li Hastalarda Kan Parametreleri Iyilesme Süresini Degerlendirmekte Kullanılabilir mi?. 37. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2015753)

6. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,UGUR MEHMET BIROL,UZUN RASIT,ÖZ IBRAHIM ILKER (2015). Nazal septum deviasyonunun derecesi kribriform plate boyutlarını ve orta konka uzunlugunu etkiler mi?. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 27(1), 51-55., Doi: 10.1097/SCS. 0000000000002220, (Yayın No:2649381)

7. ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DAMAR MURAT,BISKIN SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM (2014). Boyunda Dev Lipom: Olgu Sunumu. 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2011122)

8. ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT (2014). Tonsil Kanserinde Klivus Metastazı: Olgu Sunumu. 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2010987)

9. DINÇ AYKUT ERDEM,CÖMERT FÜSUN,UGUR MEHMET BIROL,DAMAR MURAT,SEVIK ELIÇORA SULTAN, ERDEM DUYGU,ISIK HÜSEYIN (2014). Kronik Otitis media ve timpanosklerotik plak etiopathogenezinde Chlamydia pneumonia ve Helicobacteria pylori’nin rolü. 36. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 273(4), 889-892., Doi: 10.1007/s00405-015-3645-2, (Yayın No:2015268)

10. DAMAR MURAT,ONUR PAKIR,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,SEVIK ELIÇORA SULTAN (2013). Ektopik intranazal dis: olgu sunumu. 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2123442)

11. DAMAR MURAT,BISKIN SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,ISIK HÜSEYIN,BEKTAS SIBEL (2013). Mandibula Infantil Fibromatozisi: Olgu Sunumu. 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2123533)

12. DINÇ AYKUT ERDEM,DAMAR MURAT,ONAK KANDEMIR NILÜFER,BISKIN SULTAN,SEVIK ELIÇORA SULTAN,SEVIM ACARSAN (2013). Laringeal fibrosarkom: olgu sunumu. 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2123585)

13. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,ERTEN GÜL (2013). Intraparotid fasiyal sinir schwannomu: olgu sunumu, tanı ve tedavideki zorluklar. 35. Türk UlusaKBB-BBC Kongresi, 2016, 1-4., Doi: 10.1155/2016/3939685, (Yayın No:2123791)

14. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,ISIK HÜSEYIN,PERIHAN UDUL,SEVIK ELIÇORA SULTAN (2013). Submandibuler bez pleomorfik adenomu: olgu sunumu. 35. Türk Ulusal KBB-BBCKongresi, (Yayın No:2123650)

15. DINÇ AYKUT ERDEM,DAMAR MURAT,YUSUF ÇAGDAS KUMBUL,BISKIN SULTAN,SEVIK ELIÇORA SULTAN (2013). Periorbital dermoid kist. 35. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, (Yayın No:2649404)

16. DAMAR MURAT,BASERER NERMIN (2009). T1 ve T2 dil ve agız tabanı tümörlerinde peroral rezeksiyona karsı pull-through rezeksiyon tekniginin onkolojik önemi. 31. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 21(6), 305-311., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.047, (Yayın No:2660477)


E. Diger Yayınlar
1. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BAHADIR BURAK (2016). Parotis Bezinde Sebasöz Lenfadenoma. CausePedia(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 2643677)

2. DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN,ERTEN GÜL,BIZ SERDAR (2016). Facial Nerve Schwannoma of Parotid Gland: Difficulties in Diagnosis and Management. Case Reports in Otolaryngology, 2016, 1-4., Doi: 10.1155/2016/3939685 (Uluslararası)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 2643335)

3. DAMAR MURAT,ERDEM DUYGU,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,BAHADIR BURAK (2015). Dermoid cyst of the parotid gland. ENT CASE, 3, 137-141.(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 1882179)

4. SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT,YUSUF ÇAGDAS KUMBUL (2015). Dev epiglot kisti. ENT CASE, 186-189.(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 1883233)

5. ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT (2015). Tonsil kanserinde klivus metastazı. ENT CASE, 1(2), 155-160.(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 1881693)

6. BISKIN SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,ISIK HÜSEYIN,HAKAN AGAOGLU, DAMAR MURAT (2015). Peritonsiller/Parafaringeal abcess after tonsillectomy. KBB VE BBC Dergisi, 23(3), 110-113.(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 1882546)

7. ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,BILGIN ERGIN (2015). Boyunda dev lipom. KBB VE BBC Dergisi, 23(2), 70-72.(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 1882737)

8. SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT,BILGIN ERGIN (2015). Bilateral Facial Paralysis Caused by Bilateral Temporal Bone Fracture: A Case Report and a Literature Review. Case Reports in Otolaryngology, 2015, 1-4., Doi: 10.1155/2015/306950 (Uluslararası)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 1871567)

9. YILMAZER RASIM,BASKADEM YILMAZER AYÇA,ORHAN KADIR SERKAN,DAMAR MURAT,DEGER KEMAL (2013). A rare cause of oropharyngeal mass: bilateral aberrant internal carotid artery. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 23(6), 348-350., Doi: 10.5606/kbbihtisas. 2013.21548(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 232780)

10. DAMAR MURAT,KALAYCI CEM BURAK,BEKAR ÜLKÜ,BÜNYAMIN TURHAN (2013). Unilateral conjenital aplasia of the submandibular gland. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 23(1), 53-56., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.05658(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 232874)

11. DAMAR MURAT,BASERER NERMIN,ÖZKARA SELVINAZ,YILMAZER RASIM (2012). Late neck metastasis in esthesioneuroblastoma: A case report. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 22, 228-231., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.044(Ulusal)(Hakemli)(Vaka Takdimi) (Yayın No: 232559)


F. Teknik Not, Vaka Takdimi, Çalısma Raporu vb.

1. Vaka Takdimi, DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN, BAHADIR BURAK (2016). Parotis Bezinde Sebasöz Lenfadenoma. CausePedia (Yayın No: 2643677)

2. Vaka Takdimi, DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,BISKIN SULTAN, ERTEN GÜL,BIZ SERDAR (2016). Facial Nerve Schwannoma of Parotid Gland: Difficulties in Diagnosis and Management. Case Reports in Otolaryngology, 2016, 1-4., Doi: 10.1155 /2016/3939685 (Yayın No: 2643335)

3. Vaka Takdimi, ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DAMAR MURAT,DINÇ AYKUT ERDEM, BILGIN ERGIN (2015). Boyunda dev lipom. KBB VE BBC Dergisi, 23(2), 70-72. (Yayın No: 1882737)

4. Vaka Takdimi, BISKIN SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,SEVIK ELIÇORA SULTAN,ISIK HÜSEYIN, HAKAN AGAOGLU,DAMAR MURAT (2015). Peritonsiller/Parafaringeal abcess after tonsillectomy. KBB VE BBC Dergisi, 23(3), 110-113. (Yayın No: 1882546)

5. Vaka Takdimi, ERDEM DUYGU,SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN, DAMAR MURAT (2015). Tonsil kanserinde klivus metastazı. ENT CASE, 1(2), 155-160. (Yayın No: 1881693)

6. Vaka Takdimi, DAMAR MURAT,ERDEM DUYGU,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,BAHADIR BURAK (2015). Dermoid cyst of the parotid gland. ENT CASE, 3, 137-141. (Yayın No: 1882179)

7. Vaka Takdimi, SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT, YUSUF ÇAGDAS KUMBUL (2015). Dev epiglot kisti. ENT CASE, 186-189. (Yayın No: 1883233)

8. Vaka Takdimi, SEVIK ELIÇORA SULTAN,DINÇ AYKUT ERDEM,BISKIN SULTAN,DAMAR MURAT, BILGIN ERGIN (2015). Bilateral Facial Paralysis Caused by Bilateral Temporal Bone Fracture: A Case Report and a Literature Review. Case Reports in Otolaryngology, 2015, 1-4., Doi: 10.1155 /2015/306950 (Yayın No: 1871567)

9. Vaka Takdimi, YILMAZER RASIM,BASKADEM YILMAZER AYÇA,ORHAN KADIR SERKAN,DAMAR MURAT,DEGER KEMAL (2013). A rare cause of oropharyngeal mass: bilateral aberrant internal carotid artery. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 23(6), 348-350., Doi: 10.5606 /kbbihtisas.2013.21548 (Yayın No: 232780)

10. Vaka Takdimi, DAMAR MURAT,KALAYCI CEM BURAK,BEKAR ÜLKÜ,BÜNYAMIN TURHAN (2013). Unilateral conjenital aplasia of the submandibular gland. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 23(1), 53-56., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2013.05658 (Yayın No: 232874)

11. Vaka Takdimi, DAMAR MURAT,BASERER NERMIN,ÖZKARA SELVINAZ,YILMAZER RASIM (2012). Late neck metastasis in esthesioneuroblastoma: A case report. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 22, 228-231., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.044 (Yayın No: 232559)


G.Üniversite Dısı Deneyim

2009-2010 OPERATÖR DOKTOR ISTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANESI

2011-2011 OPERATÖR DOKTOR HAKKARI DEVLET HASTANESI

2011-2012 OPERATÖR DOKTOR OSMANIYE DEVLET HASTANESI

2012-2017 YARD. DOÇ. DOKTOR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


H. Kurslar

BIYOISTATISTIK KURSU, BIYOISTATISTIK, BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI, Kurs, 23.12.2013 -27.12.2013 (Ulusal)

1.14. ISTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU, ENDOSKOPIK SINÜS CERRAHISI KADAVRADA UYGULAMALI DISEKSIYON KURSU, ISTANBUL ÜNIVERSITESI, ISTANBUL TIP FAKÜLTESI, Kurs, 24.11.2010 -25.11.2010 (Ulusal)

2.9.ISTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU, ENDOSKOPIK SINÜS CERRAHISI KADAVRADA UYGULAMALI DISEKSIYON KURSU

SEPTORINOPLASTI VE RADYOFREKANS KADAVRADA UYGULAMALI DISEKSIYON KURSU HORLAMA VE UYKU APNESI KURSU, ISTANBUL ÜNIVERSITESI, ISTANBUL TIP FAKÜLTESI, Kurs, 12.11.2008 -16.11.2008 (Ulusal)

3.BAS-BOYUN TÜMÖRLERI CANLI CERRAHI KURSU, CERRAHI DISEKSIYON, BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI, Kurs, 17.05.2014 -18.05.2014 (Ulusal)

4.6. UYGULAMALI TIROID ULTRASONOGRAFI KURSU, TIROID USG, BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI, Kurs,16.05.2014 -16.05.2014 (Ulusal)

5. 11. ISTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU, ENDOSKOPIK SINÜS CERRAHISI KADAVRADA UYGULAMALI DISEKSIYON KURSU

SEPTORINOPLASTI VE RADYOFREKANS KADAVRADA UYGULAMALI DISEKSIYON KURSU, ISTANBUL ÜNIVERSITESI, ISTANBUL TIP FAKÜLTESI, Kurs, 12.11.2009 -15.11.2009 (Ulusal)

6. TÜRK KBB VE BBC VAKFI EGITSEL KURSLAR

TIMPANOPLASTI: ARKA DUVAR REKONSTRÜKSIYONU VE OSSIKÜLOPLASTI

RINOPLASTIDE TIP CERRAHISI

KOLESTEATOMA CERRAHISI

SRP PÜF NOKTALARI

ENDOSKOPIK DAKRIOSISTORINOSTOMI

NAZAL VALV CERRAHISI

ISITMENIN ELEKTROFIZYOLOJIK DEGERLENDIRILMESI

SÖZLÜ SUNUM HAZIRLAMA VE SUNMA, 31. TÜRK ULUSAL KBB VE BBC KONGRESI, Kurs, 28.10.2009-01.11.2009 (Ulusal)

7. YÜKSEKÖGRETIMDE EGITICILERIN EGITIMI, EGITICILERIN EGITIMI, BÜLENT ECEVIT ÜNIVERSITESI, Kurs, 24.12.2013 -27.12.2013 (Ulusal)

X