Op. Dr. Öğr. Üyesi O. Melih BEYSEL

Op. Dr. Öğr. Üyesi O. Melih BEYSEL Hakkında

Branşı: Üroloji
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

Doğum Tarihi: 23.09.1968

Eğitim Bilgileri:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 1991

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İhtisas - 1996

Mezuniyet Sonrası Görevler:

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çorlu Devlet Hastanesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Mevki Asker Hastanesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Katıldığı Kurslar:

Kongre ve Eğitim Programlarında Panelist ve Davetli Konuşma Dökümü

Androloji Bilim Dalı Asistan Eğitim Programı

“Güncel Androloji Literatürünün Tartışılması” Ocak-2003

5.Ulusal Androloji Kongresi

Diyabet ve Cinsel Fonksiyon Bozukluğu 06 Haziran 2003

Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -İstanbul

ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 04 Mart-2004

Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -İzmir

ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 11 Mart-2004

Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -Ankara

ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 30 Mart-2004

Androlojide Yenlikler ve Zor Vakaların Çözümü Sempozyumu

Mini Sempozyum-Sildenafilin diğer PDE5 inhibitörlerinden farkı 11 Haziran 2004

6.Ulusal Androloji Kongresi

BPH’nin Medikal Tedavisinde Kullanılan İlaçlarla PDE5 İnhibitörlerinin Etkileşimi 08 Haziran 2006

6.Ulusal Androloji Kongresi

Erektil Disfonksiyon ve Sildenafil – Zor Vakalar 09 Haziran 2006

6.Ulusal Androloji Kongresi

PDE5 İnhibitörlerinin İlaç Etkileşimleri 11 Haziran 2006

7.Ulusal Androloji Kongresi

Prostatit – Güncel Sınıflama 07 Haziran 2007

Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi

Üretritler ve İnfertilite 07 Haziran 2008

8. Ulusal  Androloji Kongesi

Katıldığı Kurs, Seminer ve Sempozyumlar  

Endoüroloji Derneği Yaz Okulu-Laparoskopi&PCNL

1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi

Temel Ürodinami Kursu

8. Ulusal Androloji Kongresi

24.  European Association of Urology Congress

Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı

20. Ulusal Üroloji Kongresi

İnternational Continence Society Educational Course

Sempozyum: Androlojide Güncelleme ve Avrasya androloji Zirvesi

5.Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu

1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi

European Society for Sexual Medicine 2007

4.Genitüriner İnfeksiyon sempozyumu

7.Ulusal Androloji Kongresi

19.Ulusal Üroloji Kongresi

Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler

Ürolojide Robotik Cerrahi

6.Ulusal Androloji Kongresi

American Urological Association Annual Meeting

18.Ulusal Üroloji Kongresi

Androlojide Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu

1.Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi

BPH Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

5.Ulusal Androloji Kongresi

18. European Association of Urology Congress

14.European Society for Pediatric Urology Congress

Erkek infertiitesinde Varikosel(Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu)

17.Ulusal Üroloji Kongresi

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi

American Urological Association Annual Meeting

4.Ulusal Androloji Kongresi

5.Ankara Üroonkoloji Kursu

Üreteroskopi Kursu

16.Ulusal Üroloji Kongresi

Üretra Cerrahisinde Paradoksal Konular Kursu

III.Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi

American Urological Association Annual Meeting

3.Ankara Üroonkoloji Kursu

12.ANKEM Kongresi

I.Ulusal Üro-Jinekoloji Sempozyumu

17.Ulusal Üroloji Kongresi

Androloji ve Erkek İnfertilitesi

II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi

Birinci Kontinan Diversiyon Toplantısı

II.Vakıf Gureba Tıp Kongresi

İmpotans ve Korpus Kavernozum Revaskülarizasyonu Sempozyumu ve Kursu

3.Ankara Üroonkoloji Kursu

4th Mediterranean Congress of Urology

17.Ulusal Üroloji Kongresi

“Erectile Dysfunction” Toplantısı

International Congress on Andrology in Turkey


Yayınlar:

6-Benign prostat hipertrofisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile “Visual Laser Ablation”’un bir yıllık tedavi sonuçlarının karşılaştırılması.

¨    Şengör, F., Beysel, M., Erol, A., Yücebaş, E., Erdoğan, K..

14.Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris

7- Power doppler sonografi: akut pyelonefritin erken tanısında yeni bir teknik.

¨      Aslan R., Beysel M., Gürdal M., Yücel Y., Şengör F.

16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.  

8-Tekrarlayan bulbo-membranöz üretra darlıklarının tedavisinde ND:YAG lazerin kullanımı.

¨      Gürdal M., Beysel M., Aslan R., Yücebaş E., Ekinci M., Şengör F.

16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

9-Penis fraktüründe klinik yaklaşımız.

¨      Beysel M., Aslan R., Kulalı Ş., Gürdal M., Şengör F.

16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

10-Sigara içen ve/veya varikoselli hastaların sperm morfolojisi ve hareketliliğindekideğişim.

¨      Beysel M., Aslan R., Kulalı Ş., Erdoğan K., Şengör F.

16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

11-Hipospadias tedavisinde güncel yaklaşım.

¨      Gürdal M., Tekin A., Aslan R., Beysel M., Yücebaş E., Şengör F.

5.   Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 2001, Samsun.

12-İntrinsik sfinkter yetmezliğinin cerrahi tedavisinde pubovajinal sling yöntemi: allograft fasya lata kullanımıyla ilgili deneyim.

¨      Gürdal M, Tekin A, Kireçci S, Yücebaş E, Beysel M, Şengör F.

2.Ulusal Ürojinekoloji kongresi,2002, İstanbul.

13- Sigara ve/veya varikoselin sperm morfolojisi ve hareketliliği üzerine etkisi var mı?

¨      Beysel, M., A. Tekin, E. Yücebaş, Ş. Kulalı, F. Şengör.

 1. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi, 2002, İstanbul

14- Benign prostat hiperplazisine bağlı mesane çıkımı obstrüksiyonunda ultrasonografi ile belirlenen mesane ağırlığının klinik ve ürodinamik parametrelerle korelasyonu.

¨      Tekin, A., Kulalı Ş., Gürdal M., Yücebaş E., Beysel M., Şengör F..

 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

15- Normal rektal muayene ve yüksek serum PSA düzeyleri (4-20 ng/ml) olan erkeklerde serbest ve total PSA değişkenliğinin prostat histolojisi ile ilişkisi.

¨      Tekin, A., Yücebaş E., Özkazanç D., Gürdal M., Beysel M., Şengör F..

 17. Ulusal Üroloji Kongresi2002, Antalya.

16- Penil fraktürlerde tanısal araştırma ve tedavi: klinik bulguların doğruluğu ve kavernozografinin değeri.

¨      Tekin, A., Beysel M., Gürdal M., Yücebaş E., Şengör F..

 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

17- Benign prostatik hiperplazili erkeklerde doksazosin tedavisinin bir vasküler risk faktörü belirteci olan ortalama trombosit hacmi (MPV) üzerine etkisi.

¨      Tekin, A., Demirtunç R., Şengör F., Bilgi M., Beysel M., Başar M..

 17. Ulusal Üroloji Kongresi,2002, Antalya.

18- Varikosel ve/veya sigara kullanımının sperm morfolojisi ve hareketliliği üzerine etkisi.

¨      Beysel, M., A. Tekin, M. Gürdal, E. Yücebaş, E. Alkan, F. Şengör.

 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

19- Renokolonik fistül: olgu bildirisi

Kılıçoğlu G, Beysel M, Kuş D, Sarıtaş M, Alkan E, Tilki M, Şengör F.

23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2002, Antalya.

X