Prof. Dr. Mustafa Bülent ERTUĞRUL

Prof. Dr. Mustafa Bülent ERTUĞRUL Hakkında

Branşı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 
Reyap Hastanesi Çorlu ve İstanbul Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinikleri Başkanı
 
Reyap Hastanesi Çorlu ve İstanbul Kronik Yara ve Diyabtik Ayak Bakım Ünitesi Direktörü
 
Yabancı Dil: İngilizce 
 
Eğitim Bilgileri
 
1993 - Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
2003 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
Mezuniyet Sonrası Görevler
 
Özel İstanbul Medicine Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mesul Müdürlüğü
 
2004 - Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 
2020 - Reyap Hastaneleri İstanbul ve Çorlu

1993’te Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

Uzmanlık eğitiminin ardından kısa bir süre Özel İstanbul Medicine Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mesul Müdürlüğü’nü yaptıktan sonra, 2004 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda uzman kadrosuna atandı.

Aynı bölümde 2007’de Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör unvanı aldı. Ağustos 2020 tarihinden itibaren Reyap Hastaneleri’nde çalışmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere 80’in üzerinde araştırma makalesi ve kitap bölümü, 100’ün üzerinde kongre ve sempozyum bildirisi bulunmaktadır. Akademik yaşamı süresince 11 araştırma projesinde proje yöneticisi ya da yardımcı araştırıcı olarak bulunmuştur.

Oxford Üniversitesi Nuffield Ortopedi Merkezi’ne 2015 yılında, Zürih Üniversitesi Balgrist Üniversite Hastanesi’ne 2019 yılında birer ay gözlemci öğretim üyesi olarak davet edilmiş ve çalışmıştır. En önemli ilgi alanları diyabetik ayak infeksiyonları, ortopedik infeksiyonlar, viral hepatitler, HIV, deri ve yumuşak doku infeksiyonları, akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotik direnci, yoğun bakım infeksiyonları ve mantar infeksiyonlarıdır. Alanıyla ilgili bir çok kongre ve simpozyumda başkan, bilimsel sekreter ve bilimsel komite üyesi olarak görev almıştır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği, Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu (IWGDF) ve Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu Derneği (BAMÇAG) üyelikleri bulunmaktadır.

Uluslararası Diyabetik Ayak Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Tanı ve Tedavi Rehberi çalışmalarına 2011 yılından bu yana yardımcı üye olarak katılmaktadır. 2017 yılından bu yana KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. KLİMİK Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu kurucu üyesidir ve 2011 – 2015 yılları arasında Çalışma Grubu Sekreterliği görevini yürütmüş ve 2017 yılından itibaren grubun başkanlığını yürütmekte, 2015 yılından bu yana İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır.  

X