Uzm. Dr. Hayriye AK YILDIRIM

Uzm. Dr. Hayriye AK YILDIRIM Hakkında

Branşı: Biyokimya Laboratuvarı
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri:

1994-1997 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997-2000 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007-2011 Düzce Ün. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı (Uzmanlık)

Mezuniyet Sonrası Görevler:

2001-2002 Prt. Doktor   Sağlık Ocağı / Samsun

2002-2007 Prt. Doktor Sağlık Ocağı / Ankara

2011-2013 Uzman Dr.  Geyve Devlet Hastanesi

2013-2016 Uzman Dr.  İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016-2017 Uzman Dr. Lifeport Hospital

2017-         Uzman Dr. Reyap Esenyurt Hastanesi

Katıldığı Kurslar:

  1. Elektroforez Kursu
  2. Tıbbi Laboratuvarlarda Analitik Olguya Dayalı Kalite Yönetimi Kursu
  3. Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite ve Akreditasyon Kursu
  4. Tıbbi Laboratuvar Gereksinimlerinin Karşılanma Süreçleri Kursu
  5. Kütle Spektrofotometreleri ve Klinik Uygulamaları Kursu

Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Memişoğulları R, Yüksel H, Yıldırım HA, Yavuz O. Performance characteristics of dipstick and microscopic urinalysis for diagnosis of urinary tract infection. Eur. J. Gen. Med. 2010;7(2):174-178.

2. Kandiş H, Erkan ME, Yildirim U, Güneş H, Erbaş M, Yildirim HA, Gezer S, Kara IH. Comparison of the effects of N-acetyl cysteine and erdosteine in rats with renal injury caused by paracetamol intoxication. Hum Exp Toxicol. 2011;30(9):1350-8.

3. Demirin H, Ozhan H, Ucgun T, Celer A, Bulur S, Cil H, Gunes C, Yildirim HA.  Normal range of mean platelet volume in healthy subjects: Insight from a large epidemiologic study.Thromb Res. 2011 Oct;128(4):358-60. Epub 2011 May 28.

4. MELEN Investigators: Aydin Y, Ozhan H, Albayrak S, Turker Y, Bulur S, Erden İ, Besir FH, Demirin H, Aydin LY, Dikici S, Memisogullari R, Baltaci D, Erkan ME,  Erbas M, Yazgan Ö, Basar C, Aydin M, Alemdar R, Kaya A, Ordu S, Caglar O, Dumlu T, Gungor A, Celbek G, Yildirim HA, Uçgun T, Bulur Ş, Yanik E, Canan F, Karabacak A, Yalcin S, Önder E, Kayapinar O, Celer A, Cemalettin, Aslantas Y, Ekinozu İ, Coskun H, Kudas Ö, Yazgan S,Kutlucan A, Cil H,  Erbilen E.  MELEN Study: Rationale, Methodology and Basic Results Eur J Gen Med. 2011;8(4):308-313

5. Aydın LY, Aydın A, Beşir HF, Demirin H, Yıldırım H, Önder E, Dumlu T, Celbek G. Effect of smoking intensity on thyroid volume, thyroid nodularity and thyroid function: the Melen study. Minerva Endocrinol. 2011;63:1-2

6. Ordu S, Ozhan H, Alemdar R, Yildirim H, Gungor A, Caglar SO, Aydin M, Bulur S. Cystatin C levels in patients with dipper and nondipper hypertension.J Investig Med. 2012 Apr;60(4):676-9.

7. Baltacı D, Kutlucan A, Ozturk S,  Karabulut İ, Yıldırım HA, T Celer A, Celbek G,  Kara İH. Evaluation of vitamin B12 level in middle-aged obese women with metabolic and nonmetabolic syndrome: case-control study. Turk J Med Sci. 2012;42(5):802-809.

8. Memişoğulları R, Yıldırım HA, Uçgun T, Erkan ME, Güneş C, Erbaş M, Güngör A, Yanık ME. Prevalence and etiology of anemias in the adult Turkish Population. Turk J Med Sci. 2012; 42 (6): 957-963

9. Yavuz T, Uzun O, Macit A, Comunoglu C, Yavuz O, Silan C, Yuksel H, Yildirim HA. Pyrrolidine dithiocarbamate attenuates the development of monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension. Pathol Res Pract. 2013 May;209(5):302-8.

10. Yüksel H, Yavuz O, Iş M, Comunoğlu N, Uzüm G, Akyüz F, Yıldırım HA. Simvastatin reduces VEGF and NO levels in acute stages of experimental traumatic brain injury. Neurol Sci. 2013 Mar 31.

11. Demirin H, Memişoğullari R, Uçgun T , Yildirim HA, Celer A, Bulur Ş, Yanik ME, Güneş C. Have the reference ranges of anemia parameters like iron, ferritin, vitamin B12 and folate been correctly settled in Turkish adults living in western Black Sea Region? Turk J Bioch.2012;37(4);356-361

12. Erbas M, Demiraran Y, Yildirim HA, Sezen G, Iskender A, Karagoz I, Kandis H. Comparison of effects on the oxidant/antioxidant system of sevoflurane, desflurane and propofol infusion during general anesthesia.Rev Bras Anestesiol. 2015 Jan-Feb;65(1):68-72.

13. Pusuroglu H, Akgul O, Erturk M, Bolat I, Tasbulak O, Ornek V, Gul M, Ozyilmaz SO, Yildirim HA, Kokturk U, Yilmaz E, Kalkan AK, Durmuş G.Assessment of relationship between galectin-3 and ambulatory ECG-based microvolt T-wave alternans in sustained systolic-diastolic hypertension patients.Blood Press Monit. 2016 Oct;21(5):265-70

14.Altin FH, Yildirim HA, Tanidir IC, Yildiz O, Kahraman MZ, Ozturk E, Celebi SB, Kyaruzi M, Bakir İ. Alterations in antioxidant and oxidant status of children after on-pump surgery for cyanotic and acyanotic congenital heart diseases.Cardiol Young. 2016 May 19:1-8.

15.Pusuroglu H, Somuncu U, Bolat I, Akgul O, Ornek V, Yıldırım HA, Akkaya E, Karakurt H, Yıldırım A, Savaş AU. Galectin-3 is associated with coronary plaque burden and obstructive sleep apnea syndrome severity. Kardiol Pol. 2017 Feb

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Memişoğulları R, Yıldırım HA, Orhan N, Yavuz Ö. Böbrek Biyopsisi Kadar Bilgi VerenTetkik: Rutin İdrar Analizi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2008;3:77-84

2. Önder E, Aydın Y, Güngör A, Celbek G, Kır S, Yıldırım HA, Demirin H, Cinemre H Subklinik Hipotiroidili Kadın Hastalarda Karotis İntima Media Kalınlığı. Turk Jem. 2010;14:89-94

3.Orhan N, Yıldırım HA, Yüksel H, Yavuz Ö, Memişoğulları R. Troponin I ölçümünde hemolizin immünoassay sisteminin analitik performansına etkisi. Türk Klinik Biyokimya Derg. 2010;8(1):1-7

4. Güngör A, Aydın Y, Celbek G, Başar C, Alemdar R, Ordu S, Yıldırım HA, Özhan H: Dipper ve nondipper hipertansiyon hastalarında asimetrik dimetil arjinin düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal. 2010;37:332-338

5. Yıldırım HA, Memişoğulları R. Polikistik Over Sendromu’nda Gözlenen Biyokimyasal Bozukluklar Konuralp Tıp Dergisi. 2011;3(1):42-48

 C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. Memişoğulları R, Yüksel H, Yıldırım HA, Yavuz Ö. Üriner sistem enfeksiyonu tanısında idrarın kimyasal ve mikroskopik analizinin güvenilirliği. 8.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bodrum, Özet Kitabı, 139, P–101, 2008.

2. Yavuz Ö, Yüksel H, Yıldırım HA, Orhan N, Memişoğulları R. İkinci trimester biyokimyasal tarama belirteçlerinin bölgesel MoM düzeylerinin değerlendirilmesi: Ön çalışma sonuçları.  8. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Bodrum, Özet Kitabı, 150, P–124, 2008.  

3. Albayrak, S, Memişoğulları R, Özhan H, Yavuz Ö, Yıldırım HA, Ordu S, Yüksel H. Kalp yetersizliği olan hastalarda CA 125 ve NT-Pro BNP ile sağ kalp boyutları arasındaki ilişki. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, Kapadokya, 29 Ekim–1 Kasım 2008

4. Memişoğulları R, Yüksel H, Koçer A, Yıldırım HA, Özdemirli B, Migren hastalarında serum hs-CRP ve PAPP-A düzeyleri. XX. Ulusal Biyokimya Kongresi, Kapadokya, 29 Ekim–1 Kasım 2008.

5. Orhan N, Yıldırım HA, Yüksel H, Yavuz Ö, Memişoğulları R. Troponin I ölçümünde hemolizin immünoassay sisteminin analitik performansına etkisi. 9. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23–26 Nisan 2009, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 135, P–122

6. Yıldırım HA, Yüksel H, Orhan N, Yavuz Ö, Memişoğulları R. Serumda sodyum ölçümünde rutin olarak kullanılan indirekt iyon selektif elektrot yöntemi ile direkt yöntemin karşılaştırılması. 9. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23–26 Nisan 2009, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 134, P–120.

7. Yüksel H, Orhan N, Yıldırım HA, Yavuz Ö, Memişoğulları R. İndirekt ve direkt iyon selektif elektrot yöntemleri ile serumda sodyum ölçümünde hemoliz interferansının değerlendirilmesi. 9. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23–26 Nisan 2009, Antalya, Program ve Özet Kitabı, 134, P–121.

8. Yüksel H, Yavuz Ö, İş M, Üzüm G, Akyüz F, Yıldırım HA. Deneysel kafa travmasında simvastatinin akut dönemdeki koruyucu etkisi. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28–31 Ekim 2009, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, 221, KB–044.

9. Yıldırım HA, Yüksel H, Uçgun T, Orhan N, Yavuz Ö,  Memişoğulları R. Pnömatik tüp taşıma sistemi ve kan alma tekniğinin hemoliz indeksine etkisi. 21. Ulusal Biyokimya Kongresi, 28–31 Ekim 2009, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, 213, KB–034.

10. Aydn LY, Aydın Y, Beşir FH, Demirin H, Yıldırım HA, Önder E, Dumlu T, Celbek G Sigarayükünün tiroid hacmi, nodülaritesi vefonksiyonlarına etkisi; Melen calışması.33. Tükiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya, Program ve Özet Kitabı,109,PS013

11. Aydın Y, Kutlucan A, Kır S, Yıldırım HA, Önder E, Alemdar R Celbek G, Aslantaş Y. Guatr varlığı metabolik sendrom öncüsü olabilir mi? 33. Tükiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya, Program ve Özet Kitabı,111,PS-017

12. Erkan  M, Albayrak M, Karataş A, Köse SA, Keskin F, Yıldırım HA, Erkan ME, Aydın Y İdiyopatik hirsutizm ve polikistik over sendromlu hastalarda serum resistin seviyeleri ve insülin rezistansı 33. Tükiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya, Program ve Özet Kitabı,221,PS-212

13. Yıldırım HA, Demirin H, Aydın Y, Önder E,Coşkun H, Uçgun T, Celbek G, Köse SA,  Memişoğulları R. Polikistik over sendromu olan hastalarda inflamasyon belirteçlerinin vücut kitle indeksi ile ilişkisi 33. Tükiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya, Program ve Özet Kitabı,226,PS-220

14. Fazla kilolu olmak polikistik over sendromlu hastalarda ADMA ile ilişikili ateroskleroz mekanizmalarının agrevasyonu için bir risk faktorüdür. Erkan M, Albayrak M Köse SA, Karataş A, Keskin F, Yıldırım HA, Erkan ME, Aydın Y33. Tükiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 12-16 Ekim 2011, Antalya, Program ve Özet Kitabı,253,PS-261

15. Hilmi Demirin H, Ramazan Memişoğulları R, Uçgun T, Yıldırım HA, Celer A, Bulur Ş, Yanık  ME, Güneş C Erişkinlerde anemi parametreleri için referans aralıkları. XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım- 2 Aralık 2011, Adana, Program ve Özet Kitabı, P-013

16. Memişoğulları R, Yıldırım HA, Uçgun T, Erkan ME, Güneş C, Erbaş M, Güngör A, Yanık ME.  Erişkin türk toplumunda anemi sıklığı ve etiyolojisi. XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım- 2 Aralık 2011, Adana, Program ve Özet Kitabı, P-014

17. Demirim H, Yıldırım HA, Köse SA, Karataş A, Aydın Y, Önder E, Memişoğuları R. Faktör V Leiden mutasyonu polikistik over sendromlu hastalarda daha mı sıktır? XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım- 2 Aralık 2011, Adana, Program ve Özet Kitabı, P-044

18. Kandiş H, Erkan ME, Yildirim U, Güneş H, Erbaş M, Yildirim HA, Gezer S, Kara IH. Comparison of the effects of N-acetyl cysteine and erdosteine in rats with renal injury caused by paracetamol intoxication. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi,6-9 Mayıs 2010, Antalya, Program ve Özet Kitabı, SS-09

19. Baltacı D, Kutlucan A, Yıldırım HA, Celer A, Sayın S, Celbek G,  Kara İH. Orta yaş grubu obez kadınlarda vitamin B12 seviyesi. 6. Aile Hekimliği Kongresi, 28-30 Nisan 2011, İstanbul, Program ve Özet Kitabı,36, PS-019

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında(Proceedings) basılan bildiriler :

1. Kandiş H, Baltacı D, Yildirim HA, Yildirim U, Deniz T, Memişoğulları R, Gezer S, Kara IH. Comparison of the efficacy of N-acetyl cysteine and erdostein in treatment of rats with liver injury inducet by paracetamol intoxication. The 2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine,28-31 October 2010, Antalya, Turkey, OP-057


Dernek ve Kuruluş Üyelikleri:

Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Biyokimya Derneği

X