Uzm. Dr. Mehmet Yadigar KIRICI

Uzm. Dr. Mehmet Yadigar KIRICI Hakkında

Branşı: Radyoloji
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri:

Yüksek lisans  Tıp Fakültesi Ankara  Üniversitesi 1999-2007

 Tıpta Uzmanlık Radyoloji A.B   Trakya Üniversitesi 2011-2016

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE VE SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE KİMYASAL ŞİFT GÖRÜNTÜLEMENİN KATKISI

Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr Sedat Alpaslan TUNCEL

Mezuniyet Sonrası Görevler:

Ar.Gör. Trakya Üniversitesi Radyoloji-Edirne 2011-2016

Uzm.Doktor. Kadirli Devlet Hastanesi-Osmaniye 2016-2017

Uzm.Doktor. Özel Reyap Hastanesi 2017- Halen

Katıldığı Kurslar:

Türk Radyoloji Derneği

 Türk Girişimsel Radyoloji Derneği


Yayınlar:

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

B1. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Ermiş V, Temizöz O, Şimşek O, Ünlü E. Late-Type Hemorragic Disease and İntracranial Bleeding A Newborne with CT and MRI Findings. 49th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology(ESPR), Athens, Pediatr Radiol 42 (Suppl 3), p529: C-162, 2012

 

  1. Ermiş V, Gençhellaç H, Kırıcı MY, Temizöz O, Ünlü E, Tunçbilek N, Tuncel S, Çağlı B, Gaeini N. Abdminal pain and wandering spleen in young children: a rare cause of abdominal pain. 49th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology(ESPR), Athens, Pediatr Radiol 42 (Suppl 3), p516: C-125, 2012

 

B3. Gençhellaç H, Ermiş V, Kırıcı MY, Temizöz O. İnfant  with renal calyx rupture and urinoma secondary to posterior urethral valve: sonographic diagnosis. 49th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology(ESPR), Athens, Pediatr Radiol 42 (Suppl 3), p567: C-274, 2012

 

B4. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çağlı B, Tuncel SA, Yılmaz E, Ünlü ME. Computarised Tomography and Magnetic Resonance İmaging Findings in Moyamoya Disease.26th Congress and Refresher Course  of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir, SP-44, 2013

 

  1. Çağlı B, Tuncel SA, Kırıcı MY, Ermiş V, Yılmaz E, Ünlü ME. Osteoradionecrosis after radiation therapy for tongue cancer: A case report. 26th Congress and Refresher Course  of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir,  SP-39, 2013.

B6. Çağlı B, Tuncel SA, Kırıcı MY, Ermiş V, Esenkaya A, Ünlü ME. MRI findings of two cases with Sternberg channel encephalocele. 26th Congress and Refresher Course  of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir,  SP-43, 2013.

 

B7. Kırıcı MY, Çağlı B, Tuncel SA, Esenkaya A, Ünlü ME. A thyroid follicular carcinoma presented with calvarial metastases; A case report. 26th Congress and Refresher Course  of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir,  SP-48, 2013.

 

  1. Sivri F, Çağlı B, Tuncel SA, Kırıcı MY, Esenkaya A, Ünlü ME. Parapharyngeal space schwannoma: a case report. 26th Congress and Refresher Course  of European Society of Head and Neck Radiology(ESHNR), İzmir,  SP-50, 2013.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

D1. Ayvaz S, Karaca S, Gençhellaç H, Kırıcı MY, Çancılar E,  Pul M. Uzun Mezorşiuma Bağlı Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu. Kırıkkale 2013;15(3): 43-45

D2. Tekataş A,  Çağlı B,  Tuncel SA, Kırıcı MY, Ünlü E. Gemsitabine Kullanımına İkincil Posterior Geri Dönüşlü Lökoensefalopati. Klinik Görünüm / Images in Clinical Neurology 2013. doi:10.4274/Tnd.48379

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

E1. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Başaran UN, Karaca S, Karamustafaoğlu A, Çağlı B, Ünlü ME. Atipik Semptomlarla(Ürtiker) Gelen Akciğer İnflamatuar Myofibroblastik Tümörlü Çocuk Olguda Görüntüleme Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E2. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Karaca S, Aksu B, Temizöz O, Çağlı B, Ünlü ME. Herlyn Werner Wunderlich sendromunda görüntüleme bulguları; çocuk olgu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E3. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Karaca S, Aksu B, Temizöz O, Ünlü ME. Çocuk olguda karın ağrısında nadir bir neden: Himen imperforatumda US ve MR görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E4. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Sağıroğlu T, Temizöz O, Tuncel SA, Çağlı B, Ünlü ME. Amfizematöz kolesistitte gelişen sistik arter psödoanevrizmasında görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E5. Tuncel SA, Çağlı B, Kırıcı MY, Alas RC, Gençhellaç H, Tunçbilek N, Ünlü ME. Zoledronik asit tedavisine bağlı gelişen mandibular osteonekrozu: MR bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E6. Kırıcı MY, Dolgun ZN, Gençhellaç H, Varol GF, Tunçbilek N, Cansız Türkeş T, Ünlü ME. Erken postpartum dönemde rastlantısal gestasyonel trofoblastik hastalıkta görüntüleme bulguları.  34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E7. Ermiş V, Tuncel SA, Çağlı B, Tekataş A, Kırıcı MY, Ünlü ME. Mandibular Ameloblastom; Bir vaka sunumu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E8. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Tuncel SA, Gaeini N, Ermiş V, Sivri Fatih, Ünlü ME. Terminal ileumda gelişen gastrointestinal stromal tümör(GİST
 

olgusunda karakteristik görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E9. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Tuncel SA, Çağlı B, Mıdık SÇ, Sivri Fatih, Ünlü ME. İntrahepatik portosistemik venöz şantlı olguda kolesistit ve safra kesesi perforasyonu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E10. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Tuncel SA, Çağlı B, Tunçbilek N , Sivri Fatih, Mıdık SÇ Ünlü ME. Metastatik Akciğer hastalığını taklit eden bir akciğer tüberküloz olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E11. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çağlı B, Sivri F, Mıdık SÇ, Ermiş V, Ünlü ME. Apandisit ile prezente olan çekum tümörlü olguda görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E12. Gençhellaç H, Kırıcı MY, Uyanık Şevki, Can Güray, Çağlı B, Temizöz O, Ünlü ME. Primer GİS lenfoması şeklinde prezente olan Non-Hodgkin Lenfomalı olguda GİS tutulumu-‘Multifokal Jejunal Anevrizmatik GİS Lenfoması’. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E13. Tuncel SA, Çağlı B, Mıdık SÇ, Kırıcı MY, Gençhellaç H, Ünlü ME. Diyabet ile ilişkili parotis bezi patolojisi: Sialoadenozis olgusu. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E14. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çağlı B, Sivri F, Ermiş V, Mıdık SÇ, Ünlü ME. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E15. Gençhellaç H, Sivri F, Kırıcı MY, Tuncel SA, Çağlı B, Ermiş V, Ünlü ME. Morgagni herni olgusunun bilgisayarlı tomografi bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.

 

E16. Kırıcı MY, Gençhellaç H, Çiftdemir M, Özviran TM, Sivri F, Tuncel SA, Ünlü, ME. Osteoid osteomalı çocuk olguda karakteristik görüntüleme bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 

-Abdominal Radyoloji..Ercan Karakoç.. Safra kesesi ve Bilier sistem Radyolojisi, 2012

-Türkiye klinikleri Prostat özel sayısı- Prostat Kanseri Radyolojisi, 2013


Katıldığı Kongreler:

G1. 49th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Radiology, 2012, Athens, Greece

 

G2. Onkolojide Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Edirne, 2012

 

G3. Türk Radyoloji Derneği, Abdomen Radyolojisi Sempozyumu, İstanbul, 2012

 

G4. Türk Radyoloji Derneği, Toraks Radyolojisi Sempozyumu, İstanbul, 2012

 

G5. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi, Edirne, 2012

 

G6. 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, 2013

 

G7. Bilimsel Araştırma Planlama Kursu, Edirne, 2013

 

G8. Radyoloji Kış Okulu, Antalya, 2014

X