Uzm. Dr. Recai ALEMDAR

Uzm. Dr. Recai ALEMDAR Hakkında

Branşı: Kardiyoloji
 
E-Posta Adresi: [email protected]

Doğum Tarihi: 25/05/1982

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Bilgileri:

Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi (2000-2006)

Düzce Üniversitesi Kardiyoloji – Kardiyoloji (2007-2011)

Mezuniyet Sonrası Görevler:

Araştırma Görevlisi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü (2007-2011)

Uzman Doktor Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  (2011-2014)

Uzman Doktor Etimesgut Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği (2014-2018)

Uzman Doktor Reyap Hastanesi İstanbul (2018 – Halen)

Mesleki İlgi Alanlarım:

Girişimsel Kardiyoloji: 

Koroner (kalp damarları), karotis (beyin damarları), renal (böbrek damarları), periferik arterler (kol ve bacak damarları) ile ilgili perkutan girişimler.

Konjenital (Doğumsal) kalp hastalıkları

TAVR (Transkateter Aort Kapak Replasmanı- Kasık atardamarından kapak değişimi)

MitraClip (Kasık toplardamarından mitral kapak tamiri)

 Kardiyak Görüntüleme:

Transtorasik Ekokardiyografi

 Transözofajiyal Ekokardiyografi

3D Ekokardiyografi


Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Albayrak S, Ordu S, Ozhan H, Yazici M, Aydin M, Alemdar R, Kaya A. Effect of olmesartan medoxomil on cystatin C level, left ventricular hypertrophy and diastolic function. Blood Pressure 2009; 1-5.

A2. Ordu S, Ozhan H, Caglar O, Alemdar R, Basar C, Yazici M, Erd en I. Mean platelet volume in patients with dipper and non-dipper hypertension. Blood Press. 2010 Feb;19(1):26-30.

A3. Ozhan H, Erden I, Ordu S, Aydin M, Caglar O, Basar C, Yalcin S, Alemdar REfficacy of short-term high-dose atorvastatin for prevention of contrast-induced nephropathy in patients undergoing coronary angiography.  Angiology. 2010 Oct;61(7):711-4. Epub 2010 Apr 14.

A4. Erden I, Erden EC, Ozhan H, Basar C, Aydin M, Dumlu T, Alemdar R. Poor-quality sleep score is an independent predictor of nondipping hypertension. Blood Press Monit. 2010 Aug;15(4):184-7.

A5. Kandis H, Ozhan H, Ordu S, Erden I, Caglar O, Basar C, Yalcin S, Alemdar R, Aydin M. The prognostic value of mean platelet volume in decompensated heart failure. Emerg Med J. 2010 Jul 26

A6. Ordu S, Ozhan H, Alemdar R, Aydin M, Basar C, Caglar O, Yazici M, Yalcin S. Pioglitazone improves ventricular diastolic function in patients with diabetes mellitus: a tissue Doppler study.  Acta Cardiol. 2010 Aug;65(4):401-6.

A7.  Bulur S, Ozhan H, Erden I, Alemdar R, Aydin M, Caglar O, Basar C, Ordu S. Efficacy of olmesartan therapy on fibrinolytic capacity in patients with hypertension. Blood Coagul Fibrinolysis. 2010 Oct 21.

A8. Bilge M, Tolunay H, Kurmuş O, Köseoğlu C, Alemdar R, Ali S. Anadolu Kardiyol Derg. Percutaneous renal denervation in patients with resistant hypertension-first experiences in Turkey. 2012 Feb;12(1):79-80.

A9. Ordu S, Gungor A, Yuksel H, Alemdar R, Ozhan H, Yazici M, Albayrak S. The impact of pioglitazone therapy on glycemic control, blood pressure and inflammatory markers in patients with diabetes mellitus. Acta Endo (Buc) 2010 6: 73-82.

A10. Ozhan H, Alemdar R, Caglar O, Ordu S, Kaya A, Albayrak S, Turker Y, Bulur S; for the MELEN Investigators. Performance of Bioelectrical Impedance Analysis in the Diagnosis of Metabolic Syndrome. J Investig Med. 2012 Mar;60(3):587-591.

A11. Besir FH, Yazgan O, Ozhan H, Aydin Y, Basar C, Aydin M, Alemdar R, Bulur S; Melen Investigators. Acta Cardiol. 2011 Dec;66(6):759-64. Carotid intima media thickness and cardiometabolic risk associates in Turkish adults. 

A12. Ordu S, Ozhan H, Alemdar R, Yildirim H, Gungor A, Caglar SO, Aydin M, Bulur S. Cystatin C Levels in Patients With Dipper and Nondipper Hypertension. J Investig Med. 2012 Feb 27.

A13. Ordu S, Ozhan H, Alemdar R, Aydin M, Caglar O, Yuksel H, Kandis H.  Carbohydrate antigen-125 and N-terminal pro-brain natriuretic Peptide levels: compared in heart-failure prognostication.  Tex Heart Inst J. 2012;39(1):30-5.

A14. Cil H, Bulur S, Türker Y, Kaya A, Alemdar R, Karabacak A, Aslantaş Y, Ekinözü I, Albayrak S, Ozhan H; MELEN Investigators. Echocardiography. 2012 Jul;29(6):647-51. Impact of body mass index on left ventricular diastolic dysfunction.

A15. Bilge M, Alemdar R, Yasar AS. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Apr 16. Successful percutaneous mitral valve repair with the mitraclip system of acute mitral regurgation due to papillary muscle rupture as complication of acute  myocardial infarction.

A16. Bilge M, Tolunay H, Yasar AS, Alemdar R, Ali S, Kurmus O. J Heart Valve Dis. 2013 Jan;22(1):89-92. Transcatheter aortic valve implantation with a CoreValve bioprosthesis in a 57-year-old man.

A17. Bilge MSaatci Yaşar AAli SAlemdar RAnadolu Kardiyol Derg. 2014 Sep;14(6):549-50. doi: 10.5152/akd.2014.5355. Epub 2014 Jun 25. Left atrial spontaneous echo contrast and thrombus formation at septal puncture during percutaneous mitral valve repair with the MitraClip system of severe mitral regurgitation: a report of two cases.

A18. Bilge M, Alemdar R, Ali S, Saatcı Yaşar A. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Aug;14(5):475-6. doi: 10.5152/akd.2014.5352. Epub 2014 Mar 26. Percutaneous mitral valve repair with the MitraClip system in a patient with subacute severe mitral regurgitation caused by papillary muscle rupture.

A19. Kırbaş Ö, Kurmuş Ö, Köseoğlu C, Duran Karaduman B, Saatçi Yaşar A, Alemdar R, Ali S, Bilge M. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Dec;14(8):728-32. doi: 10.5152/akd.2014.5078. Epub 2014 Apr 2. Association between admission mean platelet volume and ST segment resolution after thrombolytic therapy for acute myocardial infarction.

A20. Bilge M, Ali S, Alemdar R, Yasar AS, Erdogan M. EuroIntervention. 2014 Sep;10(5):570-573. doi: 10.4244/EIJV10I5A99. First experience with the jailed pressure wire technique in the provisional side branch stenting of coronary bifurcation lesions.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ozhan H, Yazici M, Kaya A, Albayrak S, Ordu S, Alemdar R, Aydin M. Lifestyle modification decreases the mean platelet volume in prehypertensive patients. ESC Congress 2009, 29 August-2 September, Barcelona-SPAIN. (P4268- European Heart Journal ( 2009 ) 30 ( Abstract Supplement ), 723)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Bulur S, Ordu S, Kaya A, Alemdar R, Yazıcı M, Özhan H. Sağ Sinüs Valsalva Çıkışlı Tek Koroner Anomali Olgusu. Hipokrat Kardiyoloji.2008; 42: 71-2

C2. Alemdar R, Ordu S, Aydın M, Çağlar O, Başar C, Alçelik A, Yalçın S. Stabil ve Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Ortalama Trombosit Hacminin Karşılaştırılması. Hipokrat Kardiyoloji 2009; 44: 94-98

C3. Erdoğu İ , Özhan H, Albayrak S, Yazici M, Erden İ, Ordu S, Alemdar R, Kayapinar O, Başar C. Konuralp Tıp Dergisi 2010;2(1):1-7. İnvaziv Tedavi Uygulanmış Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Prognostik Belirteçler. 

C4. Güngör A, Aydın Y, Celbek G, Başar C, Alemdar R, Ordu S, Yıldırım HA, Özhan H. Dipper ve nondipper hipertansiyon hastalarında asimetrik dimetil arjinin

düzeyleri. Asymmetric dimethylarginine levels in dipper and nondipper hypertensive patients. Dicle Medical Journal. 2010;37(4):332-338

C5. Ordu SÖzhan H, Uzun H, Alemdar R, Erden İ, Yazıcı M, Gültekin E.Adenotonsiller Hipertrofisi Olan Hastalarda Kardiyak Fonksiyonların  Değerlendirilmesi Assessment Of Cardiac Functions In Patients With Adenotonsillar Hypertrophy. Düzce Tıp Dergisi 2011; 13(2): 51-55

C6. Erden İ, Albayrak S, Aydın M, Kayapınar O, Alemdar R, Özhan H.Elektif Koroner Anjiyografi Esnasında Sol Ana Koroner Arter Tıkanması. Left Main Coronary Artery Occlusion During Elective Coronary Angiography: Case Report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2012;24(3):287-90

C7. Özhan H, Alemdar R, Çağlar O, Erden İ, Albayrak S, Kandis H. Spontaneous occlusion of the left anterior descending artery immediately following coronary angiography. Koroner anjiyografiden hemen sonra sol ön inen arterin spontan tıkanıklığı. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi  2012;20(4):901-903.

C8.  Ordu S, Albayrak S, Alemdar R, Aydın M, Yazıcı M, Özhan H. Stabil Kalp Yetersizliği Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi. Mean platelet volume in patients congestive heart failure. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009; 21 (3):343-8.

C9. Alemdar R, Çağlar O, Özhan H, Başar C, Erden İ, Aydın M, Kandiş H. Primary Angioplasty in Very Old Patients with Acute Myocardial Infarction: Report of Two Cases and Review of the Literature. Akut Miyokard İnfarktüslü Çok Yaşlı Hastalarda Primer Anjiyoplasti: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2012;24(2):144-7

 

C10. Aydın Y, Celbek G, Kutlucan A, Önder E, Güngör A, Alemdar R, Coşkun H, Özhan H. Batı Karadeniz Bölgesinde Obezite Prevelansı: Melen Çalışması. Obesity Prevelance in West Black Sea Region: The Melen Study. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2012; 16: 52-7.

C11. Bulur S, Erkan M, Aydın M, Çağlar O, Alemdar R, Yalçın S. Akut Koroner Sendromda Eş Zamanlı İki Koroner Damarda Trombüs Görülmesi: Üç Olgu Sunumu. Acute Coronary Syndrome with Thrombus in  Two Coronary Vessels at the Same Time: Three Case Reports. Düzce Tıp Dergisi 2011; 13(2): 51-55.

C12. Çağlar O, Kayapınar O, Aydın M, Alemdar R, Albayrak S, Özhan H. Postpartum Dönemde Gelişen Spontan Koroner Arter Diseksiyonu. Spontaneous Coronary Artery Dissection in the Post-Partum Period. Konuralp Tıp Dergisi 2011;3(2):33-34.

C13. Aydın M, Erkan M, Bulur S, Yazıcı S, Alemdar R, Çağlar O. Romatoid Artritli Bir Hastada Atrioventriküler Tam Blok. Atrioventricular Block in a Patient with Rheumatoid Arthritis. Konuralp Tıp Dergisi 2011;3(3):26-28. 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Kaya A, Kaya Y, Ordu S, Albayrak S, Özhan H, Yazıcı M, Cinemre H, Alemdar R. Perkütan koroner işlem yapılan hastalarda reinfarktüs prediktörü: BNP. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İSTANBUL

D2. Ordu S, Alemdar R, Aydın M, Güngör A, Önder E, Yazıcı M, Satılmışoğlu MH, Alçelik A. İleri Aort Darlığı İle Koroner Arter Hastalığı Ve Miksoma Birlikteliği. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya.

D3. Ordu S, Albayrak S, Cinemre H, Yüksel H, Güngör A, Alemdar R, Aydın M, Alçelik A. Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda CA 125 (Carbohydrate Antigen 125) NT-Pro BNP İlişkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya.

D4. Ordu S, Kaya A, Önder E, Yüksel H, Alemdar R, Aydın M, Özhan H, Yazıcı M. Kalp Yetersizliği Hastalarında Sol Atriyum Çapı İle Mean Platelet Volüm Arasındaki İlişki. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya

D5. Ordu S, Alemdar R, Aydın M, Güngör A, Özhan H, Albayrak S, Bilir C, Korkmaz U. Kalp yetersizliği ve mean platelet volume (ortalama trombosit hacmi) ilişkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya 

D6. Yazgan Ö, Ordu S, Albayrak S, Alemdar R, Yazıcı M, Aydın M, Korkmaz U, Güngör A. Pioglitazon Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonları Üzerine Etkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya

D7. Kaya A, Balaban Y, Ordu S, Alemdar R, Satılmışoğlu MH, Yazıcı M, Özhan H. Atriyal Fibrilasyonlu 54 Yaşında Erkek Hastada Dev Miksomanın Eksizyonu Sonrası Sinüs Ritminin Elde Edilmesi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya

D8. Ordu S, Aydın M, Alemdar R, Albayrak S, Güngör A, Özhan H, Alçelik A. Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Carbohydrate Antigen 125 (CA 125) İle Hastalığın Şiddeti Arasındaki İlişki. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya.

D9. Alemdar R, Aydın M, Alçelik A, Kayapınar O, Bulur S, Ordu S, Bilir C. Dev Hareketli Vejetasyon İle Prezente Olan Ve Ölümcül Seyreden İnfektif Endokardit Olgusu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya   

D10. Ordu S, Yazgan Ö, Alemdar R, Aydın M, Albayrak S, Güngör A, Özhan H. Koroner Yavaş Akımı Olan Hastalarda Nebivolol Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya.

D11. Albayrak S, Ordu S, Aydın M, Alemdar R, Akyıldırım H, Önder E, Kaya A, Alçelik A. Nebivolol Tedavisinin Koroner Yavaş Akımda Metabolik Etkileri. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya. 

D12. Ordu S, Erden I, Albayrak S, Alemdar R, Aydın M, Yalçın S, Yazıcı M, Özhan H. Stabil kalp yetmezliği olan hastalarda sistatin C düzeyleri ile yaşam süresi arasındaki ilişki. Türk Kardiol Dern Arş 2009, Suppl 5

 

D13. Albayrak S, Ordu S, Yüksel H, Erden İ, Özhan H, Alemdar R, Aydın M, Yazıcı M. Stabil kalp yetersizliği hastalarında sistatin C, CRP ve troponin değerlerinin prognostik önemi. Türk Kardiol Dern Arş 2009, Suppl 5

 

D14. Özhan H, Ordu S, Çağlar SO, Aydın M, Alemdar R, Yazıcı M, Kandiş H, Başar C. Dekompanse kalp yetersizliği hastalarında ortalama trombosit hacminin prognostik değeri. 26. Ulusal kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim, İstanbul

 

D15. Erden İ, Aliağaoğlu C, Özhan H, Çağlar O, Aydın M, Alemdar R, Aslantaş Y, Başar C. Kobalt krom stent ile tedavi edilen hastalarda stent-içi restenoz ile nikel alerjisi iliskişi. 26. Ulusal kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim, İstanbul 

 

D16. Aydın M, Çağlar SO, Alemdar R, Ordu S, Özhan H, Erden İ, Karabacak A, Celbek G. Hipertansif hastalarda olmesartan tedavisinin fibrinolitik tedavi üzerine etkinliği. 26. Ulusal kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim, İstanbul

 

D17. Özhan H, Ordu S, Çağlar SO, Aydın M, Alemdar R, Yazıcı M, Kandiş H, Başar C. Dekompanse kalp yetersizliği hastalarında ortalama trombosit hacminin prognostik değeri. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D18. Çağlar SO, Alemdar R, Aydın M, Ordu S, Özhan H, Başar C, Kayapınar O, Yalçın S. Non-dipper ve dipper hipertansif hastalarda sistatin C düzeyleri. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D19.  Aydın M, Alemdar R, Çağlar SO, Ordu S, Özhan H, Erden İ, Celbek G, Karabacak A. Hipertansif hastalarda olmesartan tedavisinin fibrinolitik sistem üzerine etkinliği. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D20. Özhan H, Erden İ, Eroğlu İ, Alemdar R, Aydın M, Çağlar SO, Kayapınar O, Başar C. İnvaziv tedavi uygulanmış akut koroner sendromlu hastalarda prognostik faktörler. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D21. Satılmışoğlu MH, Özhan H, Albayrak ES, Kaya A, Erden İ, Yazıcı M, Çağlar SO, Aslantaş Y. Koroner arter hastalığı için aile öyküsü pozitif olan bireylerde asimetrik dimetil arjinin düzeylerinin geleneksel risk puanlama yöntemleri ile ilişkisi. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D22. Çağlar SO, Başar C, Özhan H, Alemdar R, Aydın M, Alçelik A, Yalçın S. Enoxaparin kullanımı sonucu gelişen masif rektus kılıf hematomu. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D23. Alemdar R, Aydın M, Çağlar SO, Yalçın S, Başar C, Kayapınar O, Aslantaş Y, Alçelik A. Elektif koroner anjiografi esnasında sol ana koroner arter trombozu gelişen olguda stent uygulaması ile açıklığın sağlanması. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D24. Özhan H, Kandiş H, Çağlar SO, Bulur S, Alemdar R, Aydın M, Celbek G, Başar C. Kalp yetersizliği prognozunda karbonhidrat antijeni-125 (Ca- 125) ve N-terminal pro-B natriüretik peptid (NTP-BNP) düzeylerinin karşılaştırılması. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D25. Çağlar SO, Özhan H, Bulur S, Erden İ, Aydın M, Alemdar R, Aslantaş Y, Başar C. Postpartum dönemde gelişen spontan koroner arter diseksiyonu. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D26. Bulur S, Aydın M, Çağlar SO, Erkan ME, Alemdar R, Özhan H, Erden İ, Celbek G. Romatoid artiritli bir hastada atriyoventriküler tam blok. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D27. Bulur S, Çağlar SO, Özhan H, Erden İ, Alemdar R, Aydın M, Yalçın S, Aslantaş Y. Akut koroner sendromda eş zamanlı iki koroner damarda trombüs görülmesi: Üç olgu sunumu. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)

 

D28. Bulur S, Aslantaş Y, Özhan H, Çağlar SO, Alemdar R, Aydın M, Yalçın S, Başar C. Nadir rastlanan bir koroner anomali olgusu: RCA ve CX arasında koroner fistül. İç Hastalıkları Dergisi 2010; 17 (Ek 1)        

 

D29. Özhan H, Bulur S, Beşir H, Yazgan Ö, Aydın Y, Başar C, Yalçın S, Aydın M, Alemdar R, Karabacak A. Türk erişkinlerinde karotis intima-media kalınlığı ve ilişkili kardiyometabolik faktörler: Hipertansiyonla önemli bir bağımsız ilişki. Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1.

 

D30. Özhan H, Albayrak S, Türker Y, Bulur S, Aydın M, Alemdar R, Ordu S, Kaya A, Altıntaş Y, Ekinözü İ. Biyoempedans analiziyle ölçülen viseral obezitenin prevalansı ve ilişkili faktörler. Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1.

 

D31. Özhan H, Aydın L, Erkan M, Aslantaş Y, Dumlu T, Ordu S, Kaya A, Aydın M, Alemdar R, Yalçın S. Sigarayı bırakma motivasyonları. Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1.

 

D32. Özhan H, Beşir H, Aslantaş Y, Yazgan Ö, Aydın Y, Güngör A, Celbek G, Alemdar R, Albayrak S, Başar C. Normal bireylerde karotid intima media düzeyi ve korelatları. Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1.

 

D33. Özhan H, Cil H, Türker Y, Alemdar R, Aydın M, Kaya A, Ordu S, Aslantaş Y, Cağlar O, Kayapınar O. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü. Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1.

 

D34. Özhan H, Demirin H, Aslantaş Y, Ekinözü İ, Uçgun T, Yıldırım H, Çağlar O, Türker Y, Alemdar R, Kayapınar O. Sağlıklı kişilerde ortalama trombosit hacmi değer aralığı: Geniş çaplı bir epidemiyolojik çalışmanın içgörüsü. Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1.

 

D35. Bulur S, Aydın M, Alemdar R, Ordu S, Celbek G, Kutlucan A, Özhan H. Metabolik sendromlu Türk erişkinlerinde kardiyovasküler risk profilinin incelenmesi. Türk Kardiyol Dern Arş 2011, Suppl 1.

 

D36. Bilge M, Alemdar R, Yasar AS, Tolunay H, Ali S, Kurmus Ö, Erayman A, Efe T, Aslan T, Köseoglu C, Duran B, Akdi A, Erdoğan M. Düşük oranda kalıcı pacemaker gereksinimi sağlayabilen CoreValve uygulama tekniği: Pacamaker eşliğinde yüksek seviyeli implantasyon. Türk Kardiyol Dern Arş 2012, Suppl 2.

 

D37. Bilge M, Alemdar R, Ali S, Yasar AS, Tolunay H, Köseoglu C, Efe T, Erayman A, Kurmus Ö, Aslan T, Duran B, Erdoğan M, Duran M. Mekanik Mitral Kapak Protezli Bir Hastaya CoreValve İle TAVİ Uygulanımı. Türk Kardiyol Dern Arş 2012, Suppl 2.

 

D38. Bilge M, Ali S, Alemdar R, Tolunay H, Yasar AS, Efe T, Kurmus Ö, Erayman A, Duran B, Aslan T, Akdi A, Erdoğan M, Köseoğlu C.Perkutan Girişimlerde Femoral Arterde Geniş Introducer Sheath Kullanılan Hastalarda (TAVİ ve diğer) Çift Proglide İle Giriş Yerinin Kapatılması. Türk Kardiyol Dern Arş 2012, Suppl 2.

 

D39. Bilge M, Ali S, Alemdar R, Yasar AS, Erdoğan M, Kurmus Ö, Erayman A, Efe T, Aslan T, Duran B, Köseoglu C, Sivri S, Duran M. Hemodinamik ve Klinik Olarak Stabil Olmayan Bir Hastada Aynı Seansta Korunmasız Sol Ana Koronere ve Karotis Artere Girişim. Türk Kardiyol Dern Arş 2012, Suppl 2.

 

D40. Bilge M, Yaşar AS, Ali S, Tolunay H, Alemdar R, Erdoğan M, Köseoğlu C, Kurmuş Ö, Erayman A. Efe T, Aslan T, Duran B, Sivri S. Renal denervasyonun güvenirliliği ve ilk deneyimlerimiz. Türk Kardiyol Dern Arş 2012, Suppl 2.         


Katıldığı Kongreler:

    1. The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions Meeting, Las Vegas Nevada, Ocak 2013 (2013 yılı Ulusal Katılımlı Kardiyoloji Kongresi’nde en iyi bildiri ödülü sonrasında)
    2. Percutaneous Mitral Valve Repair Meeting, Belçika, Mart 2013. (MitraClip eğitimi)
    3. 13th Annual World Congress on Insulin Resistance, Diabetes, & Cardiovascular Disease, Los Angeles. (Poster sunumu)
X