Asist. Prof. Levent Dikbaş

Ginecología y Obstetricia

 • fecha de nacimiento: 1966
 • lengua extranjera: inglés

El Currículum del Médico

Escuela de Medicina y Año de Graduación

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Lugar y Año de Especialización Formación

Atatürk Üniversitesi

Tareas de Postgrado
 • Ağrı Asker Hastanesi, 1995-1997
 • Ağrı Devlet Hastanesi, 1997-2001
 • Erzurum Numune Hastanesi, 2001-2003
 • Erzurum Nene Hatun Doğumevi, 2003-2014
 • Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 2014-2017
 • Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017-2019
 • Antalya, Özel Yaşam Hastanesi, 2019-2020
 • Nene Hatun Doğumevi, Başhekim Yrd.
 • Ağrı Devlet Hastanesi, Başhekim Yrd.
 • Nene Hatun Doğumevi, Ameliyathane Sorumlu Doktoru
 • Iğdır Üniversitesi SHMYO, Tıbbi Teknikler ve Hizmetler Bölüm Başkanı
 • Iğdır Üniversitesi, Sağlık Proje Danışma Grup Başkanı
 • Iğdır Üniversitesi, Akademik Teşvik İnceleme Kurulu Üyesi (Sağlık Bilimleri)
 • Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Başkanı
 • Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlu Hekimi
Estudios Científicos

BAP: Intrauterin gelişme geriliği olan gebelerde ve rekürren abortuslarda PON2 ve PON3 enzimlerinin olası etkisi. (Iğdır Üniversitesi-2015-SBE-B01) Sonuçlandı.

Artículo

Artículos Publicados en Revistas Arbitradas Internacionales

 1. Dikbas, L., Yapca, O. E., Dikbas, N., & Gundogdu, C. (2017). Paraoxonase-2 and paraoxonase-3: comparison of mRNA expressions in the placentae of unexplained intrauterine growth restricted and noncomplicated pregnancies. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 30(10), 1200-1206. Citations :7 (SCI-Expanded)
 2. Celik, O., Acet, M., Arpaci, H., Dikbas, L., Imren, A., Duran, B., … & Aydin, S. (2018). Navigation problems of ICSI or naive blastocyst can be solved with artificial blastocyst. Reproductive Biology and Endocrinology, 16(1), 7. (SCI-Expanded)
 3. Dikbas, L., Dur, R., Tas, İ. H., Yapça, Ö. E., & Dikbas, N. (2018). Low transcriptional activity of PON2 in recurrent abortion: A novel therapeutic agent?. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction. 47 (8), 379-38. (SCI-Expanded)
 4. Dikbas, L., Zan E., Duran B. (2020). AMH, Induction Protocols, Age and Total Motile Sperm Count Do Not Affect the Success of Pregnancy in Intrauterine Insemination: A Single Center Retrospective Study. Ec Endocrinology and Metabolic Research. 5(9): 24-29. (Uluslararası alan indexinde taranan hakemli dergi)

Artículos Publicados en Revistas Nacionales Arbitradas

 1. Selimoğlu E., Eşrefoğlu M., Parlak M., Dikbaş L., Öztürk A., Ertaş A.: The incidence of nasal staphylococcus aureus carriage among women and its relation with hormonal status. Turk J Med Res 1995; 13(2): 55-58.
 2. Kadanalı S., Okur A., Küçüközkan T., Dikbaş L.: Preeklampsi ve Osteoporoz. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1996; 11: 52-55
 3. Tanrıverdi EÇ, Dikbaş L*., Calıkoğlu O., Koca Ö., Kadıoğlu BG.: The Relation Between The Burnout And Job Satisfaction And Sociodemographic Factors Of Health Personnel Working In A Maternity Hospital. Medical Journal of Bakırköy 2017; 13:32-39* Corresponding author.
 4. Tanrıverdi, E. C., Dikbas, L., Alay, H., Kadioglu, B. G., & Ozkurt, Z. (2018). Seroprevalance of Rubella Antibodies Among Pregnant Women in a Regional Maternity Hospital in Eastern Turkey. Medıterranean Journal Of Infectıon Mıcrobes And Antımıcrobıals, 7.
 5. Dikbaş, L. Human Papilloma Virüs Aşıları: Güncel Tartışmalar (2017). Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 19(3), 81-85

Publicación

 • Capítulos en Libros Nacionales Escritos: FERTİLİTE ARTIRICI CERRAHİ GİRİŞİMLER. (BölümX. Ektopik Gebelik Cerrahisinin Fertilite Üzerine Etkileri. Editörler: Prof Dr Önder Çelik- Prof Dr Bülent Duran) (Baskıda)

Trabajos presentados en Reuniones Científicas Internacionales y Publicados en las Actas

 1. Kadanalı S., Küçüközkan T., Küçük M., Dikbaş L. : Tedaviyi kabul etmeyen bir malign melanom vakasının seyri ve etik sorun. 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 6-11 Kasım 1994 ANTALYA.
 2. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesindeki gebelerde rubella seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 3. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesindeki gebelerde sitomegalovirus seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 4. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesinde jinekolojik cerrahi yapılan hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 5. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesinde jinekolojik cerrahi yapılan hastalarda HBSAg, ANTI-HBSAg, ANTI-HCV, ANTI-HIV seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 6. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. : Bir bölge hastanesinde gebe kadınlarda toxoplazma seroprevelansı. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 7. Tanrıverdi E., Özkurt Z., Kamalak Z., Koca Ö., Parlak E., Dikbaş L. Abortus kliniği ile prezente olan bir Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Olgu sunumu. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 8. Koca Ö., Dikbaş L., Tanrıverdi EÇ., Özkurt Z. Obstetrik ve Jinekolojik cerrahi geçiren kadınlarda cerrahi alan enfeksiyonuna neden olan etkenlerin ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 9. Koca Ö., Dikbaş L., Tanrıverdi EÇ., Özkurt Z. Rahimiçi araç kullanan semptomatik olan kadınların örneklerinden izole edilen candida türlerinin antifungal direnç ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 10. Tanrıverdi EÇ., Dikbaş L., Koca Ö., Özkurt Z. Üriner enfeksiyonu olan kadınlarda idrar kültürlerinden elde edilen E.coli suşlarında antibiyotik direnç durumunun değerlendirilmesi. 5.EKMUD platformu, Nisan 2015. İZMİR
 11. Dikbaş L*., Yapça ÖE., Dikbaş N., Gündoğdu C.: Paraoxonase-2 And Paraoxonase-3: Comparison of mRNA Expressions In The Placentae of Unexplained Intrauterine Growth Restricted and Noncomplicated Pregnancies. 3-6 Mart 2016 Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. ERZURUM (Sözel Bildiri)
 12. Yapça ÖE., Topdağı YE., Delibaş İB., Dikbaş L., Yörük N.; Rekürren Molar Gebelik, IVF sonrası 5.Molar Gebelik Vakası. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 5-9 Ekim 2016. ANTALYA.

Trabajos presentados en Reuniones Científicas Internacionales y Publicados en las Actas

 1. Kadanalı S., Okur A., Küçüközkan K., Dikbaş L.: Preeklampsi ve Osteoporoz. 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-6 Haziran 1995, ANTALYA.
 2. Tokgöz Y., Dikbaş L., Özmen B., Atabekoğlu C., Sönmezer M. : AN UNUSUAL INDICATION OF IVF: KARTAGENER’S SYNDROME. 19th World Congress on IVF in conjunction with 6th Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress, October 4 – 8, 2017, Antalya.
This site is registered on wpml.org as a development site.