Hekim Kadromuz

Reyap Sağlık Grubu Doktorları

Hekimlerimiz

All Çorlu Gastroenteroloji İstanbul İ + Ç | Kalp ve Damar Cerrahisi Ç | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ç | Kadın Hastalıkları ve Doğum Ç | Kadın Hastalıkları ve Doğum - Tüp Bebek Ünitesi (ÜYTE) İ + Ç | Ortopedi ve Travmatoloji İ + Ç | Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ç | Kardiyoloji Kardiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İ + Ç | Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üroloji Nöroloji Kalp ve Damar Cerrahisi Ç | Beyin ve Sinir Cerrahisi Genel Cerrahi Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) Tıbbi Onkoloji Ç | İç Hastalıkları Ç | Nefroloji Kulak Burun Boğaz Ortopedi ve Travmatoloji Ç | Genel Cerrahi İ + Ç | Çocuk Cerrahisi Ç | Göz Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Göz Hastalıkları Ç | Ortopedi ve Travmatoloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Ç | Kulak Burun Boğaz Ç | Üroloji Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ç | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Radyoloji Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi İ + Ç | Radyoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ç | Dermatoloji (Cildiye) Ç | Medikal Estetik Nükleer Tıp Ç | Anestezioloji ve Reanimasyon Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Göğüs Hastalıkları Ç | Radyoloji Biyokimya Laboratuvarı Ç | Biyokimya Laboratuvarı İç Hastalıkları Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dermatoloji (Cildiye) Ç | Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Ç | Göğüs Hastalıkları Ç | Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) Ç | Nöroloji Ç | Acil Servis Acil Servis Radyasyon Onkolojisi Ağız ve Diş Sağlığı Ç | Psikoloji Psikoloji Beslenme ve Diyet Ç | Beslenme ve Diyet

Makale ve Yayınlar: Dr. Kadayıfçı’nın şu ana kadar 118 uluslararası,…

Randevu Oluştur

Kurs ve SertifikalarFTR Board Sertifikası, Türkiye FTR Derneği, İstanbul. Klinik Dansitometri…

Randevu Oluştur

EĞİTİMLER SERTİFİKASYONLAR 2012 yılında Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitimi Sertifikasyonunu…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar:  1- Temel Kas ve Kemik Tümörleri Kursu. 18-19…

Randevu Oluştur

Ödüller: 1. G Ayvaz,. S. Aycan , A. Karakoç, S. …

Randevu Oluştur

Tıbbi İlgi Alanları: Girişimsel Kardiyoloji Periferik girşimsel işlemler Klinik kardiyoloji…

Randevu Oluştur

1993’te Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: İskemik Böbrekte Tübüler ve İnterstisyel Fibrozisin Decorin ile…

Randevu Oluştur

Yayınlar: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. Güngen B.D.,Aydemir…

Randevu Oluştur

Yurtdışında Geçici Olarak Gönüllü Eğitim Verdiği Ülkeler Moritanya İslam Cumhuriyeti(2015)…

Randevu Oluştur

  Yönetilen Tezler: Azize Çetintürk, Hemiplejik omuz ağrısında klinik ve…

Randevu Oluştur

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 25 adet makale ve…

Randevu Oluştur

Kurs ve Sertifikalar: Onkoplastik Meme Cerrahisi Eğitimi, Maidstone Hastanesi, 2011,…

Randevu Oluştur

Yayınlar: 1. Semiz M, Kavakçı O, Yontar G, Yıldırım O.…

Randevu Oluştur

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANLARI Tez Başlığı: –…

Randevu Oluştur

Yayınlar: Uluslararası makaleler: 1.  Kahraman S, Yilmaz R, Kirkpantur A,…

Randevu Oluştur

ULUSAL ve ULUSLARARASI YETERLİK VE SERTİFİKALAR Türk Kulak Burun Boğaz…

Randevu Oluştur

  Katıldığı Kurslar: Sertifikalı ve Ağırlıklı İlgi / Çalışma Alanları:…

Randevu Oluştur

Eğitim Bilgileri: 1993-1999 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi – Lisans Bilgi…

Randevu Oluştur

  Dernek ve Kuruluş Üyelikleri: TMFTP DERNEĞİ TSRM ÜREME SAĞLIĞI…

Randevu Oluştur

ÜYELİK TJOD- TÜRKİYE JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ TÜRKİYE KADIN DOĞUM…

Randevu Oluştur

  Katıldığı Kurslar: 2.Çukurova Gastro-intestinal hastalıklar ve Cerrahisi sempozyumu Çukurova…

Randevu Oluştur

Yayınlar: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Akçay S,…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Mikro Cerrahi Dernek ve Kuruluş Üyelikleri: Tabip Odası

Randevu Oluştur

  Dernek ve Kuruluş Üyelikleri: TOTBID Türk Tabipleri Birliği

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: TOD Şaşılıkta Cerrahi Prensipler Kursu TOD Çocuklarda Refraksiyon…

Randevu Oluştur

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Meningiomlarda matrix metalloproteinaz-1 enziminin değerlendirilmesi (İstanbul…

Randevu Oluştur

DENEYİMİ 2016 – HALEN  REYAP HASTANESİ Kulak Burun Boğaz Dr.…

Randevu Oluştur

Yönetilen Tezler Tıpta Uzmanlık KUMBUL YUSUF ÇAGDAS, (2015). Larengofarengeal reflü…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Kongre ve Eğitim Programlarında Panelist ve Davetli Konuşma…

Randevu Oluştur

Op. Dr. Öğr. Üyesi Seyfi Emir, 1994 yılında Eyüp Lise’sini…

Randevu Oluştur

Professional Memberships: •  Radiological Society of North America •  European…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Milli Pediatri Derneği Türk Tabipler Birliği

Randevu Oluştur

Dernek ve Kuruluş Üyelikleri: Türkiye Nükleer Tıp Derneği Avrupa Nükleer…

Randevu Oluştur

İyi Klinik Uygulamalar Kapsamında Aldığı Eğitimler 2009 Hipnoz Uygulama ve Hipnoterapi…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kongreler: Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası Türk Torax…

Randevu Oluştur

BİLİMSEL YAYINLAR The effects of atorvastatin versus pravastatin on coronary…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Elektroforez Kursu Tıbbi Laboratuvarlarda Analitik Olguya Dayalı Kalite…

Randevu Oluştur

  Yayınlar: Plörozi tbc ve malignlerde ayırıcı tanı

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar NRP KURSU

Randevu Oluştur

Dernek ve Kuruluş Üyelikleri: İstanbul Tabip Odası

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Türk Radyoloji Derneği  Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yayınlar:…

Randevu Oluştur

İlgi Alanları: EMG,EEG ve PSG Uygulamaları Epilepsi Demans Parkinson Yayınlar:…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kongreler: Türk Tabipler Birliği (TTB)  Türk İç Hastalıkları Uzmanlık…

Randevu Oluştur

Doktora Tezleri Comparison of the effects of topical fusidic acid…

Randevu Oluştur

Yayınlar: Kronik Otitlerde Stafilokok Sıklığı

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Megamor Görüntüleme Merkezi Şifa Görüntüleme Merkezi Çorlu Şifa…

Randevu Oluştur

1982 Elazığ doğumluyum. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2005 yılında…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Yeni Doğan Resüsitasyon Kursu (Nrp) 2009 Çocuk Yoğun…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Türk Pediatri Kurumu Pediatri Akademisi-2017 XI. Ulusal Çocuk…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Uyku Derneği Türk Toraks Derneği

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: GATA İlk ve Acil Yardım Kursu (1992) KKK…

Randevu Oluştur

Yetkinlikler Sertifika Bilgileri Sertifika Adı: akapunktur Sertifika Tarihi: 09.2019 Alındığı…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: Sağlık Bakanlığının; Toksikoloji, Acil Hekimliği Temel Modül Eğiticiliği,…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: 2011 Mayıs 5. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu (İstanbul) 2011…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar: ORAL İMPLANTOLOJİDE DOKU DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU SERTİFİKASI  (Dr.Alper Gültekin…

Randevu Oluştur

Katıldığı Kurslar:  Statik ve Dinamik Yönlendirme Destekli İmplantoloji ve Immediate…

Randevu Oluştur

UYGULADIĞI TESTLER (SERTİFİKALAR): -MMPI Çok Yönlü Kişilik Testi (16 yaş…

Randevu Oluştur

Uzmanlıklar: Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Okan Üniversitesi Klinik Sağlık Psikolojisi…

Randevu Oluştur

EĞİTİM VE LİDERLİK Artistik Buz Pateni Antrenörlük Belgesi, 2016,  Türkiye…

Randevu Oluştur

STAJ BİLGİLERİ Ege Üniversitesi Hastanesi endokrinoloji, nefroloji, genel cerrahi, gastroenteroloji,…

Randevu Oluştur

We Provide the highest level of satisfaction care & services to our patients.

X