Op. Dr. Öğr. Üyesi O. MELİH BEYSEL

 • Görev Yeri:

  Üroloji

 • Doğum Tarihi:

  23.09.1968

 • Yabancı Dil:

  İngilizce

 • Eğitim Bilgileri:

  Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 1991

  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - ihtisas - 1996

 • Mezuniyet Sonrası Görevler:

  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Çorlu Devlet Hastanesi

  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  İzmir Mevki Asker Hastanesi

  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Katıldığı Kurslar:

  Kongre ve Eğitim Programlarında Panelist ve Davetli Konuşma Dökümü

  Androloji Bilim Dalı Asistan Eğitim Programı

  “Güncel Androloji Literatürünün Tartışılması” Ocak-2003

  5.Ulusal Androloji Kongresi

  Diyabet ve Cinsel Fonksiyon Bozukluğu 06 Haziran 2003

  Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -İstanbul

  ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 04 Mart-2004

  Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -İzmir

  ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 11 Mart-2004

  Türk Androloji Derneği 2004 Yılı Androloji sürekli Eğitim Programı -Ankara

  ED tedavisinde sildenafil, vardenafil, tadalafil 30 Mart-2004

  Androlojide Yenlikler ve Zor Vakaların Çözümü Sempozyumu

  Mini Sempozyum-Sildenafilin diğer PDE5 inhibitörlerinden farkı 11 Haziran 2004

  6.Ulusal Androloji Kongresi

  BPH’nin Medikal Tedavisinde Kullanılan İlaçlarla PDE5 İnhibitörlerinin Etkileşimi 08 Haziran 2006

  6.Ulusal Androloji Kongresi

  Erektil Disfonksiyon ve Sildenafil – Zor Vakalar 09 Haziran 2006

  6.Ulusal Androloji Kongresi

  PDE5 İnhibitörlerinin İlaç Etkileşimleri 11 Haziran 2006

  7.Ulusal Androloji Kongresi

  Prostatit – Güncel Sınıflama 07 Haziran 2007

  Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi

  Üretritler ve İnfertilite 07 Haziran 2008

  8. Ulusal  Androloji Kongesi

  Katıldığı Kurs, Seminer ve Sempozyumlar  

  Endoüroloji Derneği Yaz Okulu-Laparoskopi&PCNL

  1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi

  Temel Ürodinami Kursu

  8. Ulusal Androloji Kongresi

  24.  European Association of Urology Congress

  Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı

  20. Ulusal Üroloji Kongresi

  İnternational Continence Society Educational Course

  Sempozyum: Androlojide Güncelleme ve Avrasya androloji Zirvesi

  5.Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursu

  1.Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi

  European Society for Sexual Medicine 2007

  4.Genitüriner İnfeksiyon sempozyumu

  7.Ulusal Androloji Kongresi

  19.Ulusal Üroloji Kongresi

  Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler

  Ürolojide Robotik Cerrahi

  6.Ulusal Androloji Kongresi

  American Urological Association Annual Meeting

  18.Ulusal Üroloji Kongresi

  Androlojide Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu

  1.Ulusal Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi

  BPH Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

  5.Ulusal Androloji Kongresi

  18. European Association of Urology Congress

  14.European Society for Pediatric Urology Congress

  Erkek infertiitesinde Varikosel(Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu)

  17.Ulusal Üroloji Kongresi

  Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi

  American Urological Association Annual Meeting

  4.Ulusal Androloji Kongresi

  5.Ankara Üroonkoloji Kursu

  Üreteroskopi Kursu

  16.Ulusal Üroloji Kongresi

  Üretra Cerrahisinde Paradoksal Konular Kursu

  III.Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi

  American Urological Association Annual Meeting

  3.Ankara Üroonkoloji Kursu

  12.ANKEM Kongresi

  I.Ulusal Üro-Jinekoloji Sempozyumu

  17.Ulusal Üroloji Kongresi

  Androloji ve Erkek İnfertilitesi

  II.Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi

  Birinci Kontinan Diversiyon Toplantısı

  II.Vakıf Gureba Tıp Kongresi

  İmpotans ve Korpus Kavernozum Revaskülarizasyonu Sempozyumu ve Kursu

  3.Ankara Üroonkoloji Kursu

  4th Mediterranean Congress of Urology

  17.Ulusal Üroloji Kongresi

  “Erectile Dysfunction” Toplantısı

  International Congress on Andrology in Turkey

 • Yayınlar:

  aris.

  6-Benign prostat hipertrofisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile “Visual Laser Ablation”’un bir yıllık tedavi sonuçlarının karşılaştırılması.

  ¨    Şengör, F., Beysel, M., Erol, A., Yücebaş, E., Erdoğan, K..

  14.Ulusal Üroloji Kongresi, 1996, Marmaris

  7- Power doppler sonografi: akut pyelonefritin erken tanısında yeni bir teknik.

  ¨      Aslan R., Beysel M., Gürdal M., Yücel Y., Şengör F.

  16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.  

  8-Tekrarlayan bulbo-membranöz üretra darlıklarının tedavisinde ND:YAG lazerin kullanımı.

  ¨      Gürdal M., Beysel M., Aslan R., Yücebaş E., Ekinci M., Şengör F.

  16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

  9-Penis fraktüründe klinik yaklaşımız.

  ¨      Beysel M., Aslan R., Kulalı Ş., Gürdal M., Şengör F.

  16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

  10-Sigara içen ve/veya varikoselli hastaların sperm morfolojisi ve hareketliliğindekideğişim.

  ¨      Beysel M., Aslan R., Kulalı Ş., Erdoğan K., Şengör F.

  16.Ulusal Üroloji Kongresi, 2000, İzmir.

  11-Hipospadias tedavisinde güncel yaklaşım.

  ¨      Gürdal M., Tekin A., Aslan R., Beysel M., Yücebaş E., Şengör F.

  5.   Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 2001, Samsun.

  12-İntrinsik sfinkter yetmezliğinin cerrahi tedavisinde pubovajinal sling yöntemi: allograft fasya lata kullanımıyla ilgili deneyim.

  ¨      Gürdal M, Tekin A, Kireçci S, Yücebaş E, Beysel M, Şengör F.

  2.Ulusal Ürojinekoloji kongresi,2002, İstanbul.

  13- Sigara ve/veya varikoselin sperm morfolojisi ve hareketliliği üzerine etkisi var mı?

  ¨      Beysel, M., A. Tekin, E. Yücebaş, Ş. Kulalı, F. Şengör.

   1. Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve İnfertilite Kongresi, 2002, İstanbul

  14- Benign prostat hiperplazisine bağlı mesane çıkımı obstrüksiyonunda ultrasonografi ile belirlenen mesane ağırlığının klinik ve ürodinamik parametrelerle korelasyonu.

  ¨      Tekin, A., Kulalı Ş., Gürdal M., Yücebaş E., Beysel M., Şengör F..

   17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

  15- Normal rektal muayene ve yüksek serum PSA düzeyleri (4-20 ng/ml) olan erkeklerde serbest ve total PSA değişkenliğinin prostat histolojisi ile ilişkisi.

  ¨      Tekin, A., Yücebaş E., Özkazanç D., Gürdal M., Beysel M., Şengör F..

   17. Ulusal Üroloji Kongresi2002, Antalya.

  16- Penil fraktürlerde tanısal araştırma ve tedavi: klinik bulguların doğruluğu ve kavernozografinin değeri.

  ¨      Tekin, A., Beysel M., Gürdal M., Yücebaş E., Şengör F..

   17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

  17- Benign prostatik hiperplazili erkeklerde doksazosin tedavisinin bir vasküler risk faktörü belirteci olan ortalama trombosit hacmi (MPV) üzerine etkisi.

  ¨      Tekin, A., Demirtunç R., Şengör F., Bilgi M., Beysel M., Başar M..

   17. Ulusal Üroloji Kongresi,2002, Antalya.

  18- Varikosel ve/veya sigara kullanımının sperm morfolojisi ve hareketliliği üzerine etkisi.

  ¨      Beysel, M., A. Tekin, M. Gürdal, E. Yücebaş, E. Alkan, F. Şengör.

   17. Ulusal Üroloji Kongresi, 2002, Antalya.

  19- Renokolonik fistül: olgu bildirisi

  Kılıçoğlu G, Beysel M, Kuş D, Sarıtaş M, Alkan E, Tilki M, Şengör F.

  23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2002, Antalya.